Dikt via Per Beronius; Det begränsade sinnet, 1 mars, 2018

Ämne: Det begränsade sinnet
Meddelande:
Inget är
vad det synes vara
allt utan undantag, är något
helt annorlunda annat
och vad då.
Just det jag sa, något annat
hur kan detta vi förstå, med vårt
begränsade mänskliga sinne.
Vi behöver inte förstå
det räcker att ta till sig vetskapen
allt är något totalt annorlunda annat
än vad det utger sig för att vara
märkligt.
Ja visst, kan det förefalla märkligt
när vi använder vårt begränsade, mänskliga sinne
så hur kommer vi vidare.
Vi behöver inte komma vidare
det räcker att stå där vi står, med vetskapen
allt är något helt annorlunda annat
än vad det utger sig för att vara.
Har jag uttryckt mig tydligt nog
ja, det kunde jag väl tro.
Heureka, aha, jag har kommit
hemligheten på spåren.
*  *  *
Denna text
från det där ovan kommet
av Per Beronius satt på pränt.
________________________
__________________________________________________
En främling, du mötte, en främling du tyckte så välbekant, så
bekant som en kär gammal vän, men hur kan väl en främling
du möter så välbekant vara som en kär gammal vän, måhända
det var ej en främling du mötte måhända det var en kär gammal
vän från ett annat liv i en tid som flytt i ett länge sedan gånget liv
Denna dikt hämtad från boken
Röster Från Andromeda
Utgiven 2006
__________________________________________________

Du gillar kanske också...