Archangel Gabriel via Shanta Gabriel, 13 maj, 2018

Archangel Gabriel via Shanta Gabriel, 13 maj, 2018

 

GABRIELS MEDDELANDE KORT FÖR DENNA VECKA

De böner du sprider till andra är ett färdbevis till Högre Medvetande, eftersom de gåvor och välsignelser som skickas i Ljus och Kärlek kommer tiofaldigt tillbaka.

Ibland är det svårt att veta vad man ska göra när vi möter situationer som tycks vara bortom vår förståelse, men då är det dags att återgå till bönens kraft. Att sända en bön är ett förebyggande sätt att ge något positivt till en svår situation.

Det finns många studier om bönens effekter. De alla har visat att helande följer energin i våra böner. Vi får sällan se resultaten av de välsignelser vi skickar till andra, men vi kan lita på att den hade en positiv effekt, det är ett löfte från vetenskapen såväl som utifrån en andlig perspektiv.

När vi ber för andra, lugnar det våra sinnen och hjärtan på ett sätt som ingenting annat kan. Det finns en Allvetande Intelligens i Ljuset i det Gudomliga som arbetar inom det energifält som vi skapar med våra böner. Denna energi fyller och omger oss med en helande Kärlek som aldrig kommer att överge oss och kan skickas dit där den behövs för det Högsta Goda för alla inblandade. Vi är alltid kopplade till denna Gudomliga Närvaro, genom vårt fokus, våra tankar och mest speciellt genom våra böner.

Gudomlig Närvaro,

Tack för att du hjälper mig att komma ihåg att det finns en Kreativ Lösning i denna situation och jag kan när som helst bjuda in denna energi att närvara. Jag ber att Gudomliga Ljuset helt fyller och omger varje berörd person så att denna situation kan lyftas upp i kraften av Gudomlig Kärlek för helande.

Med varje andetag som jag tar, får jag dyrbar Kärlek till mitt väsen så att jag kan utstråla mer Kärlek till världen. Må alla väsen få Gudomlig Kärlek in i sina hjärtan och bli välsignade. Må jag komma ihåg att det finns ett välvilligt resultat i varje situation när Gudomlig Kärlek är närvarande.

Jag mottar tacksamt min tiofaldiga återkomst från alla de böner jag erbjuder till världen. Det hör till Gudomlig Ordning att vi får det vi ger. Tack för att ni har hjälpt mig att vara en ren kanal för Guds kärleksfulla energi och de välsignelser som strömmar genom mig till Jorden och all mänsklighet.

Tack Gud. Amen

Shanta Gabrielshantagabriel.com

Översättare: Marketta

Du gillar kanske också...