Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 7 september 2019

Judas Iskariot

7 september 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Jag är Judas och jag älskar att kommunicera med er, mina kära vänner på Jorden. Ljuset runt Jorden har nu fått en varm gyllene gloria. Denna gloria kan också ses runt många människors huvuden idag. Det är kärlekens ljus som nu har återvänt till Jorden. Den har börjat omfamna människors själar och hjärtan. Människorna har vuxit i sin medkänsla till varandra. Deras medkänsla har också vuxit i förhållande till djuren och den natur som omger dem.

Går det fort ….ja, i förhållande till den tid som Jorden tidigare har omgivit sig med så går det fort. I förhållande till det tålamod som människorna besitter så går det långsamt. En krock mellan den gamla tiden och den nya tiden kan dock väcka upp vilken slöfock som helst.:) Med det menar jag att ljuset kan bli så starkt, så att trots att tiden ännu inte är mogen för en del människor att vakna, så väcker ljuset nu upp en ny talang hos dem, som gör att de kan bli lite förvirrade över den svängning som deras värld nu befinner sig i. Hjälpen finns dock strax bredvid dem så att de kan följa sin själs maning att gå åt ett särskilt håll. Vad deras själ väljer i den här stunden och i det här ögonblicket vet endast den individ som har den.

Det viktigaste för människorna på Jorden idag är att följa sin egen inre uppmaning om att gå åt ett visst håll, lära sig vissa saker eller att arbeta med en viss bit av sig själv. Var uppmärksam på de ledtrådar ni får. Lyssna in er själva och den intuition som växer och bli starkare allt eftersom ni litar till och följer dess uppmaningar och råd. Ni bär alla en bit av pusslet, därför är ni alla små viktiga pusselbitar i denna stora transformation som nu pågår på Jorden. För det är en stor transformation som Jorden just nu genomgår. Ljuset har kommit med kärlek och befrielse för Jorden och dess invånare. En härlig tid stundar och precis som studenterna sjunger i sin sång ”den ljusnande framtid är vår”. Det är en ljus, vacker och kärleksfull framtid som är er. Den finns även i nuet och inom er. Ni bär den redan med er, kära Jordbor, ni är bara inte säkra på hur ni ska manifestera den. Det gör ni genom att bli den kärlek ni är och bär inom er. Det är genom att ”vara” kärlek och sprida kärlek till era medmänniskor som ni manifesterar den värld som ni längtar efter. Er gåva ligger väl förborgad inom er, men ändå redo att tas fram i det ögonblick som ni begär det och vill följa det beslut som ni en gång har tagit för att bli den pusselbit som räddar världen till sig själv igen.Tiden har kommit nu för att infria era sista önskningar, önskningar om det ljus och den kärlek som ni nu bara minns som en svag fläkt i fjärran. Den växer sig dock starkare för varje steg som ni tar i ljusets riktning och er blick blir klarare för varje ny erfarenhet som ni får i det godas tjänst.

Välj med omsorg nu, kära barn på Jorden. Välj det som känns bra i ditt hjärta och som gör att du växer lite grann i din medkänsla och i din kärlek. Sök förnuftet där förvirring råder och låt ditt svar stämma överens med ditt hjärta. Var viss om att din intuition leder dig rätt även bland de snårigaste stigar. I din tillit, i din kärlek har du allt, och svaret låter inte vänta på sig utan din väg blir rakare för varje steg som du tar. Belöningen kan bli stor för den som vågar följa sin intuition och trotsa omvärldens skepsis och kritiska omdömen. Det är då ni går med svärdet i er hand och banar väg för er själva och andra som följer i samma fotspår.

Var kärleksfulla, var sanna och rättrådiga. Låt intuitionen leda er framåt och ni har fullföljt ert uppdrag på Jorden.

Med stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...