Arkturierna via Natalie Glasson, 29 oktober  2021  

 

Arkturierna via Natalie Glasson 29 oktober  2021

 

Flame of Infinity by the Arcturians

 

Arkturierna

Försoning av Lord Buddha

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, vi är Arkturierna, vi är många som kommer fram med en röst. Vi vill föra in en mycket vacker energi i er medvetenhet och er uppmärksamhet, som ni kanske vill använda nu i er uppstigningsresa. Vi vill uppmuntra er att utforska denna energi, som vi kommer att introducera, upptäcka dess syfte och dess vibration, såväl som hur den kommer att påverka din varelse, din omgivning och världen som manifesterar sig omkring dig. Denna energi är också djupt helande, den för med sig till vår medvetenhet mycket djupa sår som när de släpps skapar en sådan lysande befrielse. Det gör också medvetenhet om Skaparens djupa väsen och hänryckning, allt som är Skaparens sanning. Energin vi vill presentera för dig har förmågan att visa dig vem du verkligen är som en representation av Skaparen. Den gör dig medveten om dina färdigheter, dina förmågor, dina vibrationer och egenskaper, och visar för dig ditt ursprung, din essens och kärna. Energin vi vill introducera till er är känd som Oändlighetens Flamma; det är den högre aspekten av den Violetta Flamman.

Oändlighetens Flamma verkar inom de Multiuniversella och Kosmiska Nivåerna i Skaparens Universum. Oändlighetens Flamma rymmer essensen, ursprunget, oändlighetens rena vibration, en energi som är evig. Ett uttryck för Skaparen som är så vackert, ärligt och rent. Vi, Arkturierna, vill uppmuntra er att ansluta till Oändlighetens Flamma. Innan vi gör det vill vi bjuda in dig till att begrunda, varför skulle du ansluta till Oändlighetens Flamma? Och vad skulle ditt syfte vara? Till exempel, vill du ansluta till Oändlighetens Flamma för att främja läkning inom ditt väsen, för att komma åt och släppa djupt sittande sår, för att skapa mer andlig medvetenhet och känslighet inom ditt väsen eller för att skapa överflöd eller välstånd. Kanske har du en upplevelse eller situation som du vill lösa, det kan ha funnits en brist i din verklighet som hindrar dig från att älska dig själv fullt ut och absolut. Du kanske vill närma dig Oändlighetens Flamma för att öka och förstärka din självkärlek, eller för att ansluta dig på en djupare nivå med allt som är Skaparen. Det är viktigt att begrunda när du närmar dig Oändlighetens Flamma, vad din avsikt är och ditt syfte med att ansluta till Oändlighetens Flamma.

Vi Arkturier, önskar att ni ska betrakta Oändligheten, vad betyder detta för er? Vi förstår oändlighetens vibration och ordet betyder ändlös, kontinuerlig, kontinuerlig cykel av momentum, expansivt, ständigt flödande. Vad betyder oändligheten för dig i din andliga resa och uppstigning? Vad skulle oändligheten, förkroppsligandet och förbindelsen med Skaparens oändliga vibrationer ge dig? Vad skulle denna gnista i ditt väsen ge dig? Vad skulle det manifestera i din verklighet? När du ställer dessa frågor till dig själv börjar du förstå vad Oändlighet verkligen betyder för dig. Du förstår när du ansluter till Oändlighetens Flamma, varför du gör det och hur det kommer att gynna din varelse.

Du kan ansluta till Oändlighetens Flamma utan ett syfte och utan att förstå Skaparens oändliga natur. Din upplevelse kommer dock inte att vara så djup och själsberörande som den skulle kunna vara. När du har förstått eller fått en inblick i vad Oändligheten betyder för dig och din uppstigningsprocess, då kan du fråga igen när du närmar dig Oändlighetens Flamma, vad vill du uppnå? Vad är ditt syfte? Vilket resultat skulle du vilja ha? Med en förståelse för vad oändligheten i din uppstigningsprocess betyder för dig, kan det vara så att ditt syfte förvandlas, skiftas eller förändras, och du kan finna att du närmar dig Oändlighetens Flamma på ett annat sätt.

Oändlighetens Flamma är djupt magisk. Den har potentialen att demonstrera för dig Skaparens Universum, dess struktur, ramverk och väsen såväl som den intima naturen hos Skaparens kärnvibrationer. Oändlighetens Flamma kan visa dig dina djupaste mest intima energier, din essens och Skaparens uttryck. När du närmar dig Oändlighetens Flamma är det med stor respekt, inte så mycket för flamman utan för dig själv. Stor respekt för dig själv och en medvetenhet om den rikedom som finns och kan upptäckas inom ditt väsen.

Ni kan be oss Arkturier, att transportera er till Kammaren för Oändlighetens Flamma. Det finns många Kamrar över hela den Multiuniversella och Kosmiska nivån. Du kommer att transporteras till den vibration som är lämplig för dig och din nuvarande frekvens. I meditation, be helt enkelt att vi ska transportera dig till Kammaren för Oändlighetens Flamma. När du går in i denna kammare, oavsett om du ser, känner eller erkänner det, kommer det att finnas en stor, genomskinlig, pärlemorskimrande flamma som sitter på en guldpiedestal. Du kommer att bli inbjuden att sitta framför denna flamma. Föreställ dig, känn eller erkänn att du placerar dina händer i Oändlighetens Flamma. När du gör det kan du placera eller ansluta ditt tredje öga chakra till Oändlighetens Flamma, sedan ditt hjärtchakra och högre hjärtchakra, ovanför ditt hjärtchakra. Föreställ dig, känn, erkänn att du känner att dina fötter jordas in i kammaren, jordas i energin från Oändlighetens Flamma. Bekräfta att ditt Jordstjärnechakra under dina fötter lyser när det absorberar Oändlighetens ljus. Detta kommer att aktivera ditt Själsstjärnechakra ovanför ditt huvud, vilket kommer att lysa och skapa en cirkel eller en oval kammare runt dig och dina energisystem. Du kanske vill förbli ansluten till flamman på detta sätt, eller så kan du helt enkelt föreställa dig att du tar ett steg tillbaka och att du fortfarande tar emot Flammans energi. Flammans energi flödar genom dina system, du fylls med energin, vibrationerna och frekvensen av Oändlighetens Flamma. Vid denna tidpunkt är det dags att ange ditt syfte. När du har uttalat ditt syfte är det för dig att vara närvarande, observera och andas djupt. Ha tålamod så att de övergångar som behövs ska ske, att insikterna ska flöda och det arbete som ska göras blir utfört. När du absorberar oändlighetens energier, förändrar detta hur du är och hur du existerar i din verklighet. Jordens gränser kanske inte känns så kraftfulla eller starka, eller påverkande för dig. De kan kännas mer flexibla som energi som du kan forma, för detta är sanningen.

Med denna idé lämnar vi, Arkturier, dig i detta utrymme för att kontemplera, uppleva och observera. När du vill återvända till din verklighet, be helt enkelt oss Arkturier att transportera dig tillbaka till din verklighet, och jorda dig till Jorden igen. Njut av din utforskning och upptäckt med Oändlighetens Flamma. Detta är en minnesgåva från oss Arkturier till er.

Vi tackar er,

Vi är Arkturierna

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...