Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 6 september 2019

Ärkeängel Gabriel via Natalie Glasson, 6 september 2019

Per Staffan 6 september 2019

Archangel Gabriel (channeled messages)

Ärkeängel Gabriel

Konsten och Behovet av Kärleksutstrålning, av Ärkeängel Gabriel

Kanaliserad genom Natalie Glasson – Originalkälla: Sacred School of OmNa

Hälsningar, jag, Ärkeängel Gabriel Archangel Gabriel, för fram de rena och kärleksfulla vibrationerna från Änglariket Angelic Kingdom som en energi och källa till styrka och bemyndigande för att stödja er. Många av er känner redan till kärlekens kraft och erkänner att fokus på kärlek uppmuntrar medvetenheten om er enhet med Skaparen. Jag, Ärkeängel Gabriel, vill betona för er i min kommunikation idag styrkan och nödvändigheten av ett fokus på kärlek love; Skaparens kärlek.

Jag är känd som en Ärkeängel som är hängiven förkroppsligandet och uttrycket av kärlek. Genom den ständigt vakna närvaron av kärlek stöder jag utvecklingen av barn, manifestationen av kreativitet, musik, konst och allt som uppmuntrar själen att sjunga med glädje. När du tillåter dig att verkligen vara i närvaro av kärleken, vilket betyder som närvaro av kärleken, är vad som helst och allt möjligt. Föreställ dig en värld för dig själv och andra där vad som helst och allt är möjligt. Kärlek är förkroppsligandet och uttrycket som frigör dig.

Det är viktigt för mig i detta skede att säga att den kärlek jag talar om är Skaparens kärlek, en kärlek till källan till allt vilken är Skaparen. En kärlek som liknar den naturliga rytmen av existens, oändlighet och skapelse. När du upplever kärlek till dig själv, andra människor, djur, växter och så vidare, hur starkt du än känner denna kärlek, motsvarar detta mindre än 1% av Skaparens kärlek som är tillgänglig och närvarande i Skaparens Universum. Universe of the Creator Att förkroppsliga Skaparens kärlek är ett enormt uppdrag och ändå är du redan förkroppsligandet av Skaparens kärlek, erkännande av detta är allt som behövs. Fokus på kärlek i handling, uppmuntrar din självmedvetenhet om kärleken du förkroppsligar och den transformation som kan skapas i världen omkring dig.

Behovet av Kärleksutstrålning

När du blickar in i din egen verklighet, verkligheten hos de omkring dig och människors liv är det lätt att inse att kärlek behövs. Kärlek har kraften att lösa upp ilska, fatta beslut med klarhet, förstå vad som är bäst för alla, att läka fysiska, emotionella och mentala sår, inspirera mod och skapa enhet. Jag, Ärkeängel Gabriel inbjuder dig att göra en lista över alla områden i din verklighet, de omkring dig och världen där kärlek behövs. Tänk på detta som en helande teknik för dig själv och världen. När du har skapat din lista kommer du att börja inse att kärlek är mycket nödvändig på jorden nu. Du vet detta redan utan att göra en lista, men din lista gör att du kan fundera ut exakt var och hur kärlek kan skapa transformation och ett större erkännande av anpassning till Skaparen. När du inser behovet av att Skaparens kärlek ska vara närvarande kommer det att driva din önskan att vara kärlek i handling på Jorden för dig själv och andra. Du börjar inse att det är ditt ansvar att vara kärlek, inte bara kommer det att uppfylla dig på ett sätt som du inte hade föreställt dig, det kommer att uppfylla andra i din närvaro.

Även om det finns så många områden på Jorden och situationer inom Jordens civilisation som kräver läkning, har Skaparens kärlek ett ännu större syfte. Skaparens kärlek krävs för att skapa frihet mentalt, känslomässigt och fysiskt. En frihet i Skaparens uttryck, i linje med Skaparen, för alla själar på Jorden. Detta innebär en frihet att följa din intuition, att skapa från din inre kärlekskälla, att vara en närvaro av kärlek och allt som den kan manifestera på Jorden.

Kärlek behövs för att frigöra de begränsningar och gränser som hindrar den andliga, mentala och emotionella tillväxten av mänskligheten. Många känner sig instängda och oförmögna att se bortom sin nuvarande verklighet. Vissa är begränsade av sina kroppar eller sinnen, av bristen på pengar eller kontrollen från andra. Varje person skapar också begränsningar för sig själva och håller sig tillbaka från alla de möjligheter de har. Vanor inom mänsklighetens medvetenhet om hur man agerar, reagerar och existerar i världen skapar också nedgång eller en upplevelse av att fångas. Ett annat hinder är ett fokus på rädsla, som inte bara blockerar skapandet av upplevelser, det blockerar ditt energifält, dina chakran och din anpassning till Skaparen. När du är i rädsla, och agerar genom negativa vanor, och känner dig instängd eller blockerad på något sätt, lever du bara en liten del av det liv som är tillgängligt för dig. Frihet kan kännas som att den är ouppnåelig.

Vad är då frihet? Enligt min åsikt är det upplevelsen av att existera på Jorden som din sanning, följa din inre vägledning, agera med mod för att uppnå uppfyllelse och vara i linje med Skaparen. Det är en upplevelse av det gudomliga flödet, lättheten att skapa, en stark känsla av lycka och en känsla av anslutning till alla, särskilt dig själv. Det är ett ansvar som frigör dig med varje ögonblick som du upplever. En upplevelse och existens av att vara i harmoni med dig själv, världen och Skaparens Universum. När du förkroppsligar och strålar ut kärlek existerar du i harmoni med allt som är Skaparen, allt i ditt liv blir harmoniskt och du upplever frihet. Med denna process kommer alla falska trosuppfattningar, illusioner, negativitet och sår av alla former att läkas och släppas.

Det finns ett behov av människorna att andas in djupt och frigöra allt som hindrar och blockerar dem inifrån deras varelser och allt som kontrollerar och begränsar dem utanför deras kroppar. Tiden att göra det är nu och kärlek är nyckeln till denna läkningsprocess.

Konsten att Stråla Ut Kärlek

Konsten eller processen för utstrålning av kärlek är avgörande nu i denna tid av Jordens utveckling. Kärleksutstrålning är att stråla ut kärlek från din varelse genom dina tankar och handlingar samt att föreställa dig att kärlek strålar ut från din själ. Det är att engagera dig i ett heligt och värdefullt utrymme i dig som är din gudomliga och intima relation och koppling till Skaparen. När du upptäcker detta utrymme inom dig känner du Skaparens ständiga och eviga närvaro och det rikliga kärleksöverskott som är tillgängligt för dig. Nyckeln till att utstråla kärlek är att först ansluta till detta heliga utrymme i dig, att uppleva det fullt ut som en fristad. Det är ett utrymme för föryngring, läkning och kreativitet. Det är från detta utrymme som din kraft och tydlighet är född såväl som din inre kunskap. Den andra nyckeln är att vara medveten om närvaron av kärlek och detta heliga utrymme inom dig som ett flöde av energi som rör sig naturligt, enkelt och njutbart genom din kropp och ditt energifält. Du kan uppleva detta som känslor av glädje, avkoppling, positivitet, lycka eller som sensationer i din fysiska kropp, du kan helt enkelt känna att du vill le. Men du upplever närvaron och utrymmet för kärlek, det kommer att vara ett trevligt tillstånd som kan skapa läkning, ge klarhet och nya förståelser. Ibland kan kärlekens närvaro inleda en kraftfull frigöring eller avgiftning av allt som inte längre tjänar dig, så att du kan nå ett utrymme av tillfredsställelse och frid som var ouppnåeligt förut. När du har fått tillgång till kärleksutrymmet inom dig, var du än känner att det är, och upplever närvaron eller påverkan av kärlek i din varelse och kropp, vare sig subtilt eller påverkande, kan du börja stråla ut kärlek.

Utstrålning av kärlek är att omsätta kärlek till handling.

Hur du gör kärlek till handling är helt upp till dig, det är din möjlighet att vara kreativ. Den enklaste övningen är att föreställa dig själv som en fyr, glödlampa eller solen. Föreställ dig, känn eller erkänn kärlekens utrymme eller kärlekens känslor som ett ljus eller en färg som lyser utåt. Detta kan bli nästan som en lek, allt du berör fylls med kärlek, allt du tänker på är styrkt av kärlek, varje handling du gör drivs av kärlek. Även dina val och beslut kommer från kärlekens utrymme inom dig. Det är en process att transportera den kärlek du upplever inom dig, som helt enkelt kan vara din uppskattning och anslutning till Skaparen, till omvärlden. Detta kommer att kräva övning och ständig fokus innan det blir din andra natur. Du är redan en kärleksfyr, processen som jag uppmuntrar dig att uppleva är att vara medveten om kraften du har i dig och hur den kraftfullt kan påverka din värld och din omgivning.

För att sammanfatta:

Konsten att stråla ut är en frigörelse av något så värdefullt från din själ; din kärlek och enhet med din varelse och Skaparen. Det är en utvidgning av dig själv utöver vad du vet att kärlek kan vara och en upplevelse av din kraftfulla kärleksfulla natur som är oändlig och lycksaligt effektfull för alla.

  1. Anslut dig först till det heliga kärleksutrymmet i dig för att uppleva det fullt ut som en fristad.
  1. Var medveten om närvaron av kärlek och detta heliga utrymme inom dig.
  2. Sätt kärlek i handling genom dina tankar, handlingar, reaktioner och fokus på att vara en fyr.

Resultaten av Kärleksutstrålning

När fler och fler människor fokuserar på kärleksutstrålning kommer de att börja se de effektfulla resultaten i sina liv och världen runt omkring dem. Kärleken kommer att vara i luften! Situationer som inte tycktes kunna lösas kommer att utvecklas och läkas. Människor kommer att agera utifrån vänlighet och frid i stället för ilska och girighet. I sanning kommer världen att börja förvandlas till en verklighet som alla vill ha.

Resultatet på energinivå kommer att bli att du och varje person som utövar konsten av kärleksutstrålning transporteras till nästa nivå av kärleksmedvetande för själ, kropp och sinne. Detta kommer att skapa monumentala förändringar för alla. Det är inte så att du kommer att lämna Jorden, utan du kommer att vara mer närvarande på Jorden som kärlek som skapar transformation. Genom processen med utstrålning av kärlek kommer du att ledas att möta den okända kärlekens energi, en högre och djupare kärlek än du någonsin har upplevt. Du kommer att bli inbjuden att gå igenom närvaron av kärlek som en upptäcktsresa och minnas att kärleken är oändlig. Det finns så mycket att utforska i och om närvaron av kärlek.

Med kärleksfulla vibrationer,

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...