Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 17 november 2018

Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 17 november 2018

Per Staffan 18 november 2018

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar på denna station, detta är Matthew. ”Hur mycket hjälper förlåtelse att förändra den energi som orsakar stormar och massmedvetenheten hos planeten och hjälper den jorden?” Det är inte en överdrift att säga att förlåtelse är ett av de viktigaste sätten att hjälpa Jorden och dess civilisation. Förlåtelsens energi ger upphov till de höga vibrationer som understödjer planeten och personlig uppstigning, och det är samma med energin av tacksamhet, medkänsla, vänlighet och delande från hjärtat. Alla dessa känslor är fyllda med ljus, samma energi som kärlek och den starkaste kraften i kosmos.

Fortfarande finns det två saker att ta hänsyn till när det gäller att ändra energin som orsakar stormar. Genom att frigöra en stor negativitet är stormar en form av planetarisk rensning, och om de lämnades upp till Moder Natur skulle de vara färre och mildare. Men i många år har så inte varit fallet. Illuminati-kontrollerad teknik, som de har hållit gömd för er, används – missbrukas – för att bredda stormar, accelerera vindar och sätta turbulenta regnmoln i fördröjningsläge så att de kan orsaka kraftfulla regnoväder och översvämningar, och utomjordiska besättningar använder sin teknik för att minska dessa faktorer i möjligaste mån. Så, även om förlåtelseenergin är kraftfull, så när det gäller stormar står den emot kolliderande teknologi.

Det minskar emellertid inte effekterna på förlåtaren ett jota, och däri ligger värdet av förlåtelse. Att förlåta dem som du känner behandlar dig orättvist eller elakt, – och tänk på att de kan göra exakt vad du och de valde i födelseavtalet för att hjälpa varandra att utvecklas – eliminerar bitterhetens och vredens låga vibrationer och låter ljus komma in i ditt hjärta och sinne. Du drar nytta av upplösta känslor, så gör också de vars liv du berör, all er sorglöshet går in i jordens kollektiva medvetenhet och in i det universella massmedvetandet – det är hur kraftfullt ljuset i förlåtelsen är!

”Som en av många ljusarbetare som fokuserar på våra intentioner om att lugna stormar, bränder och andra miljöutmaningar, skulle jag vilja förstå om vårt arbete har en märkbar effekt från Matthews perspektiv.” Liksom stormar rensar bränderna planeten genom att släppa ut negativitet, och om inga mänskliga händer var inblandade, skulle Moder Natur hantera skogsbränder på ett sätt som föryngrar skogen. Men mörka varelser kommer med i leken. När en gång en eld har startat – en liten låga som tänts av en gnista från en elektrisk ledning, till exempel – ökar de tekniskt vindhastigheten och styr vindar i olika riktningar så att vindpiskade flammorna snabbt blir till en brand utom kontroll.

Men absolut, intentionerna med ert fokus är märkbara i många miljöframsteg! Tänk på den ökande emfasen för att begränsa de mänskliga orsakerna till klimatförändringar, bevarande av regnskogar, skyddande av djurs naturliga livsmiljöer och skapande av andra typer av inkomster för tjuvskyttar, användning eller utveckling av naturliga gödselmedel och ogräsmedel och protester mot användningen av sådana med giftiga kemikalier, avlägsnande av plastföremål från stränder och hav, återvinning av begagnade material. Det är ljuset i välvilliga intentioner som motiverar människor att initiera eller gå med i progressiva rörelser som dessa, och vart ni än riktar sådana intentioner intensifierar ni kärleksljuset på planeten och inom dess invånare. Ni skulle känna er lika uppmuntrade som vi gör om ni kunde se er värld ur vårt perspektiv: Eftersom glöden fortsätter att sprida sig runt om i världen, så glittrar vissa områden som en gång såg mörka och förödda ut och andra lyser strålande.

”Jag vet att det är viktigt att förlåta de mörka som orsakar lidande för så många människor, men jag kan inte få ur min hjärna vad de gör och jag kommer aldrig att kunna överse med det. Fråga Matthew hur jag kan hantera det här. ”Vi säger till den här kära själen och andra som kan ha liknande känslor, förlåtelse betyder aldrig att man överser med handlingar som orsakar smärta och ångest eller blockerar dem från sitt sinne. Vi rekommenderar er dock inte att bli upptagna med vad förövarna gör, och att förlåta dem är att släppa hat, hämndlystnad eller en intensiv önskan att se dem strängt straffade.

Förlåtelse är en process som möjliggör läkning av sinne, kropp och ande, och eftersom ljuset som uppstått från sådana läkningar når massmedvetandet, är förlåtelsens kraft oöverskådlig.

Oavsett om de är dömda i era domstolar, kommer personer som begår brott mot mänskligheten att bli ansvariga enligt universums lagar. I enlighet med den energi som de genererade under hela den fysiska livslängden kommer de att dras till det lägsta lagret av Nirvana; och under livsgenomgången, återupplevelsen av varje ögonblick, kommer de att känna samma intensitet av trauma som upplevts av varje person vars liv påverkats av deras mörka aktiviteter. Och att fullborda karma som de har skapat kommer att ta många förkroppsliganden under hårda omständigheter i djupa tredje täthets världar.

Vi har uppmanat till att skicka dem ljus därför att av alla själar i vår universella familj är dessa de som mest behöver den; deras brist på ljus isolerar dem i ett mörkt tomrum, och det påverkar deras medvetna val. Dessa själar, de svagaste i Alltets Enhet, älskas ovillkorligt och hålls inte i dömande liksom inga andra själar, de är av Skaparens rena kärleksljusessens.

Några av er har skrivit att ”en kärleksfull Gud” inte skulle tillåta att någon av hans barn orsakar stort lidande för så många andra. Min mamma talade länge med Gud om det här och jag bad henne att kopiera korta delar av deras konversationer som ganska väl sammanfattar vad Han berättade för henne.

Önskar jag att alla mina delar var inom det ljus inom vilket jag skapades? Ja! Vem skulle inte vilja att Skaparens fullkomlighet skulle komma tillbaka? Men jag håller inte fördömande eller bestraffning mot någon vacklande del av mig. Jag är här för att svara på vad ni kallar bönerna från de ”gudfruktande” precis som jag är bunden av Skaparens lagar (fri vilja) som är uppställda inom parametrarna för mina operativa krafter om valet som gjorts inte ligger inom ljuset.

….

Du har sagt att du upplever exakt samma glädje eller smärta som var och en av dina barn någonstans, på grund av din oskiljbarhet med oss alla.

Många gånger har jag sagt det, Suzy.

….

Men du upplever också ondskan hos dem som orsakar sådant lidande för andra. Vad tycker du om det?

Mitt barn, fundera på hur en fågelunge känner det när den knuffas från sitt bo av en annan fågel. Tänk på dess chock och rädsla att falla, dess smärta från fysisk skada och en skräck eftersom den inte ens förstår vad som hände och vad som kommer att hända. Jag känner mig på samma rädda, hjälplösa sätt för de delar av mig som så fallit från ljuset att de gläder sig åt det ni kallar ondskan. Vad kommer det att bli av dem?

Avskyr jag det lidande de orsakar andra? JA, och jag skickar ljus för att nå själarna av de varelser som orsakar lidandet. Men det är upp till varje enskild person, som okränkta delar av mig, vilka fungerar oberoende, att svara på ljuset eller inte. Jag är ledsen bortom er fantasi när mörkret florerar, speciellt när sådan oskuld lider, och ofta dödas, för som ni vet valde inte alla vad de fysiskt står ut med.

Med ljusförhöjningen som frivilligt tas emot av mina jordbarn förändras huvudkällan till vad ni kallar ondska, vilken har försvagat Jordens energi under eoner. [Utdrag ur ”Gud: Mer av Vem Jag Är”- kapitlet i Illuminationer för en Ny Era)

Tack mamma. Vidare, ”Fråga Matthew vad vi kan förvänta oss när vi är kvitt alla Illuminati.” Effekterna av deras långa, mörka regim kommer inte sluta med deras undergång. Avslöjandet om vilka de är och hur det hemliga sällskapet har kontrollerat livet på jorden i århundraden kommer att vara en chock jämbördig med en kategori 5 storm. Och även om ljuset besegrade de mörka krafterna från ert solsystem för årtionden sedan, kvarstår krafternas inflytande i tyranniska diktatorer och dynastier som inte är Illuminati, och dessa regimer måste falla sönder så att de förtryckta människorna kan bli fria.

Att religioner utformades för att kontrollera massorna och att Kristendomen bygger på lögnaktigheter kommer också att vara chockerande. Likaledes att civilisationer finns i överflöd i hela detta universum och många i former som skulle slå er med häpnad och som är mycket mer utvecklade än Jordens människor.

Människor vars tro och förtroende har blivit krossat kommer att behöva tid och hjälp för att läka – de behöver förstå förlåtelsens kraft så att läkningen kan börja med att förlåta dem som lurade dem. Ni har kunskapen och den medfödda visdomen för att hjälpa dem under deras anpassning till sanningar som är otroligt annorlunda än vad de har blivit lärda, och i det här kommer ständigt ökande vibrationer att bli er allierade och deras. När deras medvetna och andliga medvetenhet växer, blir fred, kärlek, ömsesidig respekt och harmoni med naturen den nya grunden för livet på Jorden.

De många stegen som kommer att bygga den grunden kan inte hända snabbt och det kommer att bli förvirring och betänkligheter när regeringar, rättssystem, multinationella företag, vanliga medier och alla andra organisationer och byråer som påverkar livet på jorden rensas från korruption och reformeras av kloka individer med moralisk och andlig integritet och ledarskapsförmåga.

När den nya globala ekonomin är etablerad kommer det primära åtagandet bli att upphöra med förödelse, återuppbygga krigshärjade länder och underlätta återkomsten av de miljoner som flydde. Eftersom människor har hållits okunniga om den faktiska historien och vetenskapen samt deras början i Skaparen kommer noggranna läroböcker för alla åldrar att skrivas på alla språk och distribueras till utbildningssystem över hela världen.

Industrier som tillverkar krigsmaskiner kommer att tillverka produkter avsedda för en hälsosam och fredlig värld och de miljoner i militärtjänst eller vars jobb har gått förlorade på grund av tekniken kommer att få utbildning på områden som kommer att öppnas eller utökas för att rymma alla som vill arbeta. Omfattande infrastruktur kommer att byggas eller moderniseras vid behov, handel, medicinsk industri och transporter, informations-, kommunikations- och energisystem kommer att förändras. Kort sagt, allt som Gaia föreställde sig för Jordens Gyllene Ålder kommer att förverkligas.

Kära ni, det är troligt att många av er kommer att lämna planeten innan den Åldern når sin fullkomlighet, men ni kommer inte att bli besvikna. Ni kommer att se hela panoramat från var ni än är. Inte bara kommer ni att känna er tillfredsställda genom att ha hjälpt Jordens folk att manifestera sin nya värld, utan genom att göra det hoppade ni framåt i själsutvecklingen. Och återigen medvetna om era obegränsade krafter som multidimensionella själar, kan ni uppleva alla tänkbara glada äventyr som ni väljer.

Alla ljusvarelser i detta universum hedrar er för att villigt lämna era hemländer för att hjälpa Jordens civilisation att vakna upp och ta sin rätta plats i vår universella familj.

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...