Ärkeängel Gabriel via Ann Dahlberg, 16 april, 2018

Ärkeängel Gabriel

Måndag 16 april 2018

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Gabriel och jag breder mina vingar över Er idag. Er värld står nu vid en punkt i historien där det stora avgörandet ska ske. Avgörandet handlar om det godas makt visavi det onda. Ljuset står mot mörkret, vilken sida har ni valt mina kära barn på Jorden. Gaia för sin del har valt ljuset, hon har anslutit sig till ljuset men mänskligheten står och väger. Vågskålen lutar åt ljuset men det behövs lite mera kraft för att resultaten ska synas på Jorden. Ni som arbetar för ljuset gör ett utomordentligt jobb men fler bröder och systrar behöver ansluta sig för att dess ljuskraft ska lysa starkare i er värld. Ni behöver sprida ert ljus och visdom över hela er värld så att fler kan ansluta sig till ljuset och dess sanna kärleksfulla kraft.

Det finns organisationer som gör ett stort arbete men detta behöver nu spridas ytterligare ett steg. Ni behöver arbeta mer i ett större globalt perspektiv. Hjälpa och stödja varandras arbete i de olika länderna. Dessa länder länder kan ha olika lösningar för sig och sitt folk. Dess kultur avgör hur man ska gå fram i respektive land. Ni behöver vara varandras hjälp och stöd utan att lägga er i hur respektive länder väljer att föra fram ljuset och kärleken i sitt land. Var lyhörda, var aktsamma, var förstående, använd er av er medmänskliga kärleksfulla lyhördhet och förståelse när ni vägleder eller råder någon att ta ett eventuellt steg framåt i sin utveckling. Det är hög tid nu att ni tar ett steg framåt. Era medmänniskor behöver vakna nu för tåget går i gryningen. Gör vad ni kan nu för att få människor att vakna kära ljusarbetare. Det är väckelsedags och ljuset lyser allt starkare på Jorden. Det går inte att sova när ljuset lyser som starkast, det kan även vara svårt att vakna då eftersom ljuset sticker en i ögonen.

Ni som vet, tala om vad ni vet. Låt de fundera lite innan ni tar upp det igen. Ibland måste saker och ting mogna fram. De kan slå ifrån sig men ni har kanske ändå sått ett frö som kan mogna fram tillsammans med det frö som de själva har i sitt hjärta och som såddes för ca 2000 år sedan. Vi har alla en väg att vandra men det är många som inte har börjat vandra på sin väg än. Det är framförallt dem som ni behöver väcka. De bröder och systrar som tog på sig samma uppgift som ni, men glömde bort det i glömskans land. De kommer att minnas när de väl väcks upp. Vi behöver alla hålla uppe ljuset och ju fler vi är desto starkare blir vår kraft och ju fortare förändrar vi den värld vi lever i.

Förakta inte mörkret, det är en del av livet och en del av dig själv. Välj i stället den del som du vill ska blomstra. Vill du att ljuset ska blomstra, så välj ljusa kärleksfulla tankar. Se det vackra och goda i livet. Förankra dig i nuet och känn att du är en del av alltet och ett kärleksfullt barn skapat av urkraften, det väsen som ni kallar Gud. Det väsen som har många namn beroende på var ni bor i världen och vilken kultur ni tillhör. Det viktiga är att vilket namn han/hon än har så är det ett kärleksfullt väsen som endast har för avsikt att ge er all den kärlek och allt det ljus ni önskar och behöver för att leva ett lyckligt liv. Gud är endast kärlek och önskar er inget annat än kärlek. Det är nu ni kan välja kärleken för er själva genom att ställa er i sanningens och kärlekens tjänst.

Med dessa ord tackar jag för mig.

Stor kärlek

Gabriel

 

Du gillar kanske också...