Arcturian-gruppen via Marilyn Raffaele, 23 juli 2023 

 

Arcturian-gruppen via Marilyn Raffaele, 23 juli 2023 

Kära ni, än en gång välkomnar vi er till vårt meddelande. Många är frestade att tvivla och ifrågasätta hela idén med en uppstigningsprocess och vi förstår detta eftersom det i dessa tider av ökande våld och missförstånd mellan länder och individer är mycket lätt att göra det. Uppstigningsprocessen medför automatiskt förändring, med att gå bortom det falska trossystem som har styrt världen i tusentals år så måste det utvecklas gradvis vid denna tidpunkt i närvaro av rädsla och motstånd mot förändring. 

Många sedan länge accepterade föreställningar förändras eller till och med försvinner genom närvaron av den alltmer intensiva högfrekventa energin som nu strömmar till jorden. Dessa energier avslöjar det underliggande felet i mycket som länge har accepterats som sanning och verklighet. De som har levt sina liv beroende av ett visst trossystem får panik när det börjar falla sönder eftersom de inte har något att ersätta det med. Ni ser resultatet av detta i handlingarna hos så många som nu försöker att återskapa och tvinga föråldrade traditioner och deras trossystem på alla andra, även om det sker med våld. 

Empowerment är en andlig kvalitet, en aspekt av evolution, men för många som ännu inte förstår denna nya känsla av empowerment känns det som tillåtelse att påtvinga andra sin vilja och sina övertygelser. Att tvinga sina övertygelser på andra, vare sig de är familj, vänner eller främlingar oavsett avsikt, återspeglar separation/ego medvetande på sin högsta nivå. Men även detta kommer så småningom att passera eftersom det faktiskt tvingar många att ompröva sina egna övertygelser och ifrågasätta mycket som de automatiskt har accepterat. Det är en del av uppstigningsprocessen – exponering, ifrågasättande, att se med nya ögon, förändring. 

Ni bevittnar också handlingarna hos många som känner sig berättigade att vara elaka, otrevliga och våldsamma eftersom deras nya känsla av egenmakt känns som tillåtelse att uttrycka de gamla känslor och övertygelser som de tidigare höll i schack. Även detta är en del av uppstigningsprocessen. Vid någon tidpunkt kommer de att inse, antingen genom andra, inom sig själva eller genom energiåterstuds, den smärta som deras ord och handlingar orsakar och på något litet sätt börja vakna upp. 

Många förstår ännu inte att deras verkliga natur är Gudomlig och att de tredimensionella erfarenheterna i deras liv är steg på vägen mot andlig utveckling. De ser döden som en fiende snarare än som en handling där man helt enkelt förflyttar sig från en plats till en annan. Drogepidemin är resultatet av att så många känner att det måste finnas mer i livet, men inte vet hur de ska få tillgång till det. Var inte alltför bekymrade över dödsfall till följd av överdoser, eftersom dessa kära lär sig en kraftfull läxa om att söka utanför sig själv av erfarenheten och kommer att återvända till jorden med mycket mer visdom. 

Många av er upplever utmattning, kroppsliga smärtor och illamående vid den här tiden. Detta beror på att de högre frekvensenergierna som nu strömmar till jorden har blivit mycket intensiva och tvingar kvarvarande fickor av lågresonerande energi från tidigare liv såväl som detta att röra sig genom och ut ur kroppen vilket gör att många av er upplever energin fysiskt, känslomässigt, mentalt eller andligt. 

Vissa är traumatiska skador, olyckor, tortyr, som kan ha resulterat i dödsfall eller ett liv av smärta. Vissa är en sjukdom som du har burit genom livstider och när energin rensar påverkar den samma område i kroppen. Rensningar involverar ofta tidigare bindningar till någon person (Jag kommer att älska dig för alltid) eller vissa platser, länder och trossystem. Det tar energi att integrera de nya och högre frekvenserna och göra de förändringar som krävs i den fysiska kroppen och lämnar mindre energi än du är van vid att ha.

Lita på att allt som sker i ditt liv just nu är en del av din resa in i ett högre medvetandetillstånd. Om du är tillräckligt vaken för att läsa dessa meddelanden, var då säker på att ditt Högre Jag vägleder processen och drar till dig det som är nödvändigt. Ditt enda jobb är att uttrycka din avsikt att utvecklas, rensa gammal energi och sedan gå ur vägen. Människor har programmerats genom livstider för att ”göra” – säga detta, göra det etc. för att få något att hända. Det är det förflutna. Stå i ert Ljus och tillåt helt enkelt processen. 

Sörj inte förlusten av någonting, oavsett hur bra det kan ha varit. Skapelserna av dualitet, separation och två krafter är och har alltid varit overkliga, illusoriska koncept med ingenting som håller deras materiella utseende permanent på plats oavsett hur underbara de kan tyckas vara. Detta betyder inte att dessa saker inte kommer att återkomma i en ny form eftersom allt materiellt är ett koncept av någon permanent andlig verklighet. De flesta, inte alla, mänskliga ögon ser ännu inte tingens verklighet. Om ni skulle se den sanna essensen av ett träd skulle ni se en blinkande ljusform med grenar av högt resonerande ljus som förbinder sig med alla träd runt omkring det. 

Fred är en gudomlig egenskap, manifestationen av allas enhet inom EN. Fred är inte något som kan förhandlas fram mellan ledarna för länder som tror sig vara separata, bättre eller berättigade till vad ett annat land har. Eftersom fred är ett medvetandetillstånd måste det bli den överordnade energin i kollektivet innan sann fred kan manifesteras fullt ut på jorden. 

Fred handlar helt enkelt om att vakna upp till verkligheten – att det bara finns EN och att EN manifesterar sig i, genom och som varje levande varelse. Bär med dig fred när du går omkring på din dag, även när eller om du befinner dig i situationer som du inte gillar eller vill vara i. Försök att inte ge makt till ett jobb, förhållande eller någon situation eftersom det helt enkelt ger den mer energi. 

Tro inte på läror som säger att det är kärlek att stanna i ett missbrukande förhållande eller en situation som konsekvent drar dig in i lågresonerande energi. Andlig empowerment tillåter en person att kärleksfullt, fast och utan skuld att ta bort sig från alla situationer som binder dem till negativ energi eller missbruk. Du är inte skyldig på något sätt att stanna kvar i situationer med fysisk, känslomässig eller mental misshandel och att göra det av tryck från andra är mänskligt tänkande som inte återspeglar självkärlek eller respekt för din egen gudomlighet. 

Det är dock mycket viktigt att lyssna till sin inre vägledning och intuition i dessa situationer. Det finns tillfällen då en situation med övergrepp kan vara en utvald upplevelse före födseln eftersom personen känner sig andligt redo att rensa och gå bortom det som de har dragit med sig i många livstider. Även när du talar nödvändiga ord som kan låta hårda men är det språk som de andra kan relatera till, kom alltid ihåg att de också är gudomliga varelser på jorden för att lära sig. När du tar dig ur en negativ situation på detta sätt snarare än med ilska och hat, skapar du inte energi (karma) som kommer att behöva lösas senare. 

Många av er upplever en känsla av sorg. Sorg över gamla och till synes bättre tider, sorg över förlusten av en vän eller familj genom dödsfall eller en skillnad i tro. Sorg över vad ni ser ute i världen. Sorg är en mänsklig känsla som uppstår när man tror att något verkligt har gått förlorat. Inget verkligt är någonsin eller kan någonsin gå förlorat. Den materiella världen är en värld av begrepp. Sorg kommer från tron att något koncept är verkligheten. 

Tredje dimensionens medvetandetillstånd tolkar verkligheten som bra eller dålig, tillfällig, farlig, skrämmande eller till och med bra och underbar. Materiella former kommer alltid att förändras och försvinna eftersom de är tankeskapade bilder av en underliggande verklighet. 

När individer utvecklas till ett högre medvetandetillstånd löser många av skapelserna i deras liv (både bra och dåliga) helt enkelt upp eller försvinner eftersom den energi som har stöttat och upprätthållit dem inte längre existerar. Detta kan manifesteras som slutet på en relation som inte längre är i linje eller ett jobb eller byte av plats. Försök att förstå att dessa saker inte är ”dåliga” de representerar helt enkelt processen att flytta till ett nytt medvetandetillstånd. Kom ihåg att medvetande är substansen i form. 

Erkänn Ljuset inom varje person även om det bara är en nålspets. Ni kom inte så mycket för att lida och lära av tredimensionella upplevelser (det har ni redan gjort) utan för att föra ljuset från ert utvecklade medvetande till ett världskollektiv som är redo att vakna. 

Håll ert ljus högt, kära ni. Det är vad ni kom för att göra. 

Vi är Arcturian-gruppen den 7/23/23.

Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *