Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 januari, 2020

Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 6 januari, 2020

SÖK KÄNNA DEN GUDOMLIGA GNISTAN ∞

DET 9D ARCTURISKA RÅDET, KANALISERAT AV DANIEL SCRANTON

Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att känna kontakt med er alla.

Vi har varit intresserade av att spåra evolutionen av ert medvetande av många anledningar, inte minst som vi vet att er evolution är en reflektion av vår egen. Vi förstår sammanlänkning av alla varelser i universum, och därför vet vi att ni är vi, och att vi är ni. Vi får se oss själva i er, på samma sätt som föräldrar ser sig själva i sitt barn.

Vi är mycket glada över att få bevittna er evolution eftersom det är så utmanande för er alla att växa, att utveckla er förbi där ni varit förut. Det är lätt att behålla saker och ting som de är i tillvaron och i tänkandet. Det är lätt att hålla fast vid samma verklighetsuppfattning, men när ni ber er själva att tänja ut den uppfattningen så är det då det blir lite mer knepigt. Det är då ni måste skaka loss något av vad ni har hållit fast vid som trygghet och säkerhet.

När du tänjer din fysiska kropp, måste du ibland uthärda smärtan av att tänja, och eftersom du gör så många jättesprång framåt i denna livstid, är evolutionen av ditt medvetande ofta smärtsamt. Men att vara i smärta och se andra i smärta är det som förstärker din medkänsla och villkorslösa kärlek. Därför upplever du växtvärk i att bli mer av vem du egentligen är. Det är en av de största skillnaderna mellan hur ni upplever er själva och era liv och hur vi upplever oss själva och våra liv.

Och så, vi gör det bästa som vi kan för att relatera till dina erfarenheter, och igen, vi kan alltid hitta gnistan, den aspekten av oss själva inom er. När du känner dig utmanad av något i ditt liv, då är det ögonblick då du vill stoppa allt och gå inom för att känna  mer. Känn för mer av Gudomligheten som finns inom dig. Känn för mer av styrkan och kraften, eftersom det är där, och om du har upptäckt förmågan att känna vår energi när vi kommer genom denna kanal, då kan du känna för den aspekt av dig som är oss. Och vi garanterar dig att detta kommer att hjälpa dig att möta allt vad livet kastar på dig i ögonblicket.

Vi har så mycket att ge er, och vi är bara i början. Vi gynnas också väldigt mycket av att lära känna er alla, och vår relation kommer att fortsätta att evolvera framgent.

Vi är det Arcturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er. ”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-january-6th-2020/

Översättning:  Mats

You may also like...