Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 6 oktober 2019

Ärkeängeln Gabriel, 6 oktober 2019

Via Shanta Gabriel

Från Rädsla till Hänryckning

Frigörandet av rädsla är ett litet pris att betala för hänryckningen av full sammansmältning med det Gudomliga.

Efter att ha kommit fram till ett beslut, vill ni vara säkra på att det är det rätta. Ni vet att det ni bestämmer er för kommer att fortsätta och ni är oroliga och till och med lite rädda för alla ”tänk om …!” Det enda sättet ni verkligen kan fatta beslut på som kommer att vara till störst nytta nu och i framtiden, är att komma till ro och finna frid inom er. Och det innebär att vara i harmoni med ert Högre Jag.

Det är utifrån detta som ni kommer att fatta beslut som är till högsta nytta för alla berörda. När ni för in rädsla i er beslutsfattande process, begränsar det er genom att förhindra full utvidgning av det Gudomliga Sinnet från att arbeta inom ert medvetna sinne. Det är denna sammansmältning med Gud som gör att ni kan känna er fria, hela och tillräckligt öppna för att ta emot det som är rätt och sant för era liv vid denna tid

Det spelar ingen roll hur svårt det verkar, det är mycket viktigt att ni lär er att frigöra den rädsla som begränsar ert tänkande och era handlingar. Det ni fokuserar er uppmärksamhet på, där strömmar energin till. När ni fokuserar på rädslor, problem och ”tänk om” i ert framtida liv, kommer denna fokuserade energi att förstora ert rädslotillstånd. Den kommer att bli ännu kraftfullare och kan till och med ta över er värld – om ni tillåter den att göra det. Lägg istället er energi på skapandet av det underbara tillstånd som bäst kommer att tjäna er.

Det första steget för att göra det är att andas in djupt och veta i ert hjärta att ni är Gudomligt vägledda i detta, och varje annat ögonblick i era liv. Böner är också till hjälp för att justera er attityd och öppna er själva för sanningen. Ni kan säga: ”Jag överlämnar denna rädsla till Gud, och jag låter det Gudomliga Sinnet arbeta i alla mina beslut.”

Även om ni fortfarande har en känsla av rädsla i magen, kan den enkla handlingen att be om frigörelse vara starten på er väg till rätt åtgärder och tankar, som kommer att öppna upp er för ert högsta goda. Men ofta tar det ett tag för den fysiska kroppen att komma ikapp de mentala processerna, så det är viktigt att ni ger er själva tillräckligt med tid för att komma till en punkt där ni kan slappna av och expandera, innan ni faktiskt fattar era beslut.

Övning:

Ta flera avslappnande, balanserade andetag. När ni är i detta fridfulla ögonblick, låt er utandning falla tung som en sten, ner under era fötter och djupt in i Jorden. Det här kommer att ta den hektiska energin från ert sinne och ge er större klarhet.

När ni andas in, se då er själva utvidgas med Guds rena ljus. Se hur det rensar er hjärna och lugnar ert hjärta när ni ansluter med er gudomlig natur. Ersätt nu era rädda och oroliga tankar, som genomsyrar ert världsliga medvetande, med bilder på vad ni verkligen vill i ert personliga och yrkesmässiga liv – bilder på strålande hälsa, harmoni i era relationer, rikligt kassaflöde och frid i ert hjärta. Låt dessa bilder av ert allra bästa genomtränga ert väsen. Tacka sedan för att ni fick ta emot dem i ert liv.

Eftersom ni har tränats i att vara rädda och oroa er, även om det inte är produktivt, krävs det övning för att släppa rädslan och att sammansmälta med er sanna gudomliga natur. Änglarna är här för att hjälpa er att göra detta, och de omsluter er med sina vingar av rent ljus och vägleder er till fridfullt leverne.

Så be, och ni kommer att bli bönhörda. Tillåt er själva att vara öppna för den Gudomliga Godheten i allting, och var mottagliga för all skönhet och sanning inom och omkring er, så att det goda kan börja manifestera och arbeta över hela er värld. Om Universums generositet är vad ni vill ha i era liv, allt ni behöver göra då är att släppa den rädsla som begränsar er och låta Guds nåd arbeta för er.

När allt kommer omkring är frisläppandet av rädslan ett litet pris att betala för hänförelsen av full sammansmältning med det Gudomliga.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

www.shantagabriel.com

Du gillar kanske också...