Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel 26 mars 2017

Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel

26 mars 2017

Nu är tiden inne för de troende att släppa rädslan och sträcka ut sin hand för att hållas och ledas av Ljusets Änglar.

Kära Ni

När ni beslutar er för att släppa rädslan sätts en fantastisk energi i rörelse. Det är som om Änglars händer sluts samman i cirklar av ljus runt er och håller er skyddade och närda. När ni går blir ni burna av dessa Änglar ”så att ni inte slår er fot mot en sten” som det sägs i psalm 91.

Att släppa rädslan kan ibland kännas som om ni kliver ut över ett stup. Emellertid är det ofta nödvändigt att ta detta stora steg för att göra det största framsteget i ert liv. När er avsikt är att tjäna det Högsta Bästa i allt ni gör, och när ni är villiga att röra er genom er rädsla för det okända, är detta steg utför stupet ett steg i armarna på dessa magnifika ljusvarelser. Änglar kommer att hjälpa er att flyga till praktens höjder och till fridens djup.

Talesättet ”det finns inget att frukta förutom fruktan själv” är sant. Rädslan kan spela i er fantasi tills ni blir lamslagen. Från denna plats kan ni lätt sjunka ner i förtvivlans gropar. Det kommer att kännas som om ni inte rör er mot ert öde, och det är det mest skrämmande stället av alla. Denna rädsla kommer att spela på era frågor kring värdighet, för i ert hjärta vill ni mest av allt tillföra världen värde.

Vet att ni skapades för att vara lyckliga. Att känna lycka är en av era största uppgifter i livet. Ni är här för att uträtta stora saker och det kan vara enkla saker som att älska andra och föra in mer frid och glädje i världen. När ni har glädje som er avsikt, kommer ni att bli visade vad ni behöver göra för att manifestera den.

Övning

Ta lite tid att sitta stilla och andas på ett balanserat sätt. Föreställ er att ni står på en bergstopp. Det är den högsta toppen omkring er. Den är så hög att örnarna flyger lägre än där ni står. En magnifik soluppgång lyser upp himlen och omger er kropp med ett gyllene sken.

Från denna höjdpunkt av ljus erbjuder ni er själva att tjäna Gud i världen och ni ber om mod att göra vad som än krävs. Ni ber Änglarna om hjälp att vara allt ni kan vara. I detta ögonblick hör ni ljudet av vingar och ni noterar att ljuset blir ännu skarpare. Ni är omgivna av Änglar och ni känner er rädsla smälta bort med deras kärlek. De sträcker ut sina händer till er. Eftersom ni måste sträcka er så långt för att röra vid dem är det svårt att hålla balansen. För att kunna röra Änglarnas händer vet ni att ni måste ta ett steg ut från klippan. Ni känner alla de gamla rädslorna komma till ytan igen. Denna gång kommer ni inte att ge efter för rädslan. Er övertygelse om att få kärlek och glädje i ert liv och att tjäna världen är starkare än rädslan.

Ni tar ett djupt andetag och ser in i ögonen på de Änglar som omger er. Ni ser en hand av ljus utsträckt mot er och en strålande närvaro av kärlek som ler mot er. Änglarna säger att de tror på er, älskar er och vet att ni kan få vadhelst ni önskar uppleva. I det ögonblicket vet ni att tryggheten i det som är välbekant inte kan ge er den glädje och den styrka av kärlek ni känner från Änglarna. Betraktande de händer som erbjuds er låter ni den kärlek ni känner i ert hjärta lyfta upp er, och ni sträcker era egna händer mot Ljusets Änglar. Ni tar det första steget.

I denna stund av fritt fall börjar ert hjärta att banka. Men efter bara ett ögonblick håller armar er och ni känner er själva bli förda till ljuset. Änglarna tar er med dem. Föreställ er hur det skulle vara att flyga med Änglarna. Känn solens värme, vinden i ert hår och låt er hållas och ledas dit de vill ta er. Vet i ert hjärta att det är för ert högsta bästa. Låt er flyga med Änglarna. Känn friheten som finns där för er och låt Gudomlig kärlek fylla ert hjärta.

Ta en titt på var ni hålls tillbaka av rädsla, och se mörkret där. Är ni villiga att få det annorlunda nu? Det finns hjälp ni kan få. Änglarnas hjälp är tillgänglig. Denna enkla visualiseringsövning kan få mirakulösa resultat. Det är ert val att ta det första steget genom att villigt acceptera att ett mirakel förändrar ert liv.

Det är dags för er att bestämma er. Vill ni tjäna Gud och låta Änglarna hjälpa er att flyga? Är ni villiga att få mirakel och glädje att fylla ert liv? Tror ni mirakel är möjliga och att Änglar finns? Om ert svar är ja – vet att…

Detta är tiden för de troende att släppa rädslan och sträcka sin hand framåt att hållas och ledas av Ljusets Änglar.

Shanta Gabriel för Ärkeängeln Gabriel

ShantaGabriel.com

 

Översättning: Markku Pärssinen – www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...