Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 3:e november 2017

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel,

3:e november 2017

 

Kära Ni,.

Från tidens början har det funnits tydliga ögonblick när Portarna av Uppvaknande öppnas för de som kallats. Porten den 11:11 är en kollektiv, högvibrationell öppning, för att hjälpa till med evolutionen av medvetenheten på Jorden vid denna tidpunkt. De nya ljusfrekvenserna gör det möjligt för denna Port den 11:11, att kunna öppnas för er, för att ni ska kunna förflytta er in i er ursprungliga ritning/plan, er mest gudomliga essens, representerad av er Ljuskropp i enighet med Allt Som Är.

Vi kommer att erbjuda förslag och visualiseringar i slutet av meddelandet, så att ert eget vägledningssystem kan ge er en Ljusfylld ceremoni den 11:11, om ni inte har möjlighet att förena er med andra. Vi rekommenderar stort, att ni utför den heliga ceremonin tillsammans med minst en annan person, för att ära Portalen av Tid av den 11:11.

Ni har kodats inombords för detta ögonblick av uppvaknande. Det är ytterligare ett steg i er utveckling, ett med mycket kraft och stöd. Ärkeänglarna står vid Porten den 11:11, för att ge er styrka och mod. De som attraheras till denna tid av Storhet, kan använda sig av tillfället för att sväva, vilket möjliggörs av Änglarnas Riken.

Denna avsiktligt dedikerade handling i harmoni med det Gudomliga Ljuset, kommer att påskynda medvetandets utveckling, inom ert eget liv och på planeten nu.

De kraftfulla energier ni har upplevt på Jorden sedan augusti, har lett fram till aktiveringar inom ert Ljuskroppsfält. Ärkeänglarna har jobbat ihärdigt och skapat större medvetenhet inom er, i Ljusets fält vid ert hjärta. Som ni vet finns det ett magnetfält runt ert hjärta, som har formen av en Torus.

Den heliga geometriska formen skapar ett regenererande energifält, som ni avsiktligt kan integrera i ert hjärtchakra. På grund av auspiciernas natur i den frekvens som Jorden rör sig mot, har vi aktiverat ert Torusfält av regenerering, och inkluderat den Gudomliga Kärleken som det viktigaste verktyget, för att väcka upp ert nya liv.

Detta fält är startpunkten för er nya Merkaba – Ljuskroppsfältet som fungerar för er andliga tillväxt och uppstigning. Denna aktivering stärker er medvetenhet om den friheten som blir möjlig, när ni expanderar er hjärtenergi, och öppnar dessa nya höga frekvenser för cellerna i er kropp.

 

Gudomlig förening

Porten den 11:11, öppnar vägen till den Gudomliga föreningen inom er själva. Ärkeänglarna står redo för att välkomna er till den nya kreativa kraften av ökad medvetenhet. Att kunna omdirigera och leda bort tankarna av skräck som kanske plågar er, finns bara en bön bort.

Varje bön höjer er vibrationsfrekvens, och kan vara den som frigör den kritiska massan, för den Spontana Evolutionen i ert liv och på planeten. Föreställ er att er bön blir vändpunkten – nyckeln som passar till koderna för ert nya utvecklade Själv.

Under de senaste månaderna, har nedladdningarna av Ljus arbetat med att stärka er ljuskropp. Med Porten den 11:11, kommer integrationen av Ljuskroppen att vara fullt möjlig. Intentionerna ni har för den här tiden i ert liv, är av största betydelse.

Kom ihåg att innerst inne är ni en strålande Gudomlig varelse. Denna anslutning är nyckeln till utvecklingen av ert nya liv. Det är det expanderande fältet som aktiverar de motsvarande koderna, som gör det möjligt för er ljuskropp att manifesteras i form.

Oavsett vilka energetiska manifestationer ni bevittnat under ert eget liv eller i världen, så har detta fält utvecklats. Er gudomliga kropp växer bokstavligen från insidan och ut.

 

Förankra Kärleken

Innan ni går igenom Porten den 11:11, så förstå att kärleken ni förankrar i ert hjärta, är nyckeln till aktiveringen av Ljuskroppens fält. Att helt integrera den Gudomliga Kärleken inom er varelse, skapar resonansen som öppnar vägen, för att fullt ut aktivera er Gudomliga Mänskliga Kropp.

När ni går igenom Ärkeängelns Port den 11:11, kommer ni att synkronisera både högre och lägre uttryck av er själva, för att frambringa ert mest autentiska, blandade och bemyndigade Gudomliga Själv. Det här är en koppling till er Själ, som gör att ni kan få mer access och kunna uttrycka er själva Lätt och Ledigt, för att frambringa er högsta Själs Öde.

Kalla på support från era Änglar, och vet att ni blir inspirerade, guidade och ledda igenom Porten den 11:11, med total ära och respekt för allt arbete ni har utfört för världen, under den här tiden av massiv förändring.

 

Böneritualen för den egna personliga ceremonin den 11:11

Gudomlig Närvaro och Ärkeänglarna av Ljus:

Då jag förbereder mig för att bli vägledd genom den här Porten av Tid den 11.11, ber jag att Ljuset av den Gudomliga Kärleken rensar bort all disharmoni inom mitt energifält. Jag släpper villigt bördorna av gamla övertygelser, så att jag stolt kan röra mig fritt genom Portarna till den Eniga Medvetenheten, och in i mitt nya Ljuskroppsfält.

Jag ber att det stora utrymmet av mitt rensade energifält, ska fyllas med kraften av Gudomlig Kärlek, Harmoni och Enhetlig Medvetenhet. Jag ber att få motta och utstråla styrkan och modet, genom att förkroppsliga Detta Gudomliga Ljus och förankra närvaron av Kärlek och Healande energi till Jorden, för att hjälpa till med dess evolution.

Jag förenar mig med Änglarnas styrkor och med de miljoner som arbetar i Guds Ljus, när vi leds genom Porten den 11:11. Jag vet att då någon lyfts upp, så gör alla det. Jag tillåter nya mönster av upphöjda Ljusfrekvenser att komma in i min mänskliga struktur, för fullbordandet av min kristallina ljuskropp – Enigheten med det Gudomliga inom min varelse.

Jag dansar genom de Ljusfyllda Portarna, känner er vägledning och vet att den kärleksfulla medvetenheten ger mig nya möjligheter i varje ögonblick, i varje hjärtslag. Jag vaknar upp i ert Ljus och omfamnar Själens gåvor som nu erbjuds mig, med största tacksamhet. Ni ger mig den gudomliga Anknytningen till ett bättre liv och jag tar tacksamt emot. Jag är hedrad av att förankra detta Ljus i Jorden, eftersom Naturen väntar på min medvetenhet.

Håll mig med Kärlek och vägled mig när jag går igenom denna Port till högre dimensioner, där större delen av mitt Gudomliga Själv väntar på mig. Må jag åstadkomma bättre Liv, Fred och Glädje genom min varelse, och bli en välsignelse för Jorden.

För dessa och alla andra välsignelser, säger jag Tack, Tack, Tack.

Låt det bli så. Amen

Shanta Gabriel

för Ärkeängeln Gabriel

3:e november 2017

www.ShantaGabriel.com

 

Meddelande från Shanta

Den 11:e november, vid det upphöjda ögonblicket den 11:11, håller Ärkeänglarna den Himmelska Porten öppen, så att ni kan gå igenom den dimensionella dörren mellan 3D-världen och den nya uppvaknande 5D-världen, av Harmoni och Välbefinnande.

När ni går genom Uppstigningens Port lämnar ni bakom er alla mönster som vuxit fram, och skiftar naturligt till de Gudomliga högsta frekvenserna, för att förankra dem i er mänskliga kropp så att ni blir hela, och kan manifestera era Ljuskroppars Fält.

Eftersom digitala klockor har blivit vanliga, har bilden av 11:11 blivit mer bekant. Det som finns bakom symbolen är mindre allmänt känd. 11 har sedan länge varit antalet av Änglarnas Riken som erbjuder hjälp till de på Jorden. När 11-talen kopplas samman, blir 11:11 pelarna till Porten, som symboliserar öppningen mellan Himlen och Jorden.

Denna Port är en Portal till Högre Medvetenhet, ett ögonblick när Ljusets Änglar mottar era böner och intentioner, och hjälper till för dess manifestation. Närhelst 11:11 visar sig, så fungerar det som en påminnelse om att ta någon minut för att hålla era drömmar i hjärtat, och erkänna hjälpen och tillgängligheten från Änglarnas dimensioner, för att gå in i det nya livet som väcks upp inom er.

Om ni ansluter till mig vid telekonferensen den 11:11, så kommer den Shamanska Astrologen Kelly M. Beardof Karmiska Verktyg, att tala om de ytterligare Portalerna i den Shamanska traditionen, som stöder oss i denna kraftfulla tid. Vi kan släppa det gamla och kraftfullt omfamna det nya livets uppvaknande för planeten!

 

Vår Initiering

 Varje år på vid Portalen den 11:11, får du ett särskilt bemyndigande. I år kommer vi att uppleva en Initiering i Mästarnas Frekvenser av Kärlek, Harmoni och Enighet. Dessa koder kommer att förankras enligt dessa Auspicier, för att frambringa en högre grad av Enhet inom dig, så att du kan hålla dig anpassad till din gudomlighet, mitt i stormen av förändringar..

Jag deltog i din telekonferens den 11:11, och blev djupt påverkad av din kanalisering! Det var första gången som som jag var med om en kanaliserad händelse, och också min första interaktion med ärkeänglarna. Jag skulle vilja tacka dig! Det kändes som om hela min kropp pirrade av en strålande energi, som slungades ut från mina chakran. Otroligt.

Det var en underbar bönestund och aktivering! Tack för att du skickade det till oss alla. Jag kunde känna den höga ljusvibrationen komma in, och jag älskade uppgraderingarna. Bra jobbat!

 

Anslut till vår Gateway Teleconference 11:11!

 

REGISTER HERE

“Archangel Gabriel: 11:11 Gateway into Full Embodiment,” Channeled by Shanta Gabriel, November 3, 2017, at https://shantagabriel.com/11-11-17-gateway-of-the-archangels-teleconference/

 

 

Översättning: Margareta Jonåker

Du gillar kanske också...