Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, December 28th, 2021

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

Att Minnas Kärleken Inom Alla Ting

Kära Ni,

Djupt inom er och alla omkring er finns Gudomlig Kärlek. När ni är fria från distraherande tankar om hur ytan i er värld ser ut, är det enklare att minnas denna sanning. Även om ni befinner er i en situation som förefaller upprörande, vet djupt i ert hjärta att Guds Kärlek existerar inom alla ting.

När ni minns denna högre visdom, har den yttre världens sken inget annat val än att falla i linje med er fokuserade uppmärksamhet.

Det har blivit en vetenskaplig sanning vid studiet av kvantfysik, att partiklarna i ett atomfält arrangerar sig till form när vetenskapsmannens uppmärksamma fokus ligger där. Innan detta uppmärksamma fokus, var partiklarna vågor av energi med obegränsad potential.

Det har skrivits många böcker som beskriver denna process i detalj. Detta fält av obegränsad potential som väntar på ert uppmärksamma fokus, är det som gör att era tankar är så kraftfulla. Det är därför ni kan skapa er nya verklighet genom att ha en vision om vad ni vill ska ske.

Övning:

Universum kommer att skapa er verklighet i enlighet med era tankar, oavsett om ni är uppmärksamma eller inte, så att ha en medveten medvetenhet om den framtida verklighet ni väljer att skapa, är mycket potent. Föreställ er en värld av Kärlek i era tankar, fokusera er uppmärksamhet på detta som sanning, och ni kommer att få den.

Vet att med Gud är allting möjligt. Det betyder att det är möjligt för världen att leva i Fred och Harmoni, för alla människor att ha tillräckligt med mat, att vara friska, och att alla kan leva i glädjefyllt Överflöd. Trots att det ser ut att vara motsatsen, är detta Gudomlig Vilja för alla mänskliga varelser.

Era djupaste övertygelser påverkar denna process. Det är bra att vara medveten om de undermedvetna tankar som går i motsats till era framtida visioner. Era tankar är fordonet för att skapa en värld av Kärlek och Fred, för er själva och alla andra som är i linje med denna idé.

Vet att en av universums största sanningar är att Gud existerar under alla omständigheter, och att Gudomlig Kärlek finns inom alla ting. Håll ert sinne på kraften i Guds Kärlek, be om ett mirakel om ni behöver ett, och låt denna Universella Närvaro av Kärlek visa er en verklighet där Harmoni och Skönhet är allt som existerar.

Kom ihåg detta budskap från Ärkeängel Gabriel idag:

Ert jobb är att inte knyta an till den synbara disharmonin, utan att hålla fast vid Kärleken inom alla ting.

 

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

You may also like...