Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 mars 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 1 mars 2021

 

Att aktivera instinkt för uppvaknande

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är ständigt förvånade över mänskligheten eftersom ni har en vilja att uthärda så mycket för er överlevnads skull, och vi vet att om ni skulle kunna ha samma inställning till era känslor och er andlighet, kan ni växa exponentiellt som individer och som ett kollektiv. Att vilja överleva är inbyggt; ni behöver inte vara övertygade om att det är en bra idé för er att äta, dricka, klä er, ha ett tak över huvudet och så vidare. Vad ni behöver är att ha den uppvaknande instinkten aktiverade i er så att ni alla har en önskan att växa andligt. Och när den önskan förmörkar önskan att bara överleva, kommer ni att se massiva förändringar inom individer som ni tidigare hade gett upp om.

Att aktivera instinkt för uppvaknande är något som vi och våra kollegor här i det icke-fysiska arbetar med just nu. Vi arbetar med era Högre Jag, och vi arbetar med E.T.s i fysiska kroppar för att bestämma det bästa sättet att aktivera denna instinkt som hjälper andra att erkänna att de är en ande och att de expanderar som den anden. Och när tillräckligt många människor i er värld verkligen vill uppleva andlig utveckling kommer ni att känna en tidvattensvåg av energier som kommer in, för nu kommer era medmänniskor som hade sovit att öppna upp för de energier som ni och andra som ni är så bekanta med att ta emot.

Ni kommer att dra så mycket nytta av att resten av mänskligheten beslutar att sätta deras andlighet först, och ni kommer att ha mer än tillräckligt för att ge era medmänniskor, för de kommer fortfarande att behöva er hjälp. De kommer fortfarande att behöva veta hur de ska hantera sina uppvaknande upplevelser. De kommer att behöva veta hur man bearbetar en känsla, hur man höjer sin vibration och hur man upplever enhet. Ni kommer att ta steget för att ni har tränat hela ert liv och till och med väntat på det här ögonblicket, ett ögonblick när ni inte längre kommer att vara den konstiga vid matbordet.

Ni kommer inte längre att vara den utstötta eller det svarta fåret i er familj. Ni kommer att vara den som alla vänder sig till eftersom de vet att ni redan har gått igenom vad de upplever och att ni vet hur ni hjälper. Den här härliga tiden kommer dit till planeten Jorden, och vi ville bara låta er veta att vi gör vår del. Vi arbetar med att koppla om strömbrytaren till uppvaknandet.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...