Dikt via Per Beronius; Mörkerkrafterna på efterkälken, 15 maj, 2018

Ämne: Mörkerkrafterna på efterkälken.
Meddelande:
Den galaktiska våren
till Jorden kommen, att här för evigt förbli.
Plötsligt, oförväntat, förvarning förutan
föll varje pusselbit, så som sprungen ur tomma intet
på sin rätta plats.
Frågetecken oräkneliga, till utropstecken uträtade
satans-verserna utraderade.
Det som i evinnerliga tider varit
de mörka översåtarna försåt, de som ägnat sig åt
att trakassera varje, ”den lilla” människan på Jordens rund
sedan den illusoriska tiden kom till.
Satans beläten, av ljusets krafter utraderade
för att aldrig mer, till Jorden, vår älskade Moder Gaia
komma åter.
Det som varit, har varit
och inget mer med det, bara att skicka
till glömskans domäner, åt sitt öde därhän
det skall aldrig mer, till Jorden vända åter.
Inget annat
i de mörka hattarnas förklädnad
den som hör försåtet till, kan detta förhindra.
Sanningen omutlig
Guds ande, kommer ingen förbi
rätt skall vara rätt, och inget annat.
Från och med
detta nuets heliga ögonblick, skall det ädla
kärleken, skönheten och sanningen, för evigt vara.
Mörkerkrafterna
på planeten Jorden akterseglade
gjort sitt, för att aldrig komma åter.
Orättvisan
har inget det minsta
rättvisan, den ädla, att sätta emot.
*  *  *

You may also like...