Ärkeängel Gabriel via Linda Dillon 12 oktober, 2017

Ärkeängel Gabriel/Gabrielle

via Linda Dillon

12 oktober, 2017

”Välj GLÄDJE! – Himmelska välsignelser”

 

Ärkeängel Gabrielle: Hälsningar, jag är Gabrielle.

Suzi: Välkommen

ÄÄG: Och välkommen till dig, Älskade Ljusängel. Jag kommer till dig som Kärlekens Lilja, Sanningens Trumpet, Budbäraren från den Enda. Och ja, jag kommer för att tala om ett återupplysande, återuppbyggande, återupptändande av glädjen!

Javisst, det förekommer mycket kaos, många omvälvningar på er planet, när det som har hållits dolt kommer upp till ytan. Ni har ett uttryck att saker som blir upprensade ’ända in till märg och ben’ och det är exakt det som sker, Underbara Änglar. Låt er inte dränkas, bli insnärjda, intrasslade i det som ni redan har rensat ut och renat.

Ja, var deltagarna-iakttagarna. Var de iakttagare som deltar genom att sända sin glädje, om det så handlar om vimplar av glädje, stänk av glädje, sprudlande glädje, bubblor av glädje, ett regn av glädje. Jag har gett er många, många gåvor som tillhör glädje och idag ska jag åter tända upp dem alla!

Ni, Underbara Ljusänglar, befinner er inte på någon ’dåres uppdrag’. Ni är smartare, visare, mer praktiskt lagda, mer briljanta, än att falla för dessa skrattretande påståenden som handlar om att ni på något sätt skulle ha blivit missledda, bortglömda eller övergivna.

Först av allt så är det inte möjligt – och vi lever, likt er, i ett universum, ett multiversum, ett omniversum av eviga, oändliga möjligheter. Så när jag säger till er: ”Det är inte möjligt för oss att överge eller glömma bort er”, så var, i vilken verklighet, skulle dessa känslor av besvikelse eller desperation eller dessa spänningar – var skulle de komma ifrån? För jag föreslår för er – nej, jag talar helt rakt ut om för er, Underbara Ni: ”Det kommer inte från oss”, för det är inte av kärlek och det är med all säkerhet inte av sanning.

Vi tog vårt beslut, gjorde vårt val, vårt val av fri vilja, att stötta, att vägleda, att ge näring till, att ge stöd till, att visa vägen för er och att sedan sam-skapa tillsammans med er. Vi tog detta beslut för eoner sedan, men vi tog det också – om ni önskar få det i ert uttryck av tid/rum – vi tog detta beslut och vi gjorde detta val inom vartenda ögonblick av existens. Vi gjorde det på ett antal olika sätt, men den övergripande verkligheten är att vi valde glädje. Och ni är en del av denna glädje!

Det är vad vi önskar dela med er – ja, tilldela er. Men därtill, eftersom ni har hållit på, ska vi säga andligt, materiellt, utvecklats, vuxit upp, mognat – det finns många benämningar på det – så har vi flyttat från en position att vara bara övervakare, till en position av att i sanning vara i ett heligt partnerskap, av att sam-skapa Nya Jorden och Det Nya Varandet och den Nya Verkligheten tillsammans med er – och detta har gett oss… det har sporrat vår glädje, vår entusiasm, vår upprymdhet.

Tänk på det, alla av er som är föräldrar. Det kommer det där enstaka ögonblicket när er älskade baby blir självständig och det är inte eller aldrig så att kärlekens band bryts. Men det kommer ett ögonblick av glädje när ni inser – om det så är på grund av att barnen tar sina första steg eller själva får sitt första barn – att de har nått ett uppfyllande i att hitta sin egen glädje och det stärker er. Det är hur även vi känner oss. Det är vad också vi delar med oss. För det är oändligt och evigt och mäktigt.

Hur skulle vi inte betrakta Modern, betrakta varandra, betrakta den magnifika skapelsen med oräkneliga galaxer – och hur skulle vi inte betrakta ert ansikte, era ögon, ert hjärta – och inte känna en outgrundlig glädje, en oerhörd glädje, för glädjen och kärleken är oskiljaktiga?

Så ofta, Mina Älskade, vänder ni er till mig och säger: ”Gabrielle, hur ska jag återuppliva glädjen? Hur ska jag hitta min glädje? Var kan jag finna min glädje?”

Kära Hjärtan, den finns i perfekt enlighet med den Universella Lagen. Den finns inom er och utanför er – inom och utanför, ovanför och nedanför, balans, balans, balans. Men detta är inte riktigt tillräckligt i termerna av vägledning, för att tala om för er hur, varför, var, när och vem.

Nåväl, ”vem” är enkelt. Det är att finna glädjen gällande vilka ni är – av att inte bara acceptera eller till hälften acceptera skönheten, mäktigheten, glansen, det magnifika i vilka ni är. Mina Barn, ni är alldeles för timida i detta avseende!

Vad jag föreslår är ett hjärtligt omfamnande av den storhet gällande vilka ni är. Ja, det är livsviktigt. Det är en av era startpositioner för att få veta sanningen om vilka ni är. Den behöver inte delas vida omkring, bara som ni väljer det. Leta helt enkelt inte bara efter titlar: Jag är en healer, en lärare, en kanal. Jag inbjuder er, jag vägleder er, jag håller er hand – och jag kanske till och med knuffar er framåt – för att säga: ”Se efter djupare och se vilka ni är.” Ni är inte det ena eller det andra eller något som är marginellt definierat. Ni är mäktiga änglar med kroppar. Ni är de starkaste av de starka och de mildaste av de milda. Ni är Sanningens Krigare och Verkställarna för Moderns Plan. Detta är ingen obetydlig existens. Ni har ett behov, vi har ett behov av att ni ser på detta, i vidden av vilka ni är, inne och utanpå kroppen, samt att omfamna det – inte bara med acceptans, inte bara med ett överlämnande av er, utan i sanning, med hjärtat, aktivt omfamna detta.

Och varför vi vägleder och ber er och tjatar på er och uppmanar er att göra detta? För, Mina Barn, det är förverkligandet av Moderns Plan. Det är uppfyllandet av er inom denna Plan. Och vilken är nyckeln? Nyckeln är Glädje! Att se på er själva, att omfamna er själva och att bli fullständigt överväldigade och andäktiga till en punkt där ni känner det som om ni rullade på golvet av skratt, flygande kors och tvärs över himlarna, fyllda med en känsla av under och ve och förundran – och sprudlande glädje!

Känn min gyllene glädje såsom det mildaste regnet i ansiktet, på era armar, på huden och låt det sjunka in. Varje ögonblick av er existens är fyllt med val, med den fria viljan. Och när ni känner er det minsta nedstämda eller blir mindre fyllda med entusiasm, vänd er då till mig, Mina Barn, och välj glädjen – om det så handlar om det strålande solskenet eller det milda regnet. Välj Glädjen!

Nu förekommer det en hel del kaos på er planet, med stormar och skjutningar och skogsbränder och krig. Inget av detta är vad ni har valt. Och när ni känner att ni blir innästlade i det, säg stopp! Bara sluta! På samma sätt som ni skulle ge en tidsfrist till ett barn, ge en tidsfrist till ert heliga själv och säg: ”Vad väljer jag? Väljer jag att tro på och engagera mig i förödelsen? Eller väljer jag glädje?”

Så snart ni väljer glädjen, så utvidgar den sig, den exploderar. Den är smittsam! Och människor och situationer och omständigheter – och välsignelser så som ni skulle tänka på dem – kommer att strömma till er.

Men när ni befinner er i ångest och smärta – och vi menar emotionell/andlig smärta – när ni är i tvivel eller tvekan av det djupaste själsliga slaget, så vad ni då gör, Älskade, är att ni stoppar upp glädjen. Ni säger: ”I den här stunden väljer jag att känna mig miserabel”, vilket naturligtvis inte är sant – och det stämmer naturligtvis inte, i enlighet med vilka ni är i egenskap av våra heliga partners.

När vi talar om den Nya Jorden och det Nya Varandet och den Gyllene Tidsåldern, så finns det inga tvivel eller någon tvekan. Nåväl, Mina Barn, det betyder inte att det inte förekommer en enorm urskiljning, justering, flexibilitet, ett lärande och pånytt-lärande – javisst, och med all säkerhet Saedor (Kärlekens språk, övers anm.) – men även urskiljning gällande hur man ska närma sig allt som kommer att bli utmanande situationer.

När vi talar om för er att ni är ’ledarna för glädjen’, att ni är ’stigfinnarna för glädjen’, tänk då på vad vi säger. Vi föreslår inte att de som följer er – för ni banar vägen, ni är banbrytare – och de som är vilsna och som har fastnat i ett gungfly av tvivel och tvekan och skuld och skam och dömande, de som inte följer er för att ni säger: ”Nåja, kom hit. Det är verkligen svårt och frustrerande och nedslående”. Nej. De kommer till er för att ni visar en utstrålning av glädje och frid.

Just nu säger ni till mig: ”Gabrielle, jag önskar att jag kände till glädjen. Jag vill välja glädjen, men jag kan inte känna den i mitt hjärta.” Nåväl, just nu, Käraste Hjärtan, ska jag återuppväcka den inom er. Jag ska tända upp den där glöden och låta den bli en flammande majbrasa som värmer er och som drar andra till att sluta sig till er.

Förändringen leds inte av dem som står i positioner av falsk auktoritet. Den blir inte ledd med hjälp av desperation eller förskräckelse. Den blir ledd via kärlek och glädje och frid, med ett uppmärksammande av behov. Ett behövande är inget som bara är formlöst. Det finns vissa behov som man har, och medan man, i egenskap av människor och ett kollektiv, har varit upptagen med mat och husrum och det som är det allra mest grundläggande, vad vi anser vara era behov är att vara så mycket större, bredare, högre, för dessa är endast nödvändigheter för att hållas vid liv.

I vårt heliga partnerskap önskar vi ge er så mycket mer. Vi vill dela med oss till er, för vi är tillsammans i detta sam-skapande.

Käraste Suzanne, var önskar du påbörja denna dag?

Suzi: Åh, genom att säga hej och tack för att du är här tillsammans med oss. Detta är en underbar och tidsenlig diskussion och jag håller fullständigt med dig. Det är dags för oss att verkligen omfamna vilka vi är men det krävs lite övning. Det finns ingen manual här, så vår förbindelse till den inre vägledningen är verkligen nödvändig. Och att vi använder våra avsikter och föreställningar om att vi kan göra saker som att välsigna och heala med en enkel tanke. Är det den sortens saker och ting som vi omfamnar här? Eller bara att vi alla har olika superkrafter som vi bara måste känna på oss?

ÄÄG: Nåväl, det finns en manual; det finns flera manualer! Och för alla av er som är benägna att vara åt det hållet, ta fram flera av ”manualerna” som vi skulle vilja kalla dem, ifall ni önskar få en mänsklig riktning eller diskussion.

Men manualerna i sig själva gör inte tricket. Så du har alldeles rätt, Mitt Barn, i att manualerna finns till för att hjälpa er i upptäckten om vilka ni är och den glädje som ligger inom er självaste fysiska/andliga/eteriska/orsaks-DNA. Så det är sammansmältningen av dessa sanningar som har delats av tidigare och nuvarande visa personer, av kanaler, av lärare, av healers.

Men i sig själva kommer de aldrig att göra tricket av att tända upp något, för ni måste – och det förekommer mycket få ”måsten” – ni måste säga: ”Ja!” Ni måste säga: ”Jag väljer det.” Och vi behöver nödvändigtvis inte mena att säga det högt. Men det behöver bli en del av ert dagliga utövande och er vana, er väg.

Så ofta ser vi var en människa säger: ”Jag tror på allt detta. Jag väljer att vandra på en helig väg”, och de ger oss aldrig 10 minuter för att sam-skapa tillsammans med dem! Vi får aldrig detta val av fri vilja för att skruva upp lågan, så som det skulle kunna bli. Och vi kommer inte att tränga oss på er.

Nu när jag säger ”andlig och mental” så använder jag detta för dem som befinner sig i fysisk, förfärlig fysisk smärta, alltför ofta förekommer det skuld och skam och självdömande och begränsande – begränsande på ett mycket verkligt sätt – och det är svårt när ni befinner er i smärtsamma plågor att säga: ”Jag väljer glädje.”

Men Älskade Ni, för dem av er som befinner er i häftiga plågor, så är detta det enda valet. Det är den enda lättnaden, för i och med att ni säger: ”Jag accepterar healingen från vem och varifrån den än kommer. Mitt val, mitt beslut, är glädje.” Detta kommer att underlätta för er att lindra er fysiska/mentala/emotionella/andliga smärta, inklusive – och vi betonar – den fysiska.

Nåväl, vissa av er befinner er i ett annat område av plåga och tänker: ”Jag har inte det grundläggande, medlen, pengarna till hyran, maten osv, så hur kan jag välja glädje?” Och återigen säger vi till er: ”Hur kan ni inte välja glädje?” För annars sam-skapar ni helt enkelt bara på en låg nivå som inte ger er vad ni längtar efter och detta är er födslorätt, det som ni är berättigade till.

Så när ni väljer glädje, säger ni: ”Detta är något tillfälligt. Jag förenar mig i ett heligt partnerskap med Himlens Råd, med Kärlekens Råd, med självaste Ärkeängeln Gabrielle, och vi skapar någonting nytt och annorlunda.”

Suzi: Javisst. Så du säger att hur vi känner oss gällande och hur vi svarar an på en ny händelse, är långt viktigare än själva händelsen, och detta är en pågående händelse-frekvens.

ÄÄG: Det stämmer. Och det är en pågående frekvens-justering och ett intonande. Tro inte att Moderns Tsunami och hennes många gåvor som har kommit från de många tsunamis har försvunnit. Det har de inte. Men detta är ett frekvens-intonande som är fullt ut engagerar, involverar er fria vilja, ert fria val. Och det är varför vi återuppväcker glädjen och påminner er: ”Det är ett val!”

Det är ett val som kräver, såsom du tog upp, tid och rum i er verklighet. Om ni aldrig talar till oss, om ni aldrig ger oss en öppning, hur ska vi då sam-skapa?

Suzi: Nåväl, jag tänkte nyss på det. Att be om hjälp kan vara verkligt enkelt, som bara att uttala orden eller tänka en tanke: ”Vänligen var med mig idag när jag utför mina aktiviteter. Jag skulle vilja att ni tog del.” Det kan vara så enkelt, eller hur?

ÄÄG: Det är så enkelt! Så ofta … och detta är i synnerhet en – nåja, jag tänkte säga ”brist”, men jag tänker inte säga det (skrattar) – jag har en missförståelse; en oförståelse helt säkerligen, om att människorna tror att glädje och den heliga naturen i ett åtagande enbart sker när man gör heliga saker: från att gå i bön eller lovsång eller nattvard eller meditation eller en cirkel. Det är det inte. Detta finns överallt – i varje sak som ni gör!

Det sker från det enklaste i att slå upp ögonen på morgonen och säga: ”Jag är så glädjefylld. Jag vaknade upp till att laga mat, att dela en berättelse med en vän eller en främling.” Alla dessa saker är heliga åtaganden och de alla är bränsle – massivt fnöske – för er glädje. Och när ni helt enkelt viskar eller när ni ropar ”Hjälp!” – så hörs allt och allt leder till ett agerande.

Suzi: Okej. Jag har den här frågan gällande läget med de pågående händelserna och vår uppmärksamhet. Så var vi lägger vår uppmärksamhet är mycket viktigt. Jag undrar bara gällande rådet att signera petitioner till regeringen och alla sådana saker, när regeringen gör så många saker som för mig förefaller irrelevanta.

Ska vi bara släppa våra tankar gällande vad regeringen håller på med? För jag måste tala om för dig, karlen i Vita Huset är likt en uppviglande mojäng, och genererar bara negativa mänskliga känslor och distraherar folk. Ska vi bara lägga vår uppmärksamhet på allt som han gör? För det är mitt sätt, men kanske det inte är det rätta sättet? Jag är inte säker.

ÄÄG: Det finns flera sätt. Om du skriver på en petition, skriv med guld eller violett. Det spelar ingen roll ifall det är i luften eller elektroniskt eller med penna och bläck. När du gör det, ger det dig den där känslan av bemäktigande, av glädje ”att jag gör vad jag är här för att göra, det är en del av mig som återtar min Gudomliga Auktoritet och kraft”. Vilket kommer att ge dig glädje?

För vissa, innebär det en harmonisering. De har kommit för att skifta de politiska händelserna, den politiska verkligheten, den sociala verkligheten. Det finns de som helt och hållet engagerar sig i healing och hälso- och sjukvård eller utbildning – det är deras uppdrag. Men när du närmar dig uppdraget med ett fullständig omfamnande – denna hjärtliga kram som visar vem du verkligen är – då för du in hela kraftfältet gällande vem du är, till din signatur.

Och du engagerar dig inte i negativitet. Du säger: ”Nej. Detta är inte vad jag väljer. Jag väljer en helig väg av enhet och omtanke och vänlighet och samarbete.” Dessa är de saker som du lägger in och sänder iväg. Om det så är till Washington eller Irak, det spelar ingen roll.

Men om det inte är din väg, så gör det då inte. Det känns som en börda och du känner dig påtrampad och tänker: ”Nåja, jag tror att jag borde göra detta. Det är bäst att jag gör det. Det är rätt att göra det”, och du sliter, sliter, sliter slavgöra. Nej! Då är det inte din roll. Lägg dina energier någon annanstans.

Suzi: Nåväl, detta är perfekt, för när jag tänker på det, så vill jag lägga mina energier på kärlek och gifta bort människor med varandra och det är var min glädje kommer att finnas. Så jag är verkligen förväntansfull gällande det! (Skrattar)

ÄÄG: Och varenda gång du utför denna glädjefyllda akt, en som är översköljd med kärlek och entusiasm – och handling, för glädjen är inte enbart passiv inombords – den är kärlek i handling, och därför, när du gör det, vad du också gör är att du mer fullständigt förankrar modellbeskrivningen för glädje i den fysiska kroppen.

Låt oss föreslå för dig, låt oss återigen – låt mig enkelt berätta för dig, Mitt Barn, att glädje är långt mer kraftfull än smärta och lidande. Och detta har varit det mänskliga paradigmet just nu: kaos, smärta, lidande.

Suzi: Det är som om vi var beroende av det. Det är som om vi inte visste om någonting annat och det är en bekvämlighetszon för oss. ”Vi vet hur vi ska göra detta!”

ÄÄG: Och vad som sker är att beroendet matas i hög grad. Allt beroende är beroende av smärta. Vänd er bort! Gå inombords och se vilka ni är och handla sedan på glädjefyllda sätt som återspeglar och står i linje med den sanning som ni är. Ni är inte förödelse och mördare, lögnare och svek. Ni är mäktiga änglar!

Suzi: Och vi är faktiskt fria från allt detta och vi måste bara se det.

ÄÄG: Det stämmer.

Suzi: Samt gå samman och få upptäcka att vi är fria från detta och att det faktiskt är irrelevant för oss.

ÄÄG: Ni är redan över på den vägen som vi så många gånger har berättat för er om: Att ni befinner er på den alternativa vägen och att ni visar andra och de observerar er. Om ni så är medvetna om det eller inte, så blir denna väg observerad.

Så, när ni övar på vad som ger er glädje, vad som uttrycker er glädje, vad ni säger, vad ni visar upp, vad ni lär ut, vilket mönster ni följer, är det möjligt att det finns ett alternativt sätt att leva inter-dimensionellt, men även fysiskt, och det förkroppsligar en ande som inte har någon plats för smärtan och lidandet.

Det är inte det att ni ignorerar det. Det är att ni transmuterar, transformerar och healar det.

Suzi: Ja. Och jag är inte säker på hur jag ska ställa följande fråga, men jag är säker på att du fattar vad jag menar. Du vet ljusarbetarna, för två år sen var vi trötta och jag tror att en viss uppmuntran i termerna av kanske detta år, i slutet av detta år, så kommer vi att få se vissa större förändringar. Jag menar, vi har fått se förändringar överallt, men ärligt talat, människor kämpar. Jag märker det i vår inbox. (GAoG)

ÄÄG: När ni väljer, när ni hör glädjen och känner glädjen, så är det uppmuntran. Nu har vi berättat för er, självaste Modern har talat om för er – Hon misstar sig inte – denna tid är Hennes tid för fullbordan.

Nåväl, har allt blivit förlängt med anledning av mänskligt ingripande eller motstånd? Javisst. Men det betyder inte att detta inte är tiden för fullbordan.

Så, ja, ta allt tillbaka och spring iväg med det! Lek med det! Var glada över det! Och låt det komma fram.

Suzi: Javisst. Det är den avslappnande biten. Att vara i ögonblicket, inte tänka för mycket – de fungerar mycket väl för mig – och tilliten och tron. Det tjänar mig mycket väl och jag skulle vilja införa detta i alla, ärligt talat – för jag vet inte hur jag annars möjligtvis skulle kunna vara lycklig eller känna frid.

ÄÄG: Det kan du inte. Och denna glädje kommer, javisst, från våra löften, vårt stöd, vårt heliga partnerskap. Men det kommer från vetskapen och att acceptera och omfamna vilka ni är, vad ni är här för och att det inte förekommer något som ett nederlag. Det är inte något val.

Suzi: Stämmer. Det är inget val, exakt. Så vi har nu raksträckan kvar. Vi är målinriktade och vi gör precis allt som behöver göras.

ÄÄG: Ni har gjort det – och ni gör det – och ni kommer att göra det. Och vi finns tillsammans med er för att genomföra detta.

Suzi: Javisst, det gör ni!

ÄÄG: Gå med min kärlek. Farväl.

Suzi: Tack så väldigt mycket. Farväl.

 

 

 
Archangel Gabriel via Linda Dillon, October 20th, 2017 – Sananda

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...