Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 10 september

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff:

Gudomlig Intelligens

 

Kära ni,

Jag vill diskutera kvaliteten av kärlek som heter intelligens.

När en individ är öppen för att ta emot överflödet som ständigt är närvarande i och runt dem, tar de emot allt de behöver från den Gudomliga kärleken och intelligensen vilken är Källan ur vilken allting stiger upp.

När en individ kopplar in sig till denna oändliga Källa som finns tillgänglig för alla, får de frid, hjälp, guidning, inspiration och uppehälle och allt i deras liv flyter mer harmoniskt.

Ju mer de inriktar sig till denna Gudomliga intelligens, desto mer kan de lära sig och åstadkomma. De kommer att förstå att de verkligen kan manifestera vad som helst i sina liv när de ständigt är anpassade till denna Källa. De vet att allt de önskar, som är vackert och gott, kommer att åstadkommas med ledning och guidning från den Gudomliga intelligensen.

Det hjälper dem att göra sakerna de behöver, och att vara allt som de kan vara, och till och med mer bortom stunden. Denna Gudomliga intelligens tar fram det bästa i dem och de blir medvetna att allt de behöver finns redan inom dem, alltid tillgängligt från denna osynliga kraft av Gudomlig kärlek och intelligens som skapade dem.

Denna Gudomliga intelligens är ovillkorlig i sin manifestation av livet och i sin kärlek till dess skapelse. Det är högsta kärlek och önskar ge kärlek till hela sin skapelse. Denna kärlek möter alla behov och är alltid helande, positiv och upplyftande i sin påverkan.

När varje person arbetar på sin förbindelse med Gudomlig kärlek och intelligens blir deras förbindelse klarare. När de fokuserar sin tankekraft och intention på sanningen i denna förbindelse, tar de emot en stor styrka och förmågan att se, höra och förstå, mycket lättare. De förstår att denna förbindelse till Gudomlig kärlek och intelligens ger deras själ möjligheten att leda dem till att göra vad de är här för att göra i denna livstid.

De vet att de är här för att stråla kärlek och att utveckla sina sinnen, känslor och kroppar så att de kan hålla hela den kärleksfulla och upplysande anden de verkligen är. Genom att göra detta, för de in sin gudomliga essens in i sin kropp mer fullt så att de kan leva utan begränsningarna och separationen som varit en del av den pågående mänskliga evolutionen fram tills nu.

Då denna förbindelse med den Gudomliga kärleken stärks ytterligare, kommer fler aspekter av ens egna sanna natur, som var gömda, fram till ytan av deras medvetande, som talanger, gåvor, förmågor, värderingar och insikter. Dessa behöver då förankras och förkroppsligas som en del av medvetandet.

Denna förbindelse med den Gudomliga intelligensen för också med sig avslöjandet av de gömda skatterna man har inom sig, vilka finns inom en själv som själskvaliteter. När man uppmärksammar dem blir de en verklighet i livet. Gudomlig intelligens söker kommunikation genom andra människor, genom händelser i livet och genom hur man reagerar på dem även känslomässigt.

Genom att notera och observera dessa reaktioner och lära av dem, växer man när man förstår läxan man fått för att utvecklas i sin medvetenhet och man tar villigt emot sin läxa.

Den Gudomliga intelligensen kommunicerar medvetet med varje person för att förmedla nyckelläxorna som deras själ måste lära sig. För att hjälpa dem inse sitt öde och livssyfte, måste de bli intonade med sina känslor, perception, fokus, tankar och uppmärksamhet. Varje läxa man lärt sig hjälper dem att få mer kunskap, visdom och förståelse vilket hjälper dem att växa närmare den högsta versionen av dem själva.

Det ger en ständigt positiv energi från den Gudomliga intelligensen vilken bekräftar att man är i förbindelse med en kraft som är god och större än ens individuella själv. En person känner sig mer hel, kraftfull, berikad och fullbordad och detta förbättrar deras livskvalitet. De fungerar på en högre dimension av intelligens vilken aktiverar de Gudomliga kvaliteterna och förmågorna i deras själs vida reservoar av visdom vilken manifesteras genom dem i form av kärlek, medkänsla, integritet, glädje, kreativitet och frid.

Den Gudomliga intelligensen opererar i ens liv så att man kan lära sig att inrikta sin personliga vilja med den Gudomliga viljan. När man ger upp sin personliga vilja till den Gudomliga viljan, börjar de göra visare val i sina liv. De observerar sina tankar och känslor och är uppmärksam på dem. De börjar att förstå att det finns en djupare mening att skönja i tankarna och känslorna de har och dessa har värdefull information till dem.

Man måste gräva under ytan för att upptäcka skatten som kommer att avtäcka en aspekt av självet, som behöver helas, erkännas eller förbättras. När man blir medveten om detta kan man äga, acceptera och börja avkoda budskapen som finns i deras tankar, känslor och reaktioner på andra. De vet att den Gudomliga intelligensen leder dem till att upptäcka dolda aspekter om dem själva så att vidare inre tillväxt och frihet kan ske.

Genom att utveckla en medveten relation med den Gudomliga intelligensen kan man inse sin själs syfte och öde på ett snabbare sätt.

Må ni uppskatta denna nödvändiga sanning så att ni kommer att se alla i era liv som budbärare riktade till er, av den Gudomliga intelligensen, för att hjälpa er göra anspråk på och leva det bästa livet någonsin!

 

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel

 

 

Du gillar kanske också...