Ärkeängel Gabriel via Christine Preston,18 februari, 2016

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

Avslöjanden blir tillkännagivna

18 februari, 2016

via Christine Preston

CHRISTINE: Efter ett långt samtal i morse med Angela Faith, vilket följde efter en ännu längre period av stilla böner till vår Himmelska Fader, för att ta ner medvetandet av Elohim, Ärkeänglarna, Helios och Vesta, de Uppstigna Mästarna inkluderande Saint Germain och Lord Jesus Kristus, samt för att be om att Sol Ringen ska förena oss alla, i Kristusmedvetandets renhet, som en plattform för Tunneln av Ljus, så talade Ärkeängel Mikael till mig. Han sade att han kommer att ge ett Tillkännagivande innan han ger sig av för att utföra en uppgift, eller ett uppdrag. Till en början trodde jag att det var Ärkeängel Mikael för han nämner ofta att han blir upptagen med några aktiviteter vid soluppgången. Jag undrade varför han talade om för mig att han skulle ge sig av, så jag frågade först om det var han. Svaret blev att jag hade fått ett besök av Ärkeängel Gabriel. Han talade med en paus med regelbundna mellanrum, och tackade mig för att jag i min berättelse hade nämnt varför Ärkeängel Mikael hanterar sitt svärd av den blå flamman, att Ärkeänglar, Kumaras och Dhyaner, vilka är androgyna till sin natur, tog sig kroppar när Jorden fortfarande höll på att formas till en terraform för sin fysikalitet, och sedan höll de och deras gudomliga komplement kvar sina valda polariteter. Den berättelsen kommer snart att bli tillgänglig. Han sade:

ÄRKEÄNGEL GABRIEL: Jag kommer som den Ärkeängel som ger tillkännagivanden och meddelar nyheter. Jag kommer för att tillkännage att ni närmar er en vändning i de Händelser som kommer att bli akuta, som en följd av er sanning som kommer att avslöjas i media och som djupt kommer att skaka om världen. Det kommer inte att bli ett AVSLÖJANDE, som ljusarbetarna hade hoppats att skulle ske, men någonting av ett kritiskt slag. Omfattningen och konsekvenserna av avslöjandena kommer att bli så enorma att de kommer att göra människor illamående, som om de hade fått ett slag i magen. Detta har redan förkunnats som en höjdpunkt i de avslöjanden som kommer att ske från mars till april 2016. Men denna höjdpunkt kommer inte att vara som en topp, som om avslöjandena inte skulle kunna gå ännu längre, utan på det sättet att en klimax i skeenden som har blivit förberedda, kommer att slå an på den högsta punkten, med resultatet att detta avslöjande, följt av sensationalism, kommer att inträffa. Detta kommer att orsaka bestörtning och ilska. Uppmärksamhet kommer att dras till konspirationens stora omfattning, en konspiration som har pågått och detta kommer att leda till att världen vaknar upp. Samtidigt kommer denna händelse att vara som en explosion som sparkar igång världen till en ordentlig fas av avslöjanden. Det blir som ett fyrverkeri.

Bakom de allmänna mediakanalerna, på internet, finns det en rörelse och en atmosfär av uppvigling med förutsägelser relaterade till kollapsen av dollarn och det ekonomiska och finansiella systemet. I media pågår ett krig med korseldar av information och desinformation. Analytiker och akademiker, så väl som regeringars representanter och stora organisationer, kallas till undsättning för att ge en opinion om insikten av Verkligheten hos de myndigheter som inte längre ger ut information, utan verkar sprida propaganda i de mörka krafternas tjänst för att de förorsakar splittring och förvirring samt livnär spelet av skuldbeläggning om attacker under falska förevändningar. En kraft försöker fortfarande lura nationerna att släppa löst ett apokalyptiskt tredje världskrig men är vilseledda. När ni hör en politiker vars åsikter baserar sig på sunt förnuft kan det kännas som en lättnad – när den resterande världen verkar ha blivit galen på grund av samma gamla bedrägeri och föråldrade historier, vilka täcker upp intrigerna hos den hemliga agendan av kontroll.

Men jag har bara försökt att presentera en bild av den underliggande situationen för er. Den pyr till en kokpunkt, till en punkt av utbrott som kommer att leda till Händelsen som jag tillkännager. Jag har inte nämnt något namn för att avslöja vem som, på den stora bedrägeripyramidens topp, kommer att bli avskalad sin trovärdighet. Jag har sänt en mental bild om vem det är till sändebudet av detta budskap. Detta kommer att förorsaka stor tumult inom den politiska världen, men kommer att följas av en omfattande förnyelse i förhållandet till den mekanism, i vilken de som leder människorna kommer att ersättas, i synnerhet i en specifik nation.

Denna vändning i händelserna kommer att förtjänas av dem som har svikit tilliten till den Nation, som var menad att bli en förebild för demokrati med en Konstitution inspirerad av Saint Germain och så nära hans hjärta. Tiden har kommit när det inte längre finns någon plats för hemliga intriger och konspirationer om krig för ekonomisk vinning och rikedomar som landar i fickorna hos några få. Dessa är de som kommer att avlägsnas. Domen har fallit att de måste samlas ihop, annars kommer inte självaste Jorden att kunna uppstiga. De vände sig mot de folk som de var ägnade att leda och tjäna. De gjorde slavar av dem på alla sätt, de urarmade dem, de rövade bort deras hem, de förgiftade dem med kemiska flygmoln medan de omdirigerade pengar för sina hemliga flyktvägar som de hade planerat till Stjärnorna, i sina Alternativa projekt, vilka de fann att de inte kunde förverkliga på grund av att De Blå Fåglarna och deras Planet Allians har ryckt ut runtom Jorden och Solsystemet. Detta är en stor, men tillsvidare ofullständig bild av scenariot av verkligheten, som är en föregångare till det stora och förfärliga slaget som ska inträffa. Ett Damokles Svärd har lurat ovanför dessa fallnas huvuden, speciellt alltsedan förra året 2015, när upplysningens år står inför er. Himlen har förkunnat ’Nog är nog’. Nu har den Fas i Upplysningen börjat, som börjar med ett uppskakande av världen. Jag blåser i min trumpet för att förkunna för världen att det är dags att stiga fram på Vägen som leder till civilisationens uppståndelse, av att hela såren från ett avskyvärt förflutet och för frigörelsen från det bedrägeri som förorsakade underbara änglar att bli hindrade av de bojor som de själva hade skapat. De kunde endast levereras från sin fångenskap genom andliga verktyg, som de som tillhandahålls av Ärkeängel Mikaels och den kraftfulla Astreas cirklar och Blå Flammans svärd.

Mänskligheten måste befrias från sina missuppfattningar, sina tankesätt och ta sina steg mot upplysningens väg, för att återskapa en civilisation som blir representerad i den Galaktiska Federationen av Ljus. En ny Gaia och en gyllene tidsålder kommer då att återskapas. Vi arbetar alla tillsammans i enhet, i ett heligt förhållande, för att uppnå detta mål. Var vaksamma när de astrala styrkorna av mörker, fastän i oordning, presenterar en större fara vid denna tid, precis som en skadad best gör. De försöker fortfarande attackera ljusarbetarnas ljus. Det är bäst att be om förstärkning i ert skydd. Undvik att bli extremt överarbetade och trötta, eller att tillbringa långa stunder genom att använda era intellektuella förmågor framför datorn, eftersom det kan resultera i en sänkning av er vibration. Ni kanske vet vad jag menar, för om ni sedan går in i meditation, bön, eller andliga övningar, i ert Gudomliga Jags kärlek och frid, eller i kommunikation med Mästarna och Ärkeänglarna, så kommer ni att se skillnaden. Ni borde känna er upplyfta, som om ni bokstavligen hade blivit dragna upp av ballonger, upp på stegen till det dimensionella medvetandet. Bekymra er inte över processen av att få information om ett ämne verkar vara störande, eftersom information är Ljus och ni kan processa all kunskap till ljus. Med Ärkeängel Mikael och andra stora varelser av Ljus vid er sida, finns ingen rädsla och ni får beskydd.

Jag ger mig nu iväg för att delta i mina sysslor för att fortsätta med att föra in Himlen, enligt den Gudomliga Viljan, till Jorden, med att instruera, lära ut hur man för in mer Ljus i människornas hjärtan för att kunna lyfta upp världen, och jag sänder er kärlek på ordens vingar i mitt tillkännagivande.

Ärkeängel Gabriel.

Archangel Gabriel: Disclosure Announcement transcript, February 18th

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...