Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 1 mars 2021

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

1 mars 2021

Hedra Er Själva Varsamt och med Kärlek

Kära Ni,

Ni är ibland vänligare mot totala främlingar än ni är mot er själva. Ni är magnifika varelser av ljus. Hedra och kom ihåg detta, för det är inte lätt att vara i en kropp på jorden. Det ställs många krav på er. Ni kan vara så upptagna med den dagliga kampen att ni känner att ni inte har tid att komma ihåg er ande. Ändå är det fokuset på er ande som kommer att göra ert jordeliv lättare.

Hedra er själva med varsamhet och kärlek. Ni är inte ensamma. Den Oändliga Närvaron har inte placerat er på jordplanet utan ett sätt att få hjälp när ni som mest behöver det. Det är därför det finns Änglar. Änglar är budbärare från Gud som är här för att hjälpa er göra ert jordeliv lättare, för att föra in ljus i mörkret och för att påminna er om att ni är djupt älskade.

Vi känner till er kamp och vi vet att ni gör en tapper ansträngning. Vi välsignar er och hedrar detta Gudomliga Ljus inom er ju mer det växer. Ju mer detta ljus växer, desto mer vill ni ge till andra. På det sättet tjänas världen och mer ljus förs till er vackra planet, som är i behov av stora välsignelser i denna tid.

Vi ber er vara varsamma med er själva, vara lika snälla mot er själva som ni är mot andra. Utan kärlek och uppmuntran kan ett litet barn inte växa upp till en hälsosam vuxen. Men ni växer aldrig från ert behov av kärlek – och kom ihåg, det är viktigt att ni ger denna kärlek till er själva först, innan ni till fullo kan ge den till andra.

Övning

Hur älskar man sig själv? Ni kan börja med de små sakerna. Lägg handen på hjärtat och andas in Kärlek och Tacksamhet. Säg, ”Jag älskar dig” till er själva närhelst ni ser er i spegeln. Kom ihåg att ge er själva dagligt erkännande för hur hårt ni arbetar, för hur mycket ni anstränger er för andra, för hur omtänksam ni är mot era barn. För allt ni kan tänka på, erkänn er själva.

Om ni inte kan komma på något, ge er bara erkännande för att ni kommit genom ytterligare en dag på jorden då ni gjort så gott ni kan. Så enkelt som det kan låta, är det mycket kraftfullt.

Det viktigaste sätt ni kan älska och hedra er själva på är genom att minnas vem ni är djupt inom er – en strålande Ande av Ljus som växer sig starkare och helare för varje dag. Detta är sanningen om er. Ni kan älska er själva genom att äta hälsosamt och göra allt ni vet tjänar er kropp, men sant älskande och hedrande börjar med era känslor för er själv. Ni är här på jorden för att uttrycka det Oändliga i form och för att lära er att vara kärleksfulla, glädjefyllda och fridfulla.

Det tjänar inget till att läxa upp er själva för att ni ännu inte perfekt uttrycker dessa kvaliteter. Ni fick ingen manual för livet på jorden, så det enda sättet för er att lära er är genom ”trial and error” , och ofta genom smärtsamma upplevelser vilket får er att växa via de val ni gör. Allting ni väljer och den ni är gör skillnad på Jorden. Vänligen hedra detta.

Det finns många sätt på vilket ni varsamt kan älska och hedra er själva. Vi ber er visa er själva vänlighet och medkänsla, göra det bästa ni kan i alla aspekter av ert liv och kalla på en Högre Makt att hjälpa er hela tiden, oavsett hur vardaglig situationen verkar vara.

Änglarna är Gudomliga budbärare som är här för att hjälpa er, välsigna er och framför allt, älska er. Ta emot denna kärlek och kom ihåg att: Hedra Er Själva Varsamt och med Kärlek.

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...