Det Arkturisk Rådet via Daniel Scranton, 15 juni, 2019

Det Arkturiska Rådet i den nionde Dimensionen

Via Daniel Scranton

15 juni, 2019

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Vi gläder oss över att få ha kontakt med er alla.

Vi är de bästa varelser som ni någonsin skulle vilja ha till hands, för vibrationsmässigt befinner vi oss tillräckligt långt borta från er för att kunna hålla utrymmet för er och vibrationsmässigt vara tillräckligt nära er för att till en viss del förstå hur det är att vistas där på Jorden. Vi har inte heller varit inblandade i några av de genetiska experimenteranden som fysiskt har pågått med er. Därför har vi inga karmiska skulder i förhållandet till er.

Vi är hejarklacken och supportrarna utifrån en djup känsla av medkänsla och en inneboende längtan efter att få stå till tjänst, utan några vidhäftningar överhuvudtaget gällande vad ni gör eller hur ni gör det. Vi vet att ni kommer att uppstiga och vi är glada över att få spela vår roll på den resan. Den kärlek som vi känner för er är omåttlig och vi vet utifrån att ha observerat er att ni är exakt medvetna om vad vi just nu talar om.

Vi vet att ni, tidvis för varandra, är exakt vad vi ständigt är för er alla, och vi vet att ni vet hur bra det känns att stötta och hålla utrymmet för en annan människa. Så i den här överföringen som vi just nu sänder genom kanalen, inkluderar vi en aktivering inom er som majoriteten av er gärna kommer att ta emot och denna aktivering är att känna er själva mer som varelser av villkorslös tjänst vilka ni i själva verket är. Naturligtvis får ni den där ögonblickliga belöningen när ni ställer upp för någon annan människa, men när ni på något sätt är oberoende huruvida någon förmår ta emot ert erbjudande om service, så är det då som ni vet att ni har nått den ultimata nivån av villkorslös service.

Det är då som ni vet att ni agerar som en kanal för Källan och är ett instrument för universum och det är då som ni uppmärksammar att himlen på Jorden är den ultimata skapelsen. Det är vad ni är här för att medvetet ta del av. Ni vill ta ner himlen på Jorden för det är den ultimata upplevelsen att ha valet att inte hjälpa till och att ändå ta beslutet att hjälpa. Ni tar beslutet att hjälpa, att stå till tjänst, när ert hjärta är öppet, när ni uppmärksammar att ni är välsignade, att ni är en av de lyckligt lottade att förmå hjälpa andra.

Därför önskar vi att denna överföring ska inspirera er alla att omfamna denna aspekt av er själva som i sanning önskar stå till tjänst. Och vi bjuder in er att engagera er i era handlingar och ord gällande service på grund av hur ni känner när ni ställer er i linje med denna energi och när ni fyller upp er själva med de högsta frekvenser som finns tillgängliga för er. Ni är de som finns där för att ta in mer ljus till upplevelsen på Jorden. Ni är där för att vara dörröppningarna, portalerna, slussarna genom vilka himlen kan flöda.

Vi är det Arkturiska Rådet och det var trevligt för oss att få förena oss med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...