Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 11 februari 2022

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson,
11 februari 2022

Regnbågsfärgerna av Ärkeängel Gabriel

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag är Ärkeängel Gabriel, jag för fram en laddning och en kraft av energi från universum. Denna vibration känns igen som Projektet av Överlysning. Det är en flod av ljus som strömmar in i Jorden och genom hela Skaparens Universum. Den förankras i alla varelsers celler och aktiverar visdom. En del visdom är gammal och bekant medan annan visdom är ny och osagd. Denna aktivering av visdom i era celler skapar en djup rensning och tänder upplysning inom er. Därför har och kommer ni att få kunskapen, förståelsen och det minne som krävs för att ni ska kunna navigera genom er verklighet, och andliga tillväxt vid denna tid.

Det är viktigt vid denna tidpunkt att ni ställer frågor. Ställ frågorna som ni alltid har velat ha svaren på, och allteftersom floden av ljus flödar, aktiveras svaren inifrån er. En fråga vid denna tid av uppstigning är som en intention, den drar, attraherar och aktiverar den energi och visdom, som mest behöver förkroppsligas i er för att ni ska bli medvetet medvetna.

Vid den här tiden med ljuset flödande, finns det ett uppstigningsskifte känt som Regnbågens Färger.

Regnbågens Färger är Strålarna av Ljus som kommer från Skaparen, var och en och speciellt strålarna 1-7, är ett uttryck för Skaparen. Dessa flödar fram som ett kollektiv för att duscha över och genom er, för att förkroppsligas inom er. Skaparen sänder Regnbågens Färger av Ljus, kända som de Sju Strålarna av Ljus, för att stödja er djupare kontakt med Skaparen.

Till exempel, så stödjer den 1:a Strålen av Ljus Skaparens kraft och den Gudomliga Viljan. Ni kan behöva den i er uppstigningsprocess för att accelerera er andliga tillväxt, den gudomliga viljan och kraften som kan behöva förkroppsligas eller uttryckas. Regnbågens Färger ger er Skaparens egenskaper, vilket kommer att stödja en acceleration i er uppstigning. Det är en tid för att tänka efter hur ni vill uttrycka Skaparen, såväl som vilka egenskaper eller aspekter hos Skaparen ni vill uttrycka.

Den 2:a Strålen av Ljus är fokuserad på kärlek, kopplingen, uttrycket och förkroppsligandet av kärlek. Ni kan känna att ni saknar kärlek i er verklighet vid denna tidpunkt, och därför skulle en anpassning till denna energi stödja och fullborda det nuvarande stadiet i er uppstigningsprocess.

Den 3:e ljusstrålen fokuserar på mental klarhet, mentalt bemästrande, att bemästra egot, sinnet, tankarna och att anpassa dessa till Skaparen.

Den 4:e Strålen av Ljus fokuserar på Skaparens uttryck, och upptäcker kreativa sätt att uttrycka Skaparen.

Den 5:e Strålen av Ljus fokuserar på att utforska själen, själens förbindelser och grundar vetenskapen om ljus.

Den 6:e Strålen av Ljus är fokuserad på er intuition, tillit, tro och övertygelse.

Medan den 7:e Strålen av Ljus är fokuserad på transformation, förbindelsen med högre dimensioner av er. Den utforskar ert spirituella själv och själs-självet med en djup förståelse, anslutning och känslighet.

Föreställ er att ni letar efter de egenskaper hos Skaparen, som på bästa sätt skulle skapa ett fullbordande av er nuvarande andliga verklighet, det stadium av er uppstigning som ni för närvarande förkroppsligar och upplever. Vad skulle ni då föreställa er, känna eller uppmärksamma? Vad skulle ni behöva för att gå vidare till nästa steg i er andliga utveckling?

Det är helt ok om ni inte vet vad ni behöver, för det är här som Regnbågens Färg kommer in, för när ni kallar fram Regnbågens Färger från Skaparen, så kommer ni att bli överlysta med de 7 Strålarna av Ljus, vilket betyder att de kommer att anpassas till er. De kommer att flöda över er, genom er och ni kommer att förkroppsliga alla 7 Strålarna av Ljus på en gång. Sedan kan ni be er själ, kropp, energifält, chakran och alla aspekter av er, att absorbera från de 7 Strålarna av Ljus, Regnbågsfärgerna, med allt ni behöver för att fullborda detta stadium av er uppstigning, och accelerera er andliga resa. Gör det helt enkelt under meditation eller i stillhet.

Ta så lång tid ni behöver för att förkroppsliga dessa energier, fokusera på er andning. Med varje inandning, fokusera på att jorda energin inom er. Känn att den fyller er varelse och era energifält. Gör detta så länge det känns lämpligt och nödvändigt och självklart hur många gånger ni vill. Det som kommer att hända är att ni kommer att stärka er egen existens som Skaparen på Jorden och som Skaparens uttryck. Ni kommer att stärka er förbindelse med Skaparen, samt stärka ert uttryck för Skaparen. Det är en komplettering. Det är som om ni städar upp i er energi och förbereder den för nästa steg i er andliga evolution, skapar en fullbordan, en helhet, en samhörighet med Skaparen inom er.

Jag, Ärkeängel Gabriel känner att detta är oerhört viktigt vid denna tid. Det kommer att ge grund, gemenskap, stöd, uppmuntran, inspiration och naturligtvis en känsla av anknytning och enhet. Ni kan kalla på Regnbågens Färger från Skaparen, för att förankra er i situationer eller skapelser, idéer, saker som ni manifesterar som målningar eller upplevelser för andra, byggnader, i vad som helst.

Det är dags att uppleva en större enhet med Skaparen. Njut av Skaparens Regnbågsfärg, Överlysningen med de 7 Strålarna av Ljus i er.

Vi tackar er, min kärlek finns för evigt med er,

Jag är Ärkeängel Gabriel.

 

 

Översättning: Maggan

You may also like...