Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 21 december 2018

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 21 december 2018

Per Staffan 21 december 2018

Ditt Sanningselixir av Ärkeängel Gabriel

21 December 2018

Kanaliserat genom Natalie Glasson – 21 December 2018 – Original Källa: Sacred School of OmNa

Jag, Ärkeängel Gabriel, är känd för min hängivenhet till Skaparens kreativitet samt för att stödja barnen på jorden. Det är min mening att bringa Skaparens skapande kraft till manifestation genom alla varelser för att manifestera Skaparens uttryck. Den kreativa kraften kan uttryckas på så många olika sätt vilket tillåter själar att ansluta till Sanningens Elixir inom dem. Barn är naturligt kreativa och står i förbindelse med Sanningens Elixir inom sina varelser. De harmoniserar Skaparens kreativa energi och sanningsvibrationer och demonstrerar deras naturliga sanning och ett mycket rent sätt att existera. Ett sådant sätt att vara, berör andra och uppfyller deras egna behov, skapar erfarenheter av djup förbindelse och förening. Varje själs naturliga existens är att uppleva och vara förening, enhet och anslutning. Skaparens skapande kraft sammanfogad med Sanningens Elixir frambringar närvaron av din sanning.

Sanningens Elixir

Det är den utstrålande närvaron av sanning inom dig som jag, ärkeängel Gabriel, kallar ditt Sanningselixir. En sanningens energi så djup och i kärnan av ditt varande, den är ofta dold och blir oupptäckt av många, eftersom det finns ett behov av anpassning till och acceptans av jaget för att aktivera denna mest heliga aspekt av dig själv. När du låter dig själv börja resan för att behärska ditt väsen, särskilt ditt sinne, rensar du distraktioner och börjar känna igen de subtila och heliga energierna hos den du är och ditt förhållande till Skaparen. Detta stöder dig i att smälta djupare in i ditt väsen och känna igen aspekter av dig själv vilka är din makt, styrka och dina heliga förmågor. Sammansmältning och smältning utöver dessa erkännanden och acceptans av ditt väsen gör att du kan komma in i ett djupt heligt utrymme. Detta heliga utrymme benämns ofta som ett orört eller obesudlat kontinuerligt tillstånd av frid. Många beskriver det som att komma in i ett hav av frid som väcker alla dina sinnen när du blir genomsyrad av fridens helande närvaro.

Medan friden är din upplevelse leds du faktiskt av frid till ditt Sanningselixir, ett utrymme där din djupaste och mest intima relation med Skaparen avslöjas för dig. Ditt renaste uttryck för Skaparen och din förmåga att uttrycka Skaparen avslöjas också för dig. Ditt Sanningselixir är en syntes av din förmåga att ta emot och uttrycka Skaparen i renaste form bortom separation, illusion, ego, begränsningar och rädsla. Därför är det fantastiskt vackert att känna igen, belysa och uppleva såväl som att djupt uppfylla uppvaknandet och helandet. Att återupptäcka ditt förhållande till Skaparen på den djupaste nivån skapar skiften inom ditt väsen som är stora, omvandlande och djupt upplysande. Det kan finnas många saker i din andliga och fysiska verklighet som du känner att du behöver och önskar när du ansluter dig till din Sannings Elixir. Din förståelse för dig själv, Skaparen och din verklighet skiftar, vilket gör att du erkänner att du är allt som Skaparen är. Din upplevelse av att vara fullbordad flerdubblas och dina behov och önskningar förändras. Det är därför jag, ärkeängel Gabriel, vill göra dig medveten om ditt Sanningselixir. När du tillåter dig att verkligen ansluta, kan denna erfarenhet bli livsförändrande.

Jag, Ärkeängel Gabriel, vill dela med mig så att du kan söka anslutning till ditt Sanningselixir, och detta kommer att stärka din relation med dig själv och Skaparen, och förbättra din upplevelse av frid och kreativitet. Däremot kommer ditt Sanningselixir endast att bli verkligt uppenbarat för dig vid en gudomlig tidpunkt, när du verkligen är redo att erkänna sanningen och verkligheten hos Skaparen, vilket kan upplevas genom att fokusera på ditt varande. Ju mer du bemästrar din varelse, och låter dig själv vara ett heligt uttryck för Skaparen och följa vägen till frid i din varelse, desto mer kommer du att finna det lättare att komma åt och upptäcka ditt Sanningselixir. Även när du ansluter dig till ditt Sanningselixir, kommer du att upptäcka det som en kontinuerligt utvecklande och blomstrande resa av intim förbindelse och förbindelse med Skaparen. En kraft som kommer att verka så bekant för dig och ändå så expansiv, okänd och generös.

Få tillgång till ditt Sanningselixir

Jag, Ärkeängel Gabriel, uppmanar er att bjuda in mig för att arbeta med er energetiskt och under meditation för att avslöja för er den kreativa kraften som är född genom er från Skaparen. Därmed stöder jag er i att ansluta till er kreativa kraft, förstå hur ni aktiverar den och använder energin i er dagliga verklighet samt att koppla samman med hur den kreativa kraften ska sättas i rörelse i er verklighet. Jag vill hjälpa dig att bli en mästare på att uttrycka din kreativa kraft på sätt som tjänar och stöder din andliga och fysiska existens på jorden. En enkel förfrågan till mig under tyst tid eller under meditation gör att du kan öppna upp för mitt stöd och vägledning. Din förfrågan kan ställas till mig dagligen för att fullt ut med mig utforska denna aspekt av ditt varande.

Ett annat steg som gör att du kan fortsätta din resa för att söka en upplevelse med ditt Sanningselixir är att fokusera på fridens naturliga närvaro inom ditt varande. Ju mer du ansluter till din inre frid, desto mer kommer du att känna fridens närvaro som drar dig djupare in i ditt väsen. Du kanske vill upprepa i tyst tid eller meditation för dig själv: ”Jag följer nu fridsvägen till kärnan i mitt väsen.” Om du upprepar detta tyst följt av en period med att bara fokusera på din andning kommer du att kunna känna att du själv följer vägen för frid i ditt väsen för att komma åt din sanning.

Det tredje steget som jag, Ärkeängel Gabriel, vill dela med dig är en process för att förbereda hela din varelse att komma åt ditt Sanningselixir. Säg bara varje dag,

”Jag bjuder in min själ, mina guider och Ärkeängel Gabriel att förbereda hela min varelse för att stödja mig för att komma åt och ansluta till mitt Sanningselixir. Vänligen åstadkom nödvändigt helande, uppvaknande och omvandling för att stödja mitt erkännande och min erfarenhet av mitt Sanningselixir. Jag är redo att återupptäcka mitt intima band, mitt förhållande och samband med Skaparen, liksom mitt renaste uttryck för Skaparen. Var vänlig förbered hela min varelse för att stödja min fulla erfarenhet av min heliga förening med Skaparen. Jag är öppen och mottaglig för din vägledning och inspiration, som stöder mitt djupare samband och min upplevelse av mitt Sanningselixir. Tack!”

Med förberedelser kommer du att kunna meditera och be att bli förd till ditt Sanningselixir inom dig, för din fulla erfarenhet av ditt Sanningselixir. Således kommer din utvecklingsresa med Skaparen att bli förstärkt och förstorad med klarhet, förståelse och en gryende medvetenhet.

Elixir av Sanning och Klarhet

Din avsikt att komma åt ditt Sanningselixir inom dig kommer att skapa en öppning och påbörja en uppvaknandeprocess. Att förbättra ditt förhållande till Skaparen och erkänna ditt rena uttryck för Skaparen som kan levereras och upplevas på jorden, kommer att ge dig tydlighet. Medan du inte omedelbart kan uppleva ditt intima förhållande till Skaparen eller förstå hur du uttrycker Skaparen rent och kreativt genom din varelse, kommer du att börja komma åt en djupare klarhet som kommer att styra och stödja dig enormt under denna period av uppstigning. Klarhet är den viktigaste energiförankringen och väcks från ditt inre när du kommer in i cykeln 2019. Därför kommer förbindelse med ditt Sanningselixir bara att förbättra din erfarenhet av att känna dig balanserad, kopplad, enhetlig och tydlig när du börjar en ny resa år 2019.

Jag, Ärkeängel Gabriel, är närvarande för att stödja och hjälpa dig på alla sätt som är till nytta för din andliga tillväxt.

I änglalik evig kärlek,

Ärkeängel Gabriel

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...