Sananda via Ann Dahlberg, 16 november, 2017

Sananda  

Torsdag 16 november 2017

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Sananda och jag går mitt ibland Er nu. Jag ser ert arbete och jag ser er sorg och jag ser er glädje. Det är mycket som händer nu både inom och utom er. Jorden har börjat sin omdaningsprocess och det ruskas om lite här och där. Det är många som är trötta nu, de senaste portalerna med ljus som öppnades har en stark inverkan på era kroppar, detsamma gäller för Moder Jords planetkropp. Ni stiger i era frekvenser, kroppen börjar vibrera på ett annorlunda sätt och det som inte tillhör den här vibrationen rensas ut. Det byggs upp nya celler med en större förmåga att ta upp den högre vibrationen i kroppen. Det här kan ta lite på krafterna men ni anpassar er sakta men säkert till en högre frekvens i era kroppar och det påverkar också era sinnen. Ni blir mer medvetna och lyhörda för vad det är som pågår runt om er. Ni får också en klarare bild av er egen kropp och de förmågor som ni har. Ni är inte längre bara en kropp. Ni är kropp och själ med tillgång till ett högre hjärta och ett högre sinne. Det här förändrar er världsbild i grunden och ett nytt förhållningssätt till livet tar sin början. Ni upptäcker att allt är liv och att ni är en del av det livet. Det ställer helt andra krav på er, hur ni förhåller er till Jorden och era medmänniskor. Det går inte att fortsätta som förut utan en förändring måste ske, ni är inte sovande längre utan ni är medvetna och vakna.

Frågan som kommer upp låter så här: Vad kan jag göra för att förändra den värld jag lever i? Visionera gärna stort men ta små steg i taget så att ni inte blir överväldigade och allt bara blir platt fall. Betänk att det också arbetar i era kroppar och att själen vet vilka steg ni ska ta så att det blir så bra som möjligt. Det är bättre att ta små steg med stort resultat än stora steg med små resultat eller att du helt enkelt får börja om från början. Ni befinner er i en intensiv period av nyskapelser på Jorden och det speglar sig också i era auror och i era kroppar. Behöver ni vila så ska ni göra det. Följ er intuition och låt själen bereda vägen för er. Ni behöver ha er kraft och energi för att gå vidare med er själva. Er inre styrka ger er er yttre styrka. Ni gör ingen större nytta om ni inte har kraften med er. Vila kan ibland vara A och O och kan ge det genombrott som ni väntade och arbetade för. Stillhet är inte bara stillhet. Det finns en ström i stillheten också. Den strömmen kan bära en långt. Det är i dessa stilla strömmar som grunden läggs till det som sedan reser sig upp och som manifesterar sig nästan av sig självt. Hur tror ni att den nya Jorden byggs upp? Jo av många stilla strömmar bildas det en flod som sedan mynnar ut i ett hav. Det är det som har hänt med mänskligheten nu. Det som har vuxit inom det kollektiva i mänskligheten har nu bildat en flod som har vuxit sig allt större och närmar sig nu havet.

Känn och förstå att en ny tid är här kära barn på Jorden. Ni har öppnat upp för ett nytt liv i ljus och kärlek. Det finns en annan vibration i luften, jorden, vattnet och solen lyser klarare och ljusare än vad den gjort på länge. Ni stiger nu kära barn på Jorden, ni stiger med Moder Jord och ert liv börjar redan se lite annorlunda ut. Ni upptäcker fler och fler av era medmänniskor som vaknar och som följer sitt hjärta. Ni är inte ensamma längre, ni bildar små eller stora flockar av gemenskap. Ni delar ert ljus och er glädje inför det nya som står framför er. Ni sprider era frön av ljus och floden växer sig större och större. Ni har lyckats med att vända mörkret till ljus och vi är så stolta och glada för Er skull.

Ni har en ljus framtid framför Er och applåderna låter som åskskrällar i himlen för det som ni just nu har åstadkommit.

Jag älskar Er så innerligt och går bredvid Er nu

Sananda

You may also like...