Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 1 oktober

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

1 oktober, 2015

Kanal: Marlene Swetlishoff

 

Jag vill föra en konversation om kvaliteten av kärlek som kallas helighet. När en individ är i linje med själv och det spirituella livet finns det en djupare förbindelse till det gudomliga, till det som är heligt. När denna förbindelse närs inom själv och universum så öppnas hjärtat, vilket inspirerar en känsla av välmående, en känsla av ett högre ändamål och en känsla av lycka. Man blir inspirerad att göra hälsosamma val och beslut för livet och kontinuerligt sträva efter ett högre heligt ideal. Denna känsla av helighet kommer som en iver från djupt inombords, en känsla som är upplyftande och kraftfull. Det är obegränsad och djupt medkännande kraft som kommer från varelser som är i kontakt med heligheten av allt liv, en kraft som går utöver ens vanliga jag. Det ger ens egen inre helgedom tillgänglig till gudomlig kraft, kunskap och dess obegränsade möjligheter. Det är en helig plats som förbinder en med sitt inre vetande.

Förbindelsen inom förstärker känslan av helighet, återställer vikten av de spirituella aspekterna av ens liv och ger betydelse, riktning och styrka åt sin varelse. Denna förbindelse till det heliga förändrar och lyfter fundamentalt upp allt runt dem. Deras varelse lyfts upp och uppnår gradvis perfektion genom att anamma mer och mer av de gudomliga kvaliteterna. Man lär sig att arbeta med livets heliga principer. De kommer ihåg fullständigheten inom dem i förenad spirit och materia. Livets heliga principer måste upplevas inom varje själ då det gudomliga talar till dem, och säger till dem vad de behöver veta. Det kräver att man är helt närvarande i livet i all dess diversitet och att vara fri från dömande och förväntningar. Man släpper villigt de onödiga i ens liv och kommer ihåg sin gudomliga natur. De omfamnar det hela in i ett harmoniskt och strålande flöde. På detta sätt tillåter de nya sätt att vara som är i linje med universum att uppstå och tillåta dess levande närvaro med dem.

De upptäcker att förändringar äger rum i deras värld som kräver deras deltagande och medvetande att de behöver vara närvarande i varje ögonblick. De kan se hur det heliga hjulet av skapelse förskjuts och ändras till något nytt som kommer till liv. De känner att allt föds på nytt och blir förnyat, att tiden av separation kommer till ända. Just bortom horisonten känner de en ny gryning som de inte kan se, vilken bär ett ljus som kallar dem – till deras hjärta, sinne, och själ. Det är en gryning som ber om att kallas in till varande. Den ber varje individ att bli en del av skapelsens mysterium genom att låta ljuset som finns inom dem vakna upp. Det kallar på alla och allt för att låta vetandet om enhet av alla återställas inom dem så att en ny förståelse av fullständigheten av livet kan användas för att hjälpa dem hela deras värld.

Det är dags att ära ens heliga förbindelse till livet som är närvarande vid varje ögonblick, för att inse att livet är förbundet och bildar livets hela nät. Varje individ börjar förstå att allt de gör, deras varje handling, deras varje tanke, deras varje val, påverkar helheten. De är medvetna om att varje individ är ett direkt uttryck av denna enhet. Det gudomliga guidandet inom dem försöker att kommunicera till dem att det är dags för dem att återta vad som tillhör dem, att bli en integral del av den heliga cykeln av liv, som de är en del av. De påminns om att vad och vem de verkligen är, den gudomliga närvaron som finns inom själv och inom allt liv, så att de kan delta i undret av den gudomliga föreställningen av livet som föds i var och en vid detta ögonblick.

Varje persons liv är heligt och var och en har en kapacitet att reflektera på närvaron och härligheten av det gudomliga inom dem. Genom att skapa en helig plats i sitt hem så låter det sig själva komma ihåg hur de vill att det skall vara i världen. Det är en plats där de återknyter sig med sina bästa kvaliteter, intentioner och drömmar och dagligen ger dem mer energi. Deras heliga plats är en portal till sitt gudomliga själv, en fysisk plats där de engagerar sig i de ting som väcker deras känsla av under och för dem till outforskade områden av medvetande. Deras heliga plats är en plats för dem att känna sig trygga och bekväma, en plats där de kan undfly dagens press och återknyta sig med de höger aspekterna av själv i pågående spirituellt närande. Deras heliga plats är en plats för pånyttfödelse och förnyelse varje dag, en plats för att närma sig vad som finns i deras sinnen och hjärtan. Då de avskärmar sig en stund börjar deras sinne att fungera på ett mer kreativt sätt. Idéer kommer att flöda in till deras medvetande från oväntade platser. Det är denna tysta och omedvetna kreativitet som kan producera inspirerat tänkande och inre transformation.

Må ni bli inspirerade att skapa en helig plats där ni dagligen kan förbinda er till allt som berör er.

Jag är Ärkeängel Gabriel.

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

 

 

 

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Thank you for including the above website link when posting this message.

Du gillar kanske också...