Ärkeängel Gabriel via Carina Davidsson, 1 mars, 2018

2018-03-01 Ärkeängel Gabriel

Kanal Carina Davidsson

Kära människor!

Vi närmar oss den tid på året som i er värld kallas vårdagjämning. Ni har varit med om den många gånger förut och ni har under många och långa tider varit medvetna om den inneboende kraft som denna tid för med sig i form av utrensning och sen uppståndelse. Det gör att många av er fruktar de närmaste dagarnas intensiva utrensningsarbete av era tidigare, mer lågfrekventa livserfarenheter, men låt mig få meddela er att om ni känner den minsta tvekan och oro under denna tid så ska ni lämna över dessa känslor i min hand så att jag kan eliminera dem en gång för alla.

Att vara medveten om sina utrensningsfaser är mycket bra för er. Det gör det lättare att förstå att det ni går igenom inte har för avsikt att skada er eller ligga er till last. Ni vet innan ni går in i en period av utrensande energirening att ni har allt det som krävs för att kunna komma vidare in i nästa fas av energi. Ge inte er kraft till rädslorna då dessa gör er resa obekväm och skumpig istället för fridfullt bekväm och igenkännande av det gamla.

Kära människor av den renande tiden, låt mig få räcka över en stor famn av kärlek. Låt mig få ge er all den framgång som ni så väl förtjänar. Att ge er hän åt den nya tidens frekvens kan ge er nya höjder av energimässig förståelse så låt oss nu tillsammans öppna den port av ljus som ni har framför er. Det är miraklens tid som stundar och det är ni som, var och en på sitt individuella sätt, väljer att gå vidare in i den nya tidens fantastiska frekvens av liv på jorden. När dörren av ljus står på glänt känner ni den mest välmenande och fantastiska kärlek strömma emot er. Ni känner er starka och upplyfta på ett sätt som ni tidigare inte trodde var möjligt. Den nya tidens energi är barmhärtig och kärleksfull. Den ger er mod och den ger er styrkan att förändras på ett sätt som tidigare inte varit möjlig. Ni har gett er själva ett löfte. Ett löfte av kärlek. Att låta allt det gamla lämna er och nu ersätta det med det nya sättet att vara, tänka och känna. Lev i den nya tidens frekvenser och du kan på intet sätt gå vilse. Du kan på inga villkor misslyckas med det du företar dig och du kan inte längre fatta egna beslut att gå emot dig själv. Att leva i kärlek har inte bara den innebörd som ni i den lägre frekvensen föreställt er. Att leva i fullkomlig kärlek har varit några få förunnat på jorden och dessa människor har under långa tider vistats utanför den eviga samman-slutning av sociala umgängen. De människor som valt att leva i sin egen kärlek tidigare har inte haft möjlighet att leva i den sanna tiden av 3D utan har tvingats att isolera sig i sina egna energier på ett eller annat sätt.

Att våga erkänna sig själv som en nytänkande människa har tidigare krävt mod som få av er haft. Jag har tidigare pratat med er om att Vara de som ni i sanning Är. Kanske är det så att det sanna självet inte är på ett och samma sätt över tid. Kanske är det så att ditt sanna själv är den del av den som du är just nu och att det förändras i takt med att du och andra runt omkring dig förändras med uppstigande energifrekvenser. Att våga vara den du i sanning är just nu kräver inte längre ett gigantiskt mod. Det ligger i den nya tiden att ni alla börjar acceptera er själva och varandra som individuella varelser befinnande er på en och samma båt med en gemensam destination som mål. Ni börjar sakta förstå att ni alla behöver vara olika för att båten ska kunna segla framåt. Inte på något sätt skulle ni komma på tanken att alla på en båt kan ro samma åra för att sen upptäcka att ingen vill stå i kabyssen och ordna så att ni alla får mat. Att för en enda sekund tro att det går att segla en båt med människor skapade i en och samma form, med ett och samma kynne och en och samma begåvning är inte ens troligt att ni skulle tänka. Likadant är det på denna fantastiska planet. Alla ni som just nu befinner er på denna jordiska båt behövs precis så som ni är just nu för att få skutan att fortskrida i rätt riktning.

Så kära ni människor på jorden, se alla omkring er som en resurs i denna uppstigning. Se hur alla, även när ni inte kan förstå det, fyller en viktig mening i denna besättning av varelser som samlats här på jorden för att stilla ta båten Gaia in i den nya frekvensen av tid. Låt oss en gång för alla förstå att ingen av alla er varelser har placerats här av misstag eller på intet sätt har en viktig plats att fylla. Nej, lev i vetskapen att du just nu och för alltid är en vacker tråd i den eviga energi-mattan som vävs på jordens energi och som är så viktig för att Universum ska kunna fortskrida sin pågående evolution. Ge dig själv mängder av erkännande och beröm för att du valt att komma hit och ta del av detta uppdrag som du nu utför tillsammans med så många andra på jorden. Ni är alla fantastiska varelser och ni är alla mycket tappra. Låt oss som är med er i den parallella energin få hjälpa er att fortskrida på er väg och uppfylla era goda intentioner att bli en kärleksfull och högfrekvent människa på jorden.

Med all kärlek i mitt hjärta tackar jag för mig.

Ärkeängel Gabriel

Du gillar kanske också...