Aramda via James McConnell, 5 november, 2017

Aramda

via James McConnell

5 november, 2017

JAG ÄR Aramda.

Det är underbart att vara tillsammans med er för att denna gång få uppleva dessa stunder som jag får dela tillsammans med er. De av er som inte känner till mitt namn, kommer att få lära er känna mitt namn. Precis såsom ni känner Sananda, Jeshua, Ärkeängel Mikael och så vidare, så kommer ni också att känna till mitt namn.

Det är inte från någon ego-position som jag talar. Det är en plats av förståelsen om vem jag Är i förhållande till vilka ni är. Många av er har tidigare varit tillsammans med mig och jag har varit tillsammans med er. Vi har tillsammans delat bröd flera gånger. Och javisst, ibland har vi till och med delat anden, vin, och andra saker. (St. Germain skulle med all säkerhet kunna bekräfta det!)

Min förbindelse med er är storslagen och jag befinner mig just nu i processen, ombord på mitt skepp Amalia. Jag Är i en process av väntan, precis som vi alla befinner oss i denna väntans process. Och ni befinner er i processen av väntan.

Men vänta bara inte, vänta och vänta och överge inte era dagliga liv, i varje stund. Fortsätt med att leva ert liv som om det vore den sista stunden här på Jorden, för vid en viss tidpunkt kommer det att bli den sista stunden. Inte i termer av att dö och gå vidare, men den sista stunden inom denna verklighet, som ni har vant er vid, som ni inombords på något sätt till och med har funnit såsom en bekvämlighetszon. Men jag talar nu om för er att denna bekvämlighetszon som ni nu befinner er i – vissa av er som fortfarande tycker att den är lika bekväm – jag talar om för er att den kommer att försvinna och den blir ersatt av en ny bekvämlighetszon i allt högre grad än vad den någonsin tidigare har varit i detta liv eller i flera av de liv som ni tidigare har haft. Fastän ni fann er själv i ett tidigare liv i egenskap av en Kung eller en Drottning eller med rikedomar, så skulle de inte kunna jämföras med de rikedomar som ni kommer att få när ni rör er till följande himmel av ert varande. Det är vad som väntar er alla.

Samtliga som tidigare har gått igenom denna uppstigningsprocess har gjort det, de har rört sig till de högre himlarna av sitt varande till högre medvetandenivåer, till ett högre vetande, precis såsom ni alla också rör er till detta högre vetande. Vissa av er gör det inte så snabbt. Vissa av er sparkas och ni skriker till och med. Inte helt redo att lämna den bekvämlighet som ni har fått lära känna och som ni på alla sätt skyr undan. Men förändringen är på väg, mina kära vänner. Och den kommer i snabb takt. Tidvis till och med i rasande takt, för ni kan inte hålla den tillbaka. Ingen kan längre hålla den tillbaka.

Förändring är ett av livets uttryck. Och precis såsom Sananda sade gällande att Jorden rör sig genom sin kokong och förvandlas till en fjäril, så befinner ni er nu i det stadiet, i denna kokong, skyddade från de omgivande elementen. Vissa av er har redan börjat göra det och har blivit fjärilen, har blivit den skönhet som ni var menade att bli, som ni alltid har varit menade att bli och som ni alltid har varit.

Men det är inte alltid när ni ser er i spegeln som ni ser skönhet såsom vi ser skönheten inom er.

Vi står beredda på våra samtliga skepp. Alla står beredda i start-läget, redo, redo, redo att dra igång med ett ögonblicks varsel. Men precis som blev sagt för länge sen, så känner ingen till timmen, ögonblicket, dagen, förutom Fadern i Himmelen. Källan till Allt Som Är vet när den signalen ska ges, grönt ljus så att säga. Vi alla håller nu utkik på detta. Alla väntar.

Många firanden har redan påbörjats för vi vet att det denna gång är rätt nära förestående, att ni kommer att börja få se att många storslagna saker börjar skifta i era liv. Till en början bara som ett sipprande, bara en enkel rörelse i snön på bergssluttningen. Men när frekvensen höjs på bergssluttningen börjar den skifta snön lite till och snön börjar glida nerför berget. Och när den börjar glida ner för berget ökar farten och snön tar med sig träd och byggnader, ifall de ligger där, samt allt som finns i dess väg. Lavinen fortsätter nerför berget och drar med sig allting inom sig.

Det är vad som komma skall, lavinen. De av er som håller på att vänja er vid dessa energier kommer att förmå rida på denna lavin som om ni hade skidor eller snowboards. Ni rider på vågen kan man säga. Ni kan använda samma liknelse på havet gällande vågorna, vad som bäst fungerar för er. Men det är det som är på kommande. Ni är en del, en större del, var och en av er, av denna sanningens lavin, denna kärlekslavin, en kärlekstsunami, om ni vill utrycka det så, som nu redan rör sig över planeten. Ingenting – precis såsom inget kan hålla tillbaka en lavin; inget kan stoppa en tidvattensvåg eller en tsunami – så finns ingenting som här kan stoppa detta.

JAG ÄR Aramda, jag älskar er djupt och innerligt och mycket mer än vad ni i denna stund kan veta. Jag kommer att återvända till er när ni befinner er själva på den där Advance-kursen, nästa Advance. När ni befinner er där, de av er som är där personligen och de av er som är med på telefon, och javisst, till och med de som i efterhand lyssnar på inspelningarna; ni kommer att märka att ni alla är en del av denna storslagna rörelse. Ni kommer alla att förnimma energierna på den platsen, i de stunder när vi alla är samlade på nästa Advance. För precis likt lavinen som kommer nerför berget, så blir detta en lavin och likaså kommer den att dra med sig all er tidigare vetskap och javisst, ibland till och med era bekvämlighetszoner och den börjar sprida dem för självaste vindarna och börjar ersätta dem med alla de nya insikterna, de nya högre frekvenserna och det nya medvetande som ni tar in till denna värld.

Nu lämnar jag er med all frid och kärlek. Ja, fortsätt sprida ljuset överallt dit ni rör er, överallt där ni har en möjlighet att göra det, men ta aldrig någonsin något som någon annan säger eller gör personligt.

 

 

 

www.ancientawakenings.org/index.php/channelings/

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...