Aramda via James McConnell, 4 november 2018

Aramda via James McConnell, 4 november 2018

Per Staffan 12 november 2018

ARAMDA  (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Aramda, och jag hälsar er nu på de örnvingar som omger hela denna planet vid den här tiden. Alla våra skepp, alla vi, förbereder oss för det skifte som inträffar vid denna tidpunkt.

Men vet att var och en av er, som en följd av vad som just har uppnåtts, inte bara de som gjorde expeditionen (talar om vår Mexiko-expeditionen för att återställa gamla Lemurie-uppteckningar) utan alla ni som deltog i bakgrunden, skickade ert ljus, och skickade er energi, skickade er kärlek så att den här resan skulle bli framgångsrik. Och hur framgångsrik har den inte varit! Vi kan bara börja berätta för dig, för det är bortom ord vid denna punkt vad som har hänt här, vad som har uppnåtts till följd av att ni är uthålliga, inte bara den här vi talar igenom, inte bara de åtta som reste, inte ens alla ni, utan HELA mänskligheten som uthålligt fortsätter denna resa – alla ni som frivilligt kom hit.

Alla som lämnade i skeppen med mig själv, var medvetna om att vi en dag skulle återvända, vi skulle komma tillbaka. Vi skulle återförenas med våra bröder och systrar, och tillsammans skulle vi hjälpa till att skapa en ny guldålder för människan. Det är faktiskt vad som händer nu. Vi har återvänt. Många av er som är i detta samtal var de som lämnade i skeppen med mig själv. Många av er stannade och stannade frivilligt kvar för att röra er genom de olika födslovåndorna, de hinder som skulle komma upp framför er. Och rörde er genom dem gjorde ni! Ni tillhandahöll, eller ni skapade en sökväg för alla som följde efter er. Och ni gör det fortfarande till denna dag, och tillhandahåller fortfarande vägen och förbereder den. Av de som nu har återvänt, har några återvänt till den fysiska kroppen. Några av er, som nu är med i samtalet, har återvänt.

Men det som har hänt denna helg som just har förflutit är bortom förklaring på denna punkt. Inte i er tredimensionella förståelse kan ni börja förstå enormiteten av vad som hänt här. Det handlar inte om att hitta fysiska uppteckningar, eller ens att återhämta fysiska uppteckningar. Det handlar om att frigöra energin – Kristusmedvetandet – till världen. Och inte bara till världen, inte bara till denna planet, utan till alla planeter i solsystemet. Själva galaxen är en del i hela processen. Precis som i de här tiderna i Lemurien, när ni gjorde uppteckningarna, dolde ni dem, ni kallade på alla planetens krafter, alla solsystemets krafter och alla galaxens krafter för att försegla och skydda dessa uppteckningar, inte bara på den här platsen, utan på många platser gjorde ni detta. Och nu, när ni närmar er slutet på denna resa, eller åtminstone den här delen av resan, uppmanas alla de som kallades till att försegla uppteckningarna nu till att bevittna frisläppandet av dessa uppteckningar igen, att släppa fria dessa uppteckningar till världen, till solsystemet, till galaxen. Ty det ligger i människans arv att denna resa fortsätter och kommer att fortsätta. Men vi firar var och en av er! Vi står i vördnad och i tacksamhet för allt som ni har uppnått genom alla era liv. Genom alla katastroferna, olyckorna, hindren som sattes upp framför er, och i varje livstid överträffade ni dem och gick vidare till nästa och nästa. Alltid medvetna om att ni en dag skulle komma till slutet av den här delen av resan, det som ni frivilligt kom hit för. Ni är nu nära slutet av detta. Och precis som det har sagts många gånger, när den här delen av resan är över, börjar nästa del av er resa. Ni kan mycket väl hitta en annan planet, en annan galax, för att göra samma sak om och om igen. För det är vad ni gör. Det är vad ni alla gör. Vi lämnade med skeppen, ni stannade kvar, alltid i medvetande om att vi hade er uppbackade. Vi var alltid med er, även om ni inte kunde se oss eller känna oss på något sätt.

Och precis som de som var med (vi tar detta från James, och vi delade detta med gruppen den andra natten), för det är ett underbart uttryck för hur vi känner för er alla, alla ni som är vägvisarna, beredarna av vägen. Och det uttrycket att vi aldrig vill att ni ska böja er för oss, knäböja till oss, buga er för oss, även när vi träffas fysiskt, ni ska inte göra det. Det är tvärtom. För precis som i er film, Sagan om ringen, Konungens återkomst, nära filmens slut (som vi tar detta från James minne), när de alla stod framför den nya kungen och sedan bugade sig och knäböjde framför honom, inklusive de två Hobbitarna, som bokstavligen räddade världen eller Middle Earth. Och kungen gick fram till de två och sa: ”Mina vänner, ni knäböjer inte för någon – det är vi som knäböjer för er.” Det är hur vi känner om det ni har uppnått.

Och förgreningarna om vad som kommer att komma från allt ni har gjort, har ni inte ens börjat se ännu. Ni kommer att bevittna några otroliga förändringar som kommer på grund av det ni har åstadkommit här. Vad som hänt här genljuder, inte bara här över hela världen, utan över solsystemet, och över hela galaxen. Det är därför så många miljoner skepp är här för att bevittna när det här händer. Vad som hände i helgen är en inledning till allt som fortfarande skall komma. Men det var en förberedelse för crescendot som kan komma som ett resultat av detta. Och det har verkligen skyndat på ankomsten av The Event.

Jag är Aramda, och jag lämnar er nu i frid och kärlek och harmoni och enhet och fortsätter att dela vår tacksamhet gentemot er, precis som var och en av er måste fortsätta att känna tacksamhet för den du är och för vad du är.

Frid och kärlek vare med er.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings

www.ancientawakenings.org

Artikeln kan återges i sin helhet om författarskap och författarens hemsida klart framgår.
”Att tro är att se!”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...