Det Gudomliga Rådet av Övervakare via L’aura Pleiadian, 31 oktober, 2017

Det Gudomliga Rådet av Övervakare

via L’aura Pleiadian

31 oktober, 2017

Medvetandets Krafter är vibrationsmässiga tillstånd av Ljusfrekvenser som uppenbarar sig själva SOM nivåer av medvetande.

Att uppleva Skiften i vår uppmärksamhet till att alltmer ”medvetet” FÖRKROPPSLIGA Gudomliga Egenskaper inom vår Gudomliga Uppstigna Varelse – öppnar dammluckorna så att säga, för alla nivåer av Gudomlig Försyn.

De goda egenskaper som levs ut vid dessa nivåer inom en Gudomlig Varelse – är ni i egenskapen av ert Ursprungliga Ljus.

Vad ni ”Tror” blir självaste substansen av materia inom och runtom medvetandets Aura – att LEVA UT ERA ÖVERTYGELSER.

Varje Varelse är fullständigt unik.

Den Ursprungliga Designen, såsom inom relationer … är sådana de är. Så är det. Det förekommer inga misstag. Det är som det är. Ni är sådana som ni nu är.

Att söka efter MER påminner om att inte kunna se våra gåvor – som ligger oöppnade inför era ögon.

Vad är det som ni nu inte kan se? Ser ni?

Nivåerna av SALIGHET inom varje ögonblick är osynliga för var och en som inte lever i enlighet med den medvetna Gudomliga Varelse man är.

Skönheten i saker och ting är I SANNING sådana som de är – omfattade inom dem, i varje ögonblick, i den Fulla Glansen av Allt Som Är. Nu.

Ni håller just nu på att vakna upp till detta … BOKSTAVLIGEN.

Förkroppsligandet av den Gudomliga Uppstigande Varelsen – blir modellen för hur man ska existera i den Nya Jorden – På det Nya Sättet.

Inom Mu – var det på det sättet. Den ursprungliga Aktiveringen av DNA:t och Blåkopiorna – genom de första formerna på Jorden, i egenskap av den förta civilisationen på Planeten Jorden.

Från Stjärnorna … Från Ljuset.

Från det att ni först dök upp … ni uppstår fortfarande.

Ni håller NU på att uppstå alltigenom samtliga dimensioner och parallella världar.

Denna aspekt som ni just nu upplever såsom INTE fullständigt medvetna, utifrån alla de många existenser som ni lever inom NUET – är helt enkelt en förberedelse för självaste det GUDOMLIGAS SALIGHET … att PÅ NYTT återuppstå inom en ny begynnelse.

Stjärnorna och planeternas rörelser alltigenom tidsåldrarna … är exakt sådana som de skapades att vara. Alla på en gång.

Solstormarnas Ljusfrekvenser … Förmörkelserna … Årstiderna … är alla krafter av medvetande. Vilket också stolen som ni sitter på ÄR. Luften som ni andas. Hur ni andas. Hur ni känner er.

Det som spelas ut genom er är er planerade ÅTER-Födelse som en Gudomlighet – den visar sig själv … i egenskap av det ENDA och unika som ni ÄR och alltid har varit.

När ni aktiverar er Gudomliga Närvaro – aktiveras de Gudomliga Egenskaperna inom er DNA … era Gåvor, er unikhet. Inom här och nu, i egenskap av det Ursprungliga Unika – som den Gudomliga Uppstigna Varelse ni är.

De LJUS-Styrkor som utgör den Gudomliga organisationen av Frekvenser … orkestrerar … alla Skiften och förändringar.

Detta LJUS – aktiverar nu er DNA.

NI blir transformerade … ögonblick för ögonblick (medvetet) med … ALLT som ni HAR skapats till att bli, i egenskap av er egen unikhet.

Detta är ett förkroppsligande som skiftar medvetenheten från att vara separerad från tillståndet av Salighet till ett tillstånd av att vara en Strålande Varelse, Den ENDA Varelsen … inom ert Ursprungliga Ljus … vilket ni ÄR.

Ta emot … detta är en Gudomlig Aktivering av ER, till att medvetet vara den Gudomliga Enda som ni är.

 

Vi är det Gudomliga Rådet av Övervakare … Vi finns tillsammans med er Nu. Vi lever genom medvetandets Krafter … Öppna era Hjärtan för att ta emot. Med Gudomlig Glans och Kärlek …

 

 

 

Source – Channel: L’aura Pleiadian

 

The Divine Council of Overseers via L’aura Pleiadian, October 31st, 2017 – Sananda

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...