Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 november 2021

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 28 november 2021

 

28 NOVEMBER 2021

 

Kära läsare, vi kommer till er med kärlek och med uppmuntrande ord, när världen omkring er ser ut att falla sönder på så många sätt. Föråldrade traditioner, övertygelser och regler om det ”rätta sättet” att göra allt på, föds av tron på dualitet, separation och två krafter, som håller på att falla sönder för att nya och högre former ska manifesteras.

Var inte rädda kära ni, när ni ser en värld som verkar kollapsa under sin egen tyngd av negativitet och våld, för i verkligheten går allt enligt planen. Ni kanske tycker att det verkligen inte ser ut som om något positivt händer, men de föreställningar som har skapat orättvisa lagar, krig och separation mellan människor och andra livsformer, börjar bli sedda för det de representerar av allt fler människor.

Vi berättar ofta om kärleken som den energetiska kopplingen mellan alla individuella uttryck av gudomligt medvetande. Kärleken förbinder alla former av liv och alla riken (djurens, växternas, elementalerna, såväl som människornas) eftersom det finns, alltid har funnits och bara kommer att finnas EN oändlig allestädes närvarande, allsmäktig och allvetande medvetenhet, den som världen kallar Gud. Den ENDA uttrycker SIG själv i oändlig form och variation, men verkligheten av ENigheten kan endast uttryckas utåt, genom individuella medvetandetillstånd.

Därför är det meningslöst att säga till någon att vara mer kärleksfull, eftersom man inte kan vara mer kärleksfull än vad deras medvetandetillstånd tillåter. I sig själva har människor ingen kärlek att ge, eftersom all kärlek finns i och av Gud, och den flödar genom individer på nivån av deras uppnådda medvetandetillstånd. Andlig evolution expanderar gradvis och öppnar ett begränsat mänskligt medvetandetillstånd, där man kan börja få tillgång till, och flöda egenskaperna av den redan fullt närvarande ENigheten.

Det finns inget outtryckt medvetande. Ett medvetande som redan är fyllt med föreställningar om separation, dualitet och två krafter, kommer automatiskt att uttrycka dessa övertygelser i och som materiell form.

Medkänsla, tålamod, tacksamhet, artighet, etc. är aspekter av kärlek, inte mänskliga egenskaper. De flödar igenom, men inte från ett individuellt medvetande. Detta gäller alla Guds egenskaper – överflöd, harmoni, intelligens, visdom, frid, fulländning, helhet, lag, orsak och verkan etc. etc. Ni bevittnar en världs kamp av separation, mitt under uppvaknandet till ett universellt medvetande, och från ett som återspeglar kopplingen mellan ENighet.

Många känner ett behov av att göra saker bättre för de som kämpar, och når ut med sina talanger, förmågor och produkter. Detta indikerar att deras medvetande öppnar sig för kärlek och tanken om enhet. Många som aldrig tidigare känt en önskan att hjälpa andra, berörs av motgångarna de ser omkring sig och agerar utifrån det. Så fungerar andlig evolution, steg efter steg, lektion efter lektion, tills dessa påminnelser inte längre behövs, utan själen flyger fritt som SIG själv.

Dra fördel av dessa kraftfulla tider, eftersom de erbjuder möjligheter att vara Ljuset som kommer för att bringa förändring, samtidigt som det lyser upp en väg för de förvirrade och rädda. Ni behöver inte göra eller säga något annat än kanske bara ge ett leende, en hand på armen eller genom att se in i någons ögon med en blick som säger; ”Jag vet och accepterar dig som du verkligen är”.

Ert accepterande av någon annans gudomlighet, oavsett hur den än framstår, kan lyfta eller till och med heala dem, om de är det minsta mottagliga (anpassningsbara). Vissa är helt enkelt inte redo eller väljer att inte gå framåt andligt, och det är bra eftersom den fria viljan låter alla röra sig i sin egen takt. Men ni som är andligt vakna har redan valt att utvecklas, annars så skulle ni inte vara där ni är nu, eller läsa dessa meddelanden.

Ha tillit. Lita på att ert Högre Själv vägleder och drar till sig de upplevelser som är i linje med ert högsta goda, som ibland kanske inte verkar särskilt bra om de bedöms enligt mänskliga normer. Lita på att ert Högre Själv känner er inifrån och ut, eftersom ert Högre Själv är DU, det DU som aldrig har lämnat den fulla medvetenheten.

Det kan tyckas som om ingenting händer, men när ni väl säger ”Jag är redo. Jag vill ha mer. Jag vill utvecklas andligt…” då lämnar det andliga tåget stationen, och ett tag kan det vara en skumpig och smärtsam resa, eftersom den andliga utvecklingen är en process, för att lösa upp allt som är falskt och ta fram det som är sant. Det gäller att rensa ut och sedan gå vidare från den energetiska röran som ackumulerats genom att ha levt många, många liv, nedsänkta i det tredimensionella trossystemet.

Låt er personliga resa utvecklas, lita på att ert Högre Själv driver showen, och ni kommer att upptäcka att de rätta möjligheterna som hjälper eller bidrar på något sätt, kommer att dras till er. Ni behöver inte leta efter dem för att förändra eller fixa, utan det är snarare så att förmågan att helt enkelt hålla sanningens Ljus, automatiskt drar människorna, platserna och situationerna till er med de som söker Ljus i någon form, eftersom energin alltid försöker anpassa sig till samma energi.

Motstå frestelsen att gå bakåt och längta efter ”bättre tider” som i verkligheten bara är ett begrepp. För att gå framåt fysiskt, känslomässigt och mentalt, så måste det goda och det dåliga från det förflutna släppas, för att de högre och bättre formerna av ert högsta goda ska manifesteras. Det förflutna är klart och är avslutad energi. Att fortsätta titta på, eller längta efter något från det förflutna, tjänar bara till att blockera det som kan vänta er framöver.

Vissa fortsätter att uppehålla sig vid det förflutna, i den falska tron ​​att allt var bättre då. Det förflutna kan se bättre ut på många sätt jämfört med idag, helt enkelt för att negativiteten och mörkret som nu avslöjas varit dolt, gömt och inte öppet pratats om, men var lika fullt närvarande. Gläd er över att den negativitet som för närvarande dyker upp, hjälper till att väcka en sovande majoritet till ett tillstånd av medvetenhet, som vill åstadkomma förändring.

Ert arbete som uppvaknade varelser av Ljus är avgörande för planetens uppstigning, och det är därför ni valde att lämna era bekväma platser på balkongen, där ni kunde ha stannat kvar som åskådare. Riktlinjerna för att leva på jorden vid denna tid är att bevittna och vara medvetna om vad som sker i världen, utan att ni tillåter er energi att anpassas till den lägre resonerande negativa energin, som definierar mycket av det som nu händer.

Rensa ert energifält med Ljus ofta, och var inte rädda för att be era guider om hjälp, om eller när ni känner att ni glider in i linje med någon negativ situation eller person. Det är lätt att glida in i lägre energi när ni är ute och går eller vistas i folksamlingar. Kom ihåg att även om ni är omgivna av tredimensionell energi, så är det valfritt om ni vill vara delaktiga i den.

Vissa som kom för att tjäna har gått vilse i hypnosen av den tredimensionella upplevelsen, men de flesta håller fast vid sitt uppdrag, trots många upp- och nedgångar.

Kom ihåg att allt går enligt planen – en Gudomlig plan som inget tredimensionellt tänkande, agerande eller tro kan avleda eftersom…

Gud ensam är kraft.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 28/11/21

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...