Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 7 januari

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Marlene Swetlishoff

7 januari, 2016

Älskade Ni!

Låt oss samtala om den egenskap i kärleken som är känd som odödlighet. De flesta människor i dagens värld är medvetna om och tror på att själen är odödlig och evig. I tiderna som nu råder finns det en växande innerlig önskan bland mänskligheten att få leva ett längre, sundare och mer välbärgat liv i enhet, andligt och materiellt sett. Många människor är nu i färd med att skapa en ny våg av medvetande, som ser större möjligheter för ett längre och mer perfekt fysiskt liv. Det finns en tilltagande övertygelse om att en fysisk kropp kan bibehållas så länge som ens gudomliga essens önskar bruka den. Man håller på att bli medveten om att man kan förändra sin upplevelse av livet och förlängandet av det, genom att skapa förändringar inom sig själv. Man vet att man har kraften att skapa vadhelst man önskar. Man vet att allt hänger på ens personliga val, sin nuvarande medvetandegrad och de åtgärder man vidtar. När man blir medveten om och öppnar upp sig till denna spännande möjlighet, börjar ens fysiska kropp återspegla det önskade resultatet, genom att den stegvis utvecklas genom en rad pågående fysiska transformationer. Dessa transformationer, förändringar, leder till att kroppen vidare förfinas, så att den villigt kan omfamna sin alltmer kännande andliga essens. Målsättningen är att man ska kunna återskapa den fysiska kroppen, till en början genom att rena den från gamla gifter och element, för att framgångsrikt kunna ta emot nya och mer förfinade element av en högre beskaffenhet.

Alla processer i kroppens fysiska förändringar börjar på det andliga planet.

Fysisk odödlighet är ett väsentligt livs-arv som fortlever i ens andliga innersta. Den fysiska odödlighetens filosofi tillåter att man i sin personlighet i högre grad uttrycker kärlek och gudomlig energi. Denna impuls mot en alltmer förnyad form har alltid fungerat i ens inre system. Det har bara krävt ens uppmärksamhet, vetskap och medvetenhet hos varje individ, för att man ska kunna påbörja en egen ansvarsfull tillämpning av de övningar som arbetar i enhet med det gudomliga jaget. Dessa övningar, när de utövas över en längre tid, sätter igång förändringar i ens fysiska kropp, så att man blir sundare och mer ungdomlig. I och med att man iakttar enkla andliga utrensande övningar, som att äta en mer naturlig och rå diet, andas medvetna energiövningar och träna för att hålla den fysiska kroppen flexibel och smidig, så blir dessa en del av ens normala dagliga rutin. Att skapa en fridfull omgivning med harmoniska och kärleksfulla relationer med andra är också ett av de grundläggande kraven för att man ska kunna uppnå odödlighet inom sin mänskliga form, så väl som den dagliga övningen att i stillhet gå inombords, i kontemplation, bön och meditation.

Mänskligheten och jorden håller på att träda in i nästa fas på den personliga resan mot en förening med det gudomliga. Den mänskliga fysiska kroppen befinner sig i en ständig och kontinuerlig förändring gällande sina element i enlighet med rådande sinnestillstånd. Ens tankar och trosuppfattningar manifesterar sig själva i ens fysiska verklighet. Att ta kommando över vilken uppfattning man har gällande evigt liv åstadkommer slutligen ett behärskande av kroppen och en förlängning av det fysiska livet. Det är mycket gynnsamt att dagligen rensa ut sitt sinne för att höja sina tankars och känslors kvalitet, genom att man fokuserar på Skaparens renhet och helighet. Denna aktivitet främjar en tro till möjligheten till evigt liv och kräver en följsamhet i ens handlingar, för att de ska utföra sin del i processen att stegvis åstadkomma fysisk odödlighet. Man kommer till insikt om att ens gudomliga innersta essens vill hålla kvar en fysisk kropp, som fortsättningsvis kan komma till användning och bli förfinad, tills ande och materia kan förenas som en fullkomlig enhet. Genom att uppnå helhet, får man uppleva mer harmoni, frid, visdom, välstånd och en större livslängd i sin fysiska farkost.

Ett evigt liv har inget värde eller glädje utan kärleksfulla relationer. Kärlek är det eviga livets hemlighet. Att välja evigt fysiskt liv innefattar att man kan bygga upp en fullständig filosofi om livet ur ett perspektiv av evigt fysiskt liv. Sådana tankar får en att röra sig i rätt riktning, men de måste producera de rätta handlingarna för att skapa resultat. I denna utvecklingsprocess blir allt motstånd mot en förening med det gudomliga utrensat från den fysiska kroppen. Denna utrensning är känd som ’dop’-processen, eller förfinandet av köttet i ett alkemiskt äktenskap av kropp och ande, som fulländas genom en harmonisk integration med ens gudomliga innersta essens. Varje cell i ens kropp blir förnyad och återställd i harmoni med ens gudomliga innersta essens. När man har avlägsnat allt motstånd mot givande och tagande från sitt sinne, hjärta och sin kropp, så kan skatterna av sann förening börja upplevas i varje situation.

Varje dag går resan på den höga vägen av gudomligt liv. Varje steg längs resan kan upplevas på ett djupare, mer kreativt och mer utvidgande plan. Ens triumf i livet blir segerrik när en fullständig förening med det gudomliga äger rum och alla dualiteter och illusioner försvinner från ens personliga upplevelse. Man får dröja kvar i den eviga glädjen av strålande sanning och visdom, med vetskapen om att denna förening handlar om ett personligt val och en förändring, som är i harmoni med ens unika och sanna önskan. Man blir medveten om att det gudomliga känner till ens alla behov innan man ens hinner be om något, men den universella lagen av fri vilja kräver att man själv säger till. Genom materians odödliga transformation blir man en samskapare med det gudomliga. Ens livsstil blir fylld av glädje, godhet, skönhet och sanning. I och med ens ständiga uthållighet och tillägnan till det gudomliga ljuset inombords, har man förankrat himlen på Jorden.

Må er interaktion och förening med det gudomliga inom er skapa en upplysande förändring, underbara synkroniciteter och en ständigt utvidgande och allt djupare upplevelse av individuell frihet.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

 

 

2009-2016 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...