Arkturierna via Suzanne Lie, 12 april, 2018

Arkturierna

via Suzanne Lie

12 april, 2018

”UTFLYKTER TILL DEN FEMTE DIMENSIONEN”

Förberedelser för den kommande Multi-dimensionella Skolan

Er övergång åter till den femte dimensionen håller nu på att bli mycket intressant. Ni kanske känner att ni behöver ”sakta ner” en aning, eftersom ni på något vis vet att det som är menat att hända, nu befinner sig i processen av att förverkligas.

När ni väl släpper taget om den tidsbundna och externa känslan av kontroll, kommer ni att märka att ni nu lättare kan låta er VARA inom det femte-dimensionella NUET. När ni väl befinner er inom detta NU, kommer ni alltmer att kunna uppleva att få leva i NUET.

Då förmår ni bättre släppa taget om de många frågor och kommentarer som ofta har lämnat er i en känsla av förvirring, oro, men även engagemang. När ni väl helt och hållet inser att ni följer en inre vägledning som tar er i riktningen mot den Femte Dimensionen, så börjar många nya personer, platser, saker och upplevelser att förändras inom ert liv.

Alltigenom denna ”förändring”, kommer ni sakta, eller snabbt för vissa, minnas en del av de höjdpunkter av upplevelser som ni har upplevt när ni besökte er inneboende, femte-dimensionella verklighet. Dessa ”höjdpunktsupplevelser” kommer sannolikt att äga rum medan ni besöker de högre dimensionerna via djup meditation eller sömn.

Men på vilket sätt ni än får dessa upplevelser, föreslår vi Arkturier att ni lägger hela er uppmärksamhet på ert minne, eftersom det som gäller är att högre-dimensionella verkligheter snabbt kan lämna ert tredje-dimensionella minne. Därför ber vi att ni på djupet ska uppmärksamma och jorda er upplevelse till Gaia.

Dessa ”höjdpunktsupplevelser” är i själva verket en gåva från ert eget Multi-dimensionella SJÄLV som hjälper er att aktivera det högre Femte-Dimensionella Operativsystemet inom ert eget Multi-dimensionella SJÄLV.

Upplevelsen av denna aktivering tänder upp ett minne av de högre operativsystem som ni använde er av i era högre-dimensionella verklighetsfrekvenser. Vi Arkturier är nu redo att hjälpa er, i och med att ni jordar dessa femte-dimensionella, samt bortom, energifält till Gaia.

Detta ”Femte-Dimensionella Operativsystem” är ett energifält som ni alla kommer att få uppleva via era egna inter-dimensionella, såväl som tredje-dimensionella, upplevelser av:

  • Att minnas
  • Att uppleva
  • Att jorda er till ert andliga liv
  • Att jorda er in till ert själv
  • Att jorda er till Gaia

Att ha ens en kort upplevelse av detta villkorslösa energifält är:

  • Vanligt förekommande i den femte dimensionen
  • Möjligt i den fjärde dimensionen
  • Extremt svårt i den tredje dimensionen

Därför hjälper vi, er Galaktiska familj och era Guider, er med att öppna upp det som dyker upp från den femte dimensionen och bortom och som söker efter er hjälp att få bli jordat i den tredje/fjärde-dimensionella Jorden!

Vi ber att ni delar med er av alla mentala, emotionella och/eller fysiska upplevelser av högre-dimensionella energifält till Gaia. Vi ber er också att kalla på ert eget Högre SJÄLV för att assistera er med att minnas alla upplevelser eller förnimmelser gällande:

att minnas

att samverka med

och/eller att jorda er själva till ert Multi-dimensionella SJÄLV

och/eller er Multi-dimensionella Verklighet.

Att ha ens en kort upplevelse av de villkorslöst kärleksfulla energifälten i dessa högre multi-dimensionella verkligheter kommer att förändra ert liv för evigt.

De här villkorslöst kärleksfulla energifälten är:

vanliga i den femte dimensionen,

möjliga i den fjärde dimensionen,

samt extremt svåra i den tredje dimensionen.

Därför kommer ni ofta att öppna upp er Ljus-Portal medan ni gör något som ni älskar att göra. Ifall ni gör något som ni gillar och ni vet att även andra gillar det, så får denna känsla av glädje er att överlämna er själva till en upplevelse av att göra ”INTE bara vad vi måste göra, UTAN exakt vad vi vill göra!”

Denna upplevelse av glädje inom ert dagliga liv kommer att utvidga mängden synaptiska förgreningar i er hjärna till att TÄNDAS UPP på en gång. De flesta människor använder omkring 25% av sin hjärna, men ni har förmågan att använda en avsevärd större mängd av er hjärna.

Men ifall ni brukar denna utökade hjärnkraft till ”makt över andra”, eller till och med på ett själviskt och kontrollerande sätt, så kommer det att motarbeta er uppstigningsprocess. Ni förstår, energin som går ut är energin som kommer tillbaka.

Ifall ni ger ut negativ, ängslig energi, så är det vad som återvänder till er. Inom varje tanke och varenda känsla skapar man sin framtid, som en dag återvänder – antagligen när man minst anar det.

Allt liv är en cirkel. I och med att ni rör er runtom i denna cirkel, liv efter liv, meditation efter meditation, så kan ni slutligen se temat för er nuvarande inkarnation. I själva verket blir ni av ert Högre SJÄLV kallade till att LEVA detta ”vårt livs tema”.

I stället för att ha upplevelser på måfå, låter ni sedan ert medvetande, er hjärna, era tankar och era känslor flöda till FÖLJANDE OKTAV. Det är då som ni kommer att kunna kommunicera med ALLT liv, troligtvis på samma sätt som ni har gjort i många inkarnationer.

Är ni beredda att lyssna till ert SJÄLV? Det är detta lyssnande till ert SJÄLV som låter er genljuda till följande verklighetsoktav. Detta oktav-språng utvidgar ert medvetande till att innefatta en medveten upplevelse av ert eget femte-dimensionella SJÄLV.

I och med att ni släpper taget om alltfler av era tredje-dimensionella indoktrineringar och kommer ihåg alltfler av meddelandena från ert Multi-dimensionella SJÄLV, så börjar ni transmutera, först ert 3D till den femte dimensionen och slutligen er 3D-kropp till ert femte-dimensionella Ljus-SJÄLV.

När ni fortsätter er process att transmutera era tredje-dimensionella tankar och emotioner till era femte-dimensionella tankar och emotioner, följer era handlingar därefter. Ni kanske till och med förmår minnas ert femte-dimensionella SJÄLV tillräckligt för att sakta, eller i snabb takt, bli ETT med ert eget Högre SJÄLV.

Du kan inte bli ett, eller sammansmälta med ditt femte-dimensionella själv förrän du helt och hållet accepterar att DU är DITT livs Skapare! Lyckligtvis är det så, när du väl kan minnas din Galaktiska Familj, såväl som allt som du har lärt dig och kommit ihåg under din utflykt till ditt tredje-dimensionella mänskliga själv.

De av er som kan minnas ert SJÄLV, kan också minnas när ni återvänt till ert Skepp för att få en uppdatering. Vissa av er kommer att stanna kvar på Gaia så länge som era 3D-kroppar medger det, och vissa av er kommer att inkarnera så många gånger det tar för er att återvända genom att uppstiga.

Men ni ALLA kommer alltid att komma ihåg att NI är galaktiska varelser som har valt att ta en mänsklig jordfarkost för att kunna hjälpa till med och att delta i den planetariska uppstigningen. Många av er blir i era drömmar och meditationer påminda om att det NU är DAGS för er att börja, eller fortsätta, denna process tillsammans med er Största Visdom och Ert Öppna Hjärta.

Sedan, när ni utvidgar ert medvetande till att omfamna den femte dimensionen gällande den ENDAS HÄR och NU, så släpper ni taget om beteenden och även tanken gällande att mänskligheten förmår dominera planeten Jorden.

Mänskligheten kommer i själva verket att släppa taget om övertygelsen att människorna är fria att på alla sätt skada sin planet. Sedan kommer ni alltmer att röra er till er Andliga Visdom, som härstammar från den femte dimensionen, för att öppna era hjärtan för den Villkorslösa Kärleken och sudda ut tanken på att älska villkorligt – vilket inte alls är kärlek.

Washington Post (2015-07-24) konstaterade att NASA enbart i vår Galax uppskattar att det finns 1 miljard planeter som liknar jorden. Ni är INTE ensamma. Ni, Jordens människor, börjar bara komma ihåg att ni ALLA har förmågan att kommunicera inter-dimensionellt med era egna Högre Själv, såväl som med era vänner och familjemedlemmar som genljuder till femte-dimensionella planeter och femte-dimensionella rymdskepp.

Ert Högre SJÄLV kommunicerar inter-dimensionellt via en form av Ljusspråk. Ljusspråket består av era högsta sinnen av Klärvoajans (inter-dimensionellt seende), Klarhörsel (inter-dimensionellt hörande) samt Klarkänsel (inter-dimensionella känslor).

Dessa femte-dimensionella, samt bortom, kommunikationsformer blir aktiverade av er inneboende Villkorslösa Kärlek, som är en hörnsten för samtliga femte-dimensionella kommunikationer, idéer, emotioner, tankar, minnen och åtaganden.

När era tankar och känslor genljuder till en högre frekvens, såsom den femte dimensionen, så gör era varseblivningar och er samverkan med allt liv likaså. Denna högre varseblivning och samverkan skiftar i allt högre grad er ”uppfattning om ert själv” från att vara en fysisk människa till att vara en Multi-dimensionell Varelse.

Då omfattar er ”förnimmelse gällande SJÄLVET” er Galaktiska Familj, ert Högre Jag, ert Uppstigna Mästar-SJÄLV, ert Elohim-SJÄLV, ert Ängla-SJÄLV, ert Ärkeängla-SJÄLV, såväl som frekvenser av SJÄLVET som ni hittills ännu inte har upptäckt.

Ni kanske inte har SAMTLIGA dessa högre-dimensionella komponenter sammanhäftade vid ert nuvarande jordiska själv, men alla människor, till och med de mörka, har förmågan att minnas de inkarnationer och situationer då alla komponenter i deras Multi-dimensionella SJÄLV har varit aktiverade.

För att säkerställa att dessa högre-dimensionella konversationer blir en normal del av ditt liv, reservera din ”stål-gjutna” tid och rum då du ägnar dig själv åt att kommunicera med de högre verklighetsfrekvenserna. Dessa möten handlar INTE om ditt 3D-, fysiska själv och inte ens om ditt 4D-astrala själv.

Dessa möten ger dig en möjlighet till att:

Möta Moder Gaia för att hjälpa till med Hennes planetariska uppstigning.

Besöka ditt Rymdskepp och dina vänner och din familj som stöttar dig ifrån den femte dimensionen och bortom.

Minnas det uppdrag som DU valde att fullfölja inom din nuvarande inkarnation.

Minnas att du INTE tog dig denna jordfarkost för din egen skull, utan för Moder Gaia!

Vad du varseblir är det som du tror på och vad du tror på är vad du varseblir!

När du inser att allt som du tror på är din lärare, så blir din högre-dimensionella verklighet din ”Inter-dimensionella Verklighet”. Då när du kommunicerar och samverkar med dessa Inter-dimensionella Verkligheter, så kommer du i allt högre grad att minnas, varsebli, kommunicera och samverka med dessa högre-dimensionella verkligheter som omger Jorden, men som de flesta människor har glömt bort.

Mänskligheten glömde bort dessa verkligheter för de kunde inte se dem genom sitt tredje-/fjärde-dimensionella varseblivningsfält, såsom de kunde göra genom sitt femte-dimensionella varseblivningsfält. Man kan enbart varsebli den verklighetsfrekvens som man tror är ”verklig”.

Det är av den anledningen som de flesta människor är oförmögna att varsebli Rymdskeppen ovanför, medan de helt uppvaknade människorna förmår varsebli Skeppen via sitt Höga Hjärtas Villkorslösa Kärlek och sitt Tredje Ögas Multi-dimensionella Syn.

Det är inom ert Högre Hjärta (placerat mellan Hjärtat och Tredje ögat) som ni kan varsebli våra Rymdskepp. Men för att ha en tydlig syn, måste man ha sammankopplat den Villkorslösa Kärlekens energifält inom Höga Hjärtat och den Villkorslösa Kärleken i sitt öppna Höga Hjärta med energifälten i Tredje Ögats Multi-dimensionella Varseblivning.

Det är vår orubbliga övertygelse att Gaia, samt allt liv på Gaia och bortom, är multi-dimensionellt, vilket gör det möjligt att ni ska kunna varsebli de högre världarna, fastän ni inte kan se eller höra dem på samma sätt som ni ser och hör inom er 3D-värld.

Som avslutning, vänligen var medvetna om att mänskligheten under flera inkarnationer har indoktrinerats till att ni endast kan tro på det som ni varseblir med era tredje-/fjärde-dimensionella sinnen.

Men det finns många former av högre-dimensionell varseblivning som ni kommer att lära er och/eller minnas, när ni låter ert medvetande utvidgas tillbaka till ert inneboende Multi-dimensionella Medvetande.

Precis så som det är ert medvetandetillstånd som styr era varseblivningar, så är det era personliga övertygelser som styr ert medvetandetillstånd. Vidare, eftersom ni har tagit er en 3D-farkost, så är Det som ni varseblir vad ni har fått lära er att tro.

Det krävs att man är en modig, och uppvaknad, människa för att man ska kunna ha tillit till sina egna, personliga, högre övertygelser i tillräckligt hög grad för att använda sina utvidgade varseblivningar av Klärvoajans för att kunna SE våra Rymdskepp, Klarhörsel för att HÖRA oss tala med er, samt Klarkänsel för att FÖRNIMMA att vi finns tillsammans med er.

Vi avslutar detta meddelande med att påminna er om att komma ihåg den omfattande utbildning som ni fick från er Galaktiska Familj innan ni tog er denna nuvarande inkarnation! Så snart ni förmår utvidga ert mänskliga medvetande till att omfatta den femte dimensionen och bortom, förefaller det som om ni hade vaknat upp från en lång dröm, men NU är ni Hemma!

 

 

 

Översättning: Aslög

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...