Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 4:e mars 2017

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 4:e mars 2017

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel: Skapa Era Drömmar med Ljus

 

Kära Ni,

Vi har kommit till en tid av nödvändigheter beträffande er vibrationsfrekvens, vilket innebär att vilka ni är och vad ni gör, påverkar hela mänskligheten. Eftersom områdena av ren potential finns i frekvensen av Ljus, och ju fler människor som får kännedom om, och använder denna teknik, ju mer höjs medvetandet på planeten.

Ni lär er att manifestera era drömmar på nya sätt, med hjälp av rena Fält av Gudomligt Ljus, som finns runt omkring er. När ni aktiverar detta Ljus, kommer mer Gudomlig Närvaron att fylla utrymmena ni dedikerat till kreationen, av det ni mest av allt önskar. Ni kallar det intentioner.

Denna Närvaro innehåller den Gudomliga Essensen av hela skapelsen. Ni aktiverar denna närvaro med avsiktligt fokus på de aspekter i ärendet, ni vill se manifesteras. Det finns strömmar av energi som vanligtvis förekommer i de elektriska systemen i kroppen. När ni kan arbeta med dessa områden medvetet, kommer ni bli herrar över ert fysiska liv.

Tona in er till er mest Gudomliga natur, och låt nya harmonier bildas i Ljusfälten runt kroppen. Yogis från forntiden använde Ljudteknik under århundraden, som en kraft för healing och skapande, men också för förstörelse. Ert djupa koppling till ert Högre Själv, låter ord bildas i ert sinne, till synes omedvetet, och dessa ord aktiverar sedan former av Gudomligt Ljus i ert energifält.

Att medvetet arbeta med vissa ord, som i överföringen innehåller kraften av högfrekvent energi, och genom att använda dem med intentioner för er själva, och för hela mänskligheten, gör att ni kraftfullt kan skapa nya former inom varje område av ert liv.

Ord som Harmoni och Välbefinnande, förefaller vibrera djupt inom er när ni bär dem i ert hjärta. Andra ord ökar också frekvensen, som Illumination, Föda, Anpassning. Sedan den mäktiga början av 2012, har triader av ord med samma första bokstav vunnit kraft. Triader såsom Anpassning till källans energi, vilket tillåter större flöden av det Gudomliga Ljuset, och Aktivering av nya kraftfulla former av gudomlighet, kan nu hjälpa er att skapa en ny medvetenhet inom er varelse.

När ni bär dessa kraftfulla ord i ert hjärta, och känner dem cirkulera i er varelse, är ni redo att stråla ut dem till kvantfältet av det kraftfulla Ljuset av Ljud, för att skapa nya verkligheter i ert eget liv, och i hjärtana och sinnena hos de som hör er.

Heliga Ljud

Lyssnar ni till rösten i ert hjärta? Kan ni höra harmonierna när den arbetar i området inom er varelse, som öppnar nya verkligheter för er genom de levande fälten av Ljus? Det Okända blir en välvillig plats med obegränsad potential för skapande, när ni använder ert hjärtas röst, i ett fält som sammanställs på ert kommando.

Genom dessa kraftfulla krafter av det Gudomliga Ljuset, ger ni näring till er medvetenhet och kraftsätter er kropp. Ni erbjuder stöd och näring till ett överstimulerat nervsystem. Men mest av allt, tillåter ni er själva att anpassas till den Gudomliga Ritningen av Perfektion, som finns inom energifältet av er själ.

Ni har nu möjlighet att arbeta med dessa levande fält av Ljus, och aktivera ert liv på ett överflödande sätt. Ljuset finns alltid tillgängligt. Det råder ingen brist på Ljus. Faktiskt.

Det Gudomliga Ljuset väntar på er begäran om hur det ska utformas!

Det har sagts, “I begynnelsen fanns Ordet”, så ert medvetna skapande av formen, börjar genom att namnge fälten av Skapelsen, och välja ord med hög frekvens som har resonans i er emotionella kropp och hjärtats fält. Dessa ord, motsvaras ofta av de djupaste drömmarna och önskningarna i er själ.

Anpassningen till Källan

När ni blandas med gudomligheten i den mänskliga formen, har ni större möjligheter att skapa ett liv som ger näring åt er, genom att använda er av tekniken i Ljusfälten. En djup själsresonans, kräver att ni anpassar er till Källans energi, och blir en jordad, förkroppsligad varelse, som är ansluten till Jorden. Ni blir en verklig åskledare, eftersom ni kan expandera vertikalt, och kan aktivera era högre drömmar till nya verkligheter.

Att använda denna teknik, är egentligen mycket enkelt, och kräver endast anpassning till de verkliga Naturkrafterna – som skapar, upprätthåller och upplöser. Att agera i harmoni med dessa rytmer, stärker allt ni gör i livet. När ni uppfattar er själva som rena ledningar för ljus och sann kärlek, kan ni kliva in de aktiva principerna, som arbetar som en del i hela Skapelsen.

Anpassningen till Källan, har blivit er Ledstjärna av Strålglans och medveten magnetism. När ni arbetar med dessa system för anpassning, skapar ni vägar för att nya nivåer av manifesteringar ska kunna arbeta sig fram genom er.

Att aktivera principerna för jordning, och då ansluta med Jorden och andliga attribut av Välbefinnandet i grunden, skapar grogrund för nytt liv, där ni kan så era frön. Det blir en process där ni kommer att minnas er dröm, och jorda den i ljusfältet nedanför er kropp.

I ren symmetri fyller ni i fältet med kärlek och erbjuder den till den Gudomliga Källan av hela Skapelsen. Från denna plats blir ni en magnet för ert goda, och allt ni kan tänka er blir möjligt.

Förstå att ni vägleds på ett sätt som går bortom er förmåga för att verkligen förstå, men viktigast av allt, minns djupt i ert hjärta, att ni verkligen är totalt och evinnerligt älskade. Och så är det.

Shanta Gabriel för Ärkeängeln Gabriel

3:e mars 2017
Översättning: Margareta Jonåker – www.st-germain.se
“Archangel Gabriel: Creating Your Dreams with Light,” Channeled by Shanta Gabriel, March 3, 2017, at http://thegabrielmessages.com

You may also like...