Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 12 september

Anglarna Ann Albers

Meddelande från Änglarna

12 september, 2015
Kanaliserat av: Ann Albers

Mina kära vänner, vi älskar er så väldigt mycket,

EgenKärlek är inte själviskt, kära ni! Självkärlek är ett erkännande av den vackra Gudomliga kärlek som skapat er, ett tillstånd av att leva i sanning, ett liv i vilket ni säger, ”Ja”, till Gud, ”Ja” till jaget, ”Ja” till universum. Det är ett tillstånd i vilket ni erkänner det faktum att ni är skapade av en Kärlek så ren och kraftfull att ni kan inte på något vis ha några fel.

Ni håller på och har mänskliga upplevelser. Ni lär, växer och ibland misslyckas ni i mänskliga termer (inte våra). Vi ser inte något av detta som något annat än ett försök att hitta er väg tillbaka till sanningen. När ni ramlar, ställ er upp och säg, ”Jag försökte!” När ni ”misslyckas”, gå vidare och säg, ”Jag försökte! Jag håller på och lär mig.” När ni ser att ni hade kunnat ha gjort något bättre i ert liv, fira då! Ni försökte. Ni håller på att lära er!

Kära ni, i våra ögon kan ni inte någonsin förminska sanningen av er varelse! Ni kan aldrig förlora vår kärlek, Guds kärlek, eller kärleken av vilken ni är skapade. Ni kan antingen känna den, eller inte, få kontakt med den, eller inte…men ni kan aldrig förlora den! Ni är fantastiska varelser av rent ljus och ni gör alla, oavsett vad som händer, ert bästa när ni försöker hitta vägen tillbaka till sanningen.


Gud välsignar er! Vi älskar er så väldigt mycket.

  • Änglarna

Svensk översättning: Mahlin Larsson – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...