Sananda via Kathryn May, februari 20

 

Jesus Sananda

Sananda:

Älskade Ljusfamilj, vi arbetar alla bortom våra tidigare förmågor med att lyfta vår älskade planet Jorden, bort från de mörka energierna från det förflutna och in i hennes ljusa Gyllene framtid. Vägen är säker. Vi är tydliga, stadiga och fokuserade på att föra fram alla, genom dessa sista ögonblick, för att åstadkomma den slutliga knuffen som vi alla vet i våra hjärtan är nödvändig, förutbestämd, och säkra på att lyckas med, och vi behöver ert samarbete nu mer än någonsin.
Några av er har kanske har uppfattningen att andliga ärenden inte skulle kunna innebära politik eller ekonomi, och att Jesus inte skulle ha varit inblandad i sådana saker. Mina Kära Bröder och Systrar, vid den livstid när jag kom till Jorden, var allt politik! Naturligtvis hade vi inte de intrikata ekonomiska system ni nu är förslavade av, men vi hade de rika som försökte förslava andra, inklusive den Judiska familj som jag tillhörde. Vi bedrev samma ”korståg” för att befria slavar från deras förtryck, även om vi oftare talade mer tyst om sådana saker. Detta var det mest praktiska sättet för för oss att gå vidare under dagen; Vi vidtog åtgärder bakom kulisserna tillsammans med betrodda familjer och vänner, till den dagen då vårt växande Ljus kunde bära det.

Vi för nu denna långa insats framåt för att bära frukt. Några på marken som har arbetat hela sitt liv för att få igenom detta, men har från tid till annan bromsat processen av oro för att den skulle vackla igen (som det gjorde under Jesus livstid, och många gånger sedan) om åtgärderna skulle sättas in för tidigt. Vid denna tidpunkt är det, ur vår synvinkel, kanske överdriven försiktighet, men fullt förståeligt.

Ett Brådskande Meddelande till Rådet

I går kväll när Christine och Kathryn kom till Rådet för att ge oss sitt perspektiv på känslor och energi på ytan av Jorden. Christine var orubblig, eftersom ledningen för det Transmuterande  Teamet, även många Ljusarbetare – som är villiga att fortsätta med det som krävs – är slutkörda, precis som hon är. Hon ifrågasatte allvarligt vilka tribut som skulle behövas om det kommande momentet som är på gång, motarbetas så att förseningar uppstår. Ni har alla fått ett löfte av oss genom våra pålitliga kanaler och av interna experter som hjälper er på Jorden med Välståndsprogrammet som ska komma till stånd och uppenbaras före slutet av denna månad.

Christine vädjade till oss, om att låta er alla få veta sanningen om det finns någon antydan alls att denna tidsfrist inte kan uppfyllas, eftersom hon kände att det skulle vara ett svårt slag som skulle föra med sig stora ansträngningar för er att återfå den kraftfulla punkt ni alla gjort ert bästa för att stå kvar i. Kathryn berättade att hon skulle bli förkrossad om målet inte nåddes den här gången, och denna hjärtsmärta skulle kännas av många. De stigande förväntningarna har verkligen nått en förhöjd ton. Alla, vars uppgift är att hålla igång – oavsett vad – under dessa dagar trots obehag, sjukdom och utmattning, har nått en gräns för sin uthållighet. Christine och Kathryn uppmanade Rådet att varna oss genom att informera genom många Ljusarbetarkanaler och genom hängivna interna Dinarlandkällor, vad ni mer kan göra för att försäkra er om framgång den här gången, hellre än att möta ytterligare en cykel av förseningar och besvikelser.

Vi vet att ni tappert har antagit utmaningen att driva detta maraton. Ni har ivrigt tränat för det, och ni har utfört det långt bortom vad vi alla trott skulle behövas. Vi förstår att ni inte visste exakt hur många mil loppet skulle vara, och ni kan inte se mållinjen. Vi kan se mer än vad ni kan, men vi kan inte förutsäga vad var och en av er kommer att göra, så vi kan inte säga exakt när ni kommer att korsa mållinjen där ni har era åtaganden. Som ni tidigare har hört oss förklara är att, vi arbetar fram viktiga avtal för att stödja er, utan att överskrida gränserna för störningar, som kan orsaka mer skada än nytta på kort sikt. Det är en intressant och utmanande ansträngning för oss alla!

Rådet Svarar

Vi vill inte vara mystiska, och vi kommer inte att undanhålla information som kan vara till hjälp för er. Här är vad jag, Sananda, kan berätta just nu, tidig lördag morgon, 20:e februari, 2016. Alla program som vi planerat tillsammans är under åtgärdande. Leveranser med stora mängder guld och andra tillgångar är säkrade och har levererats på plats, vilket innebär att digitala värdepapper med bakomliggande valutor, har levererats. Alla parter som arbetar för Ljuset är helt överens om att nu är det dags. Förhandlingarna är klara och avtalen är på plats, finansiella system och deras datorer arbetar slutligen på ett tillförlitligt sätt, och miljontals människor har utbildats och är redo för detta ögonblick.

Mer fullständigt än ni kan föreställa er, vi förstår att era känslor behöver försäkring genom konkreta bevis och frisläppandet av de efterlängtade frihetsprogrammen och vi försäkrar er om att Rådet har tagit allvarligt på det brinnande intresset från våra allierade på marken. Tidigt igår morse kallade Christine på allas Högre Själv till dem som inkarnerat i mänskliga själar på jorden och bad dem att rösta för att välståndsprogrammen nu släpps på en konkret fysisk nivå, för det högsta goda för alla, vilket innebär att eventuella störningar skulle neutraliseras av upptrappade Ljusenergier som börjar uppfylla nästa fas av frihet på Jorden.

Rådet vill också veta vad ni alla tycker i denna fråga. Ni kan berätta era önskemål till Rådet genom att kalla på oss – kommunicera med någon Uppstigen Mästare – eller bara kontakta Rådet med avsikten i åtanke att lägga er röst. Er röst är för att frisättningen av välståndsfonderna påbörjas före slutet av denna månad. Vi förstår att alla vill det så snart som möjligt, men vi vill att ni överväger alternativen noggrant och ger oss era tankar och känslor om vad ni tror är för det Största Goda.

Jag kommer att förklara ytterligare. Fram till nu, har rörelsen varit särskilt metodisk med tanke på frigörandet av medlen, på grund av kvardröjande komplikationer som presenterade potentiella faror, såsom stöld och sabotage. Tillsammans med våra Ytteam, var vi tvungna att överleva och överlista kabalen under omständigheter där de kunde ha sugit bort stora mängder av medlen eller skapat kaos genom att initiera terroristaktiviteter, som de gjorde med ISIS. Dessa svårigheter är äntligen i stort sett under kontroll. Kabalens förmåga att störa och lura datorsystemen har skurits av, deras brottsliga verksamhet har blivit exponerad och deras penningström torkar ut. För detta tackar vi många av våra modiga företrädare som bokstavligen vadade i ormbon för att göra vad som krävdes, med att åstadkomma Ljusets triumf.

Samtidigt har nyligen upplysta globala institutioner och nyligen bildade partnerskap mellan nationer som arbetat tillsammans för att säkerställa freden, så att det kommande välståndet kan förbli säkert etablerat och tillgängligt för alla, när det släpps över hela världen. Detta har varit en massiv insats, som kräver återetablering av sanna juridiska system, ekonomi och styrning skapas och sätts på plats. Vi var tvungna att göra detta i tysthet, för att bygga dessa nya och rättvisa strukturer precis bakom och under systemen för de gamla. Till exempel har de av er som noga följt utvecklingen i Irak, sett invecklade, långsamma stigningar från korruption och oordning, till ett system som verkligen kommer att skydda och gynna dess folk. Liknande aktioner har förekommit i länder runt om i världen, utan kommentar från massmedia.

Allt detta har gjorts i noggrant samarbete med St. Germain, Lady Quan Yin och de urgamla familjerna och samhällen, som har bevakade obegränsade rikedomsförråd från århundraden, som nu väntar på att frigöras på ett säkert sätt, till nytta för alla. De har under de senaste veckorna, gjort det möjligt att stabilisera världsmarknaden, eftersom vi alla ville undvika en total kollaps av finansiella system och kaos i leveranser av mat och livsuppehållande förnödenheter. Vi ville flytta så snabbt som möjligt, och vi har det, med stor omsorg för att upprätthålla balansen, allt eftersom ni fortsatte att lyfta er högre. Under hela denna process har Mor och Far Gud sänt ökat Ljus till Jorden. Det har varit en ömtålig dans, med oss som ögonblick för ögonblick svarat på era handlingar, kalibrerat och ökat våra ansträngningar som ett direkt svar på hur ni har svarat er Mor och Far.

Vi kan inte ge er en komplett global bild av hur vi ser det, förutom att skickar våra metaforer, ord, meddelanden och hjärtkänslor för att hjälpa er att se, genom ert eget inre öga, vad som händer när ni fattar beslut om när det är det mest gynnsamma ögonblicket för att frigöra medlen och de många programmen att följa. Vi ber er att överväga, med oss, risker och fördelar med etablering nu. Använd er intuition och er expansiva omtanke till gagn för varje person. Arbeta med oss på ett mer direkt och medvetet sätt. Berätta era önskemål och insikter. Hur uppfattar ni att skicket i er värld är? Vi lyssnar.

Vi är bortom det tidigare Krönet av Skapelsen

Nu när ni har expanderat till att sitta med oss i rådet, se ni bättre några av utmaningarna, eller hur? Även med våra tusentals år av förberedelser (och jag inkluderar er alla, oavsett om ni kommer ihåg er träning eller inte), är vi nu i stället bortom krönet på den tidigare skapelsen, och vi är nu samskapare på nytt. En sådan komplex, ibland farlig och helt magnifik ansträngning har aldrig tidigare prövats i universum. Mor och Far Gud flyttar energi framåt, skapar en väg av Ljus framför oss, eftersom vi fattar varandras händer, och kombinerar alla våra intentioner, våra innerliga önskningar, för att skapa vår nya magnifika värld. Mer än någonsin tidigare måste vi vara i fullständig harmoni med er. Vi deltar i den tydliga Visionen av vad vi håller på att byggea tillsammans.

Vi ber er, Älskade Bröder och Systrar på jorden, att visa för oss era största önskningar, inte bara för att se välståndsprogram och valutaomräkning släppas, utan vi ber er också att tillsammans med oss förverkliga nästa fas av det Stora Skiftet. Eftersom vi är framme för att avsluta den första etappen av den massiva nya Programmet, ber vi att ni arbetar med oss vid varje steg på vägen … och därefter. Anslut era hjärtan och sinnen som ett med oss för att hjälpa till att anpassa störningarna, som fortfarande kan kännas som en storm av mörka energier, vilka återigen försöker öka. Er roll är att förflytta er och släppa allt inom er till Ljuset. Detta är vad som slutligen lyfter upp alla på planeten.

Transmuterande Teamen tar sig igenom det.

Ni kanske inte har varit fullt medvetna, Mina Kära, men för att förankra Ljusenergierna och jorda dem som norm, måste de gamla inbäddade energierna med giftigt avfall, giftiga tankar, gifter av alla slag, andliga, mentala, emotionella och fysiska, rensas från Jordens Yta för att tillåta den ljusa, rena, friska och glädjefyllda Nya Världen att växa fram. Annars skulle de kvardröjande energierna med kontroll, förtryck och sjukdom förgifta våra ansträngningar att bygga nytt.

När ni läser detta, vår älskade Christine och miljontals andra tillsammans med henne, som tar hand om halter av toxiner som normalt skulle döda en människa, medan Kathryn och miljontals andra Ljusbärare på marken (tillsammans med oss från de högre dimensionerna) håller dessa transmuterare i vår kärlek för att de ska kunna stå stadigt. Transmuterings-teamens medlemmar arbetar med stora ansträngningar överallt, för att absorbera och processa, med sina mänskliga kroppar, procentuella delar av de gifter och toxiner som har producerats på jorden, under de senaste tusen åren. De uppnår detta genom att fokusera dag och natt för att uppfatta om de någon gång från sina egna erfarenheter på Jorden har lämnat smärta, giftiga känslor, rädsla, skam och så vidare. Det finns ingen genväg genom denna process. Alla transmutering sker genom att frisätta och läka skadorna inuti. Alla är verksamma på gränsen av sin förmåga och bortom, liksom tusentals Mästare och miljontals Änglasupportteam som också arbetar för att bistå dem genom att rensa bort de tunga energierna som frigörs.

Alla ni har deltagit i denna röjning i varierande grad, och förmodligen har ni känt av effekterna från det, under de senaste dagarna och månaderna. Andas, Mina Kära, uppmana oss att hålla fast er och stadga er när ni går igenom denna svåra omvandling. Ni skulle inte ha blivit ombedda att göra detta om ni inte frivilligt hade gått med på det för länge sedan och tränat outtröttligt för detta ögonblick.

Det är dags att Åka (It´s GO Time)

Detta kan jag säga: Från vår utsiktsplats, kan vi se att vi behöver er för att fortsätta era heroiska ansträngningar, och varje timme ni gör så, för oss närmare det spännande uppfyllandet av vår gemensamma dröm. Vi matchar er andetag för andetag. Avståndet vi måste resa nu är minimalt, inte mer än en glimt. Jag kan inte säga exakt vad ni måste göra för att få er belöning. – ” Ni vet, den som knuffar er över toppen”. Följ era hjärtan. Nå ut. Var snäll. Älska.

Ni vet från djupet av era hjärtan vad de stora fördelarna var för er med att komma till jorden. Ni har en intuitiv visdom om vad vi alla kan göra för att slutföra det sista varvet i denna stafett. Vi lämnar över stafettpinnen, fram och tillbaka, och ju mer vi är i samklang med varandra, desto snabbare och graciösare korsar vi mållinjen. Vi gör detta tillsammans! Ljusbärare, håll er ljus högt! Alle man på däck!

Skicka oss er kärlek, era böner, och förklara era avsikter med hela ert hjärta, Käraste Bröder och Systrar. Vi hör önskningarna från era hjärtan och ser era ljusa drömmar när ni delar dem med oss. När era avsikter och er djupaste längtan ansluter med oss, kan mirakel hända. I dessa djupgående ögonblick när vi med vår livskraft knyter an till vår Mor och Fars vilja – Då Är Vi Skapelsen!

Vi skapar vår Nya Värld tillsammans. Vi kommer inte att misslyckas; Det är omöjligt, för vår väg har utstakats under tusentals år. Det har varit en fråga om att få det hela att bära frukt med en stor våg av Kärlek och Ljus. Vi är här! Titta inte tillbaka eller vackla med tvivel. Gå med mig in i den strålande nya dagen vi redan har skapat. Det är ert, det är vårt och glädjen och festen delas med Universum. Titta in i den djupaste delen av era hjärtan. Där i djupet står det skrivet och är känt.
Det är gjort!

Jag är er Sananda, och jag älskar er av hela mitt hjärta.

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...