Ärkeängel Gabrielle via Linda Dillon, 31 mars, 2021

 

Linda Dillon: Ärkeängel Gabrielle – extraordinära omständigheter, extraordinära tider

31 mars 2021

https://tinyurl.com/f9r8tv9b

Mer än någonsin tidigare så finns det en önskan om att bringa fram Himlen på Jorden, eller det som människor uppfattar som Himlen!

Ärkeängel Gabrielle ~ Extraordinära Omständigheter, Extraordinära Tider

Denna vackra juvel delas kärleksfullt av Sarah från hennes personliga läsning med Linda Dillon.

 

Hälsningar, jag är Gabrielle.

Sarah: Hej, Gabrielle!

ÄÄG: Välkommen, älskade. Jag kommer som Liljan av Kärlek, Trumpeten med Sanning, Budbäraren från En. Jag kommer för att ge er hälsningar, ge er gåvor och för att ge er välsignelser för att stärka och underbygga ert heliga själv under denna tid av enormt skifte, expansion, utdrivning och frambringande av Nova Jord.

Söta ängel av ljus, söta ängel av blått, med ett hjärta av smaragd, vingar av guld, ni sköter er bra – och ni sköter er även bra i det vi skulle kalla, alla områden av ”extraordinära omständigheter”. Nej, vi menar inte bara utmaningarna under Moderns Födsloarbete eller Covid. När vi säger ”extraordinära tider”, hänvisar vi till skiftet i medvetande hos det mänskliga kollektivet som vaknar – vissa mycket långsamt och andra med kärlekens hastighet.

Man bekräftar för sig själva och för varandra, om drömmen, hjärtans begär och skiftet i den egna heliga vägen, planen, och att det finns en djup önskan om en mer meningsfull, mer ärlig, mer expansiv, mer vänlig, mer kärleksfull, mer hoppfull, mer tillitsfull relation till er själva, till varandra och med själva kollektivet.

Nu kommer det naturligtvis också vid någon tidpunkt att bli så att många håller fast vid det gamla, och det gamla i det tredje som inte ens existerar, men man försöker förankra sig i en verklighet man känner till, en som är bekant, men som bokstavligen har försvunnit. Och, det skapar en känsla av instabilitet ett tag, till och med förvirring, men vad det också skapar är en vidsträckthet, ett utrymme för den sanna drömmen, den verkliga önskan om vad man vill uppleva på denna planet. Det tillåter den att träda fram.

Och naturligtvis finns det inom varje varelse personliga drömmar och hjärtats önskningar, men i en större bemärkelse finns det kollektiva drömmar, som utgår från det kollektiva hjärtats medvetande. Och det är drömmen om frihet. Det är drömmen om rättvisa, jämlikhet, frihet och balans, och en öppning för möjligheter. Mer än någonsin tidigare – och beakta vad jag säger: Mer än någonsin tidigare under den vetenskapliga revolutionen, den industriella tidsåldern, upptäckten av eld, Atlantis eller Lemuria … mer än någonsin tidigare på Jorden, finns en önskan om att frambringa Himlen, eller det människor uppfattar som Himlen!

Nivån på kollektiv och individuell själsutmattning, av att helt enkelt ha blivit överväldigade – beror inte bara på de nuvarande, av vad vi skulle kalla ”små” utmaningarna, utan av den större utmaningen: ”Vad gör vi här och vad skapar och samskapar vi på jorden? ” – och det är på grund av att man bokstavligen vaknar upp till nonchalansen, skändandet av planeten, Gaia själv … vilket Gaia är tacksam för. För i den känslan av att ”vi har gått för långt”, så finns också en önskan om att ställa tillrätta – att korrigera på små och individuella sätt och på globala sätt – beteenden/ handlingar som vanhedrar kollektivet, som vanhedrar konungariken som då i sanning också vanhedrar och minimerar det människor faktiskt är kapabla till.

Från denna nivå av själslig utmattning framträder denna djupgående önskan – och vi kan till och med säga behov – av att uppleva kärlek. Fast, för många människor är kärlek … och vi talar nu inte om romantik; Det är en del av det, men kärleken är amorf för många människor, så de översätter den mer som vänlighet, omtanke, rättvisa, acceptans, balans. Och denna önskan driver framåt på samhällelig, nationell, global nivå, och ni ser det.

Och ni, älskade varelser, är exakt där ni måste vara när det gäller att fortsätta som representanter, som våra representanter och som representanter för Modern, för att föra fram känslan av balans, känslan av jämlikhet, känslan av att göra rätt sak. Och det handlar inte om att ”göra det rätta” i termer av dualitet och polaritet – att den eller den har rätt, att något motiv är rätt och det andra fel. När vi säger ”att göra rätt sak” så handlar det om en frigörelse som möjliggör uttryck för individuell fundering, och potential och möjlighet till åtföljande handling, och det är återspeglingen av det Gudomliga snarare än bara det mänskliga egot som hamnat snett, det mänskliga egot som vill hålla fast vid sin önskan om att ha auktoritet över någon annan, och mycket ofta på ett felaktigt sätt.

Så det här inte precis börjat. Ni är mitt i moderns Tsunami av Kärlek, av Förändring, och ni, söta varelser, är väl förankrade i det. Ni accepterar och förankrar briljansen av de ni är. Och ja, ni är väl medvetna om min broder Mi-ka-els närvaro i ert liv. Men jag vill också att ni ska vara medvetna om min närvaro hos er, att ni har min Gyllene Trumpet för att kunna säga Sanningen, för att föra energin av Sanning och Balans till planeten.

Mycket ofta betraktas jag som ganska frispråkig och framfusig, men sanningen är att jag inte gillar att tala till den stora massan, utan jag berättar det som krävs i exakt rätt ögonblick – inte bara för att kommunicera utan för att bryta igenom och då öppna portaler och dörrar, möjligheter, perspektiv – så att i energin i mina ord, min kommunikation, är sådan att människor kan ta emot, förankra och säga det som behövs, oavsett om det är subtilt, telepatiskt eller verbalt.

Så vet helt enkelt, söta änglar av ljus, att jag finns med er på denna kärleksresa. Jag försvarar er, jag höjer upp er, jag beundrar er och jag älskar er. …

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...