Ärkeängel Gabriel via Marlene Swetlishoff, 31 december

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

via Marlene Swetlishoff

31 december, 2015

Älskade Ni!

Låt oss samtala om den egenskap i kärleken som kallas ’det allvetande’ och som hänvisar till ett gudomligt allvetande särdrag; egenskapen att samtidigt ha vetskap om allting, att ha vetskapen om allt som finns att veta och allt som kan kännas till. Det är att ha en vetskap som är allomfattande i detta skapade universum. Inget kan hållas dolt för Skaparen och inget finns bortom Skaparens kraft. Det gudomliga är allomvetande och vetskap kan inte begränsas av tillfälliga faktorer. Det gudomliga känner till och ser det förflutna, nuet och framtiden, med lika stor klarsyn och absolut säkerhet. Det gudomliga känner till varje persons yttre karaktär, varje hjärtas hemligheter och vars och ens andliga kärna. Denna vetskap sträcker sig ut såväl till små som stora angelägenheter, och även till det som är öppet och manifesterat inför det gudomligas allseende öga. Det gudomliga känner till världen i dess helhet. Allt som är verkligt och möjligt i världen, är en reflektion i skapad form av det som existerar oskapat i det gudomliga, och således blir vetskapen om det ena en reproduktion av vetskapen om det andra.

Förvärvandet av denna kunskap är den intima förståelsen att allting är perfekt precis som det är. Det är en känsla och en vetskap om att vara tillfreds med allting. Det allvetande tillståndet är en frigörelse som tar själen till fullständig frihet. Att vara medveten om universums fortgående förnyelse och ens egen förnyelse är det första steget på resan mot en identifikation och justering av ens egen gudomliga innersta kärna. Allvetande är beroende av ens reflektion. När detta äger rum kan man, om man har uppnått upplysning, känna till allt som man vill känna till. Genom att vara fullständigt medveten, alert och uppmärksam på sitt ständigt växlande ögonblick i nuet, börjar man uppleva sin sanna gudomliga innersta natur. Man kan transcendera sina dagliga upplevelser för att betrakta alla händelser med sinneslugn och opartisk varseblivning. Det är också på detta sätt som man kan utveckla en harmonisk attityd, samt en attityd av respekt gentemot andra individer, naturen och universum.

Allvetande är en ädel upplevelse av förening och enhet. Man känner till allting i detalj. Man känner till skapelsens mysterium. Alla dualiteter och polariteter försvinner och man blir en som vet allt. Man uppnår odödlighet, högre kunskap och evig fullständig lycka. Endast den som har ett mycket rent hjärta kan uppnå detta transcendentala tillstånd av medvetande. Ett riktigt andligt liv börjar efter att man har trätt in i detta tillstånd av supermedvetande och börjar smaka på den odödliga sötman i det underbara livet i det gudomliga jaget inombords. Man uppnår ett välsignat odödligt tillstånd. Man når de djupare djupen i evigt liv och slutligen uppnår man de högre höjderna i fullständig glans, i enhet med sitt gudomliga jag, sitt ursprungliga hem där evig frid råder.

Denna upplysta och lycksaliga gudomliga upplevelse uppstår när egot och sinnet upplöses. Det är ett tillstånd som uppnås genom ens egen strävan. Det är gränslöst, odelbart och oändligt. Det är en upplevelse av att vara rent medvetande och det kan enbart uppnås genom att man upplever det direkt. När denna upplevelse förverkligas, försvinner ens sinne, begär, handlingar och känslor av glädje och sorg ut i tomma intet. Känslorna, sinnet och intellektet befinner sig i fullständig vila. Det finns varken ljud, beröring eller form i detta tillstånd, allting är ljus. Det tredje ögat hos varje person är visdomens och intuitionens öga och det öppnar upp en till en enastående upplevelse, som härstammar från en förståelse, insikt och ett inre vetande, i form av intuition. Detta visdomens och intuitionens öga kan öppnas när känslorna, sinnet och intellektet upphör att fungera och man befinner sig i djup stillhet.

Denna direkta upplevelse är källan till högre intuitiv kunskap och gudomlig visdom. Denna upplevelse är supermedveten eller transcendental. Här förekommer varken känslospel eller intellekt. Detta är ingen emotionell upplevelse. Den transcendentala upplevelsen finns latent i varje människa. När man direkt upplever denna sanning av allvetande, blir den en levande verklighet för en. Man inser ständigt och under alla omständigheter att man är identisk med denna allvetande osynliga existens av allomfattande kunskap och salighet. Genom allvetande genomsyrar man allt liv och vet att man befinner sig bortom alla begränsningar. Detta är det slutliga tillståndet av frid och målet för allt mänskligt liv. Denna upplevelse inger en frihet från alla slag av förtryck.

Må ni få njuta av mängder av lycka och mental frid i varje ögonblick, och vet att ni alltid är uppskattade.

JAG ÄR Ärkeängel Gabriel.

2009-2015 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace

Notice is hereby given that the creation of videos by people other than the author/channel/scribe of any messages from this author/channel/scribe is prohibited.

Permission is given to share this text message on other blogs and websites as long as the text message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and author/channel/scribe’s credit, copyright and live website links are included as the source of the messages.

www.therainbowscribe.com

www.movingintoluminosity.com

Thank you for including the above website link when posting this message.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

You may also like...