Sananda och OWS via James McConnell 21 februari 2021

 

Sananda och OWS via James McConnell 21 februari 2021

SANANDA, YESHUA (kombinerade) (Kanaliserad av James McConnell)

Jag är Sananda. Som alltid uppskattar jag dessa tider då jag kan vara med er och dela med er. Och vara en del av det fortsatta uttrycket för ert uppvaknande medvetande.

Och åh! Vilket uppvaknande i medvetenhet som sker nu inom var och en av er, liksom hos många av era bröder på hela planeten, eftersom fler och fler vaknar!

Ni kanske inte tror att det händer. Men som vi sagt många gånger, att från vår utsiktspunkt så är det så. Fler och fler ljus tänds. Lågorna ökar, stiger, växer, expanderar, lågan för att komma ihåg, för att veta och för ett högre medvetande. Allt kommer tillbaka. Och ni behöver bara låta processen fortsätta.

Och då jag sade till James tidigare, när han frågade om ämnet för dagen, så fanns ämnet där, redo för honom: ”håll gasen i botten.” Det kanske inte låter som ett andligt uttalande alls för en del av er. Men från den essens det kommer, så är det ett andligt påstående.

Fortsätt. Fortsätt röra er. Ni kommer till mållinjen nu. Det här är inte då ni vill ta foten från pedalen. Detta är när ni vill trampa på den och komma närmare och närmare mållinjen, där ni sedan kan vara redo att hjälpa de som kommer efter er.

Inte komma först i mål – det är inte budskapet. För de sista ska vara de första. Och de första ska vara de sista. Det sades av mig som Yeshua, för länge sedan. Och det är det som händer nu. Ni befinner er nu i de stunder, där de som verkar vara sist kommer att bli först.

Ni kommer att bli de första i de uppstigningsvågor som kommer. Ni kommer att bli de första som återförenas med era familjer från ovan. Era bröder och systrar från himlen. Ni kommer att vara de första som är redo att vara de guider, som hjälper de som letar efter dem, precis så som ni letade efter dem, när ni började er uppvaknandeprocess.

Men jag måste säga att det fortfarande kommer att bli skumpigt, mer skumpigt än det är nu. Det måste bli det.

Och de mörka krafterna vet vilka ni är, var och en av er. De känner er. De känner till den här gruppen. De känner till alla grupper. De känner till alla som för fram meddelanden. Det är därför det är så mycket censur just nu, för de försöker tysta er. De försöker förhindra uppstigningen.

Och de gör allt de kan, allt de känner till av det de kan göra. Men som vi har sagt många gånger, så fortsätter de att falla tillbaka till samma spelplan, som fungerat i många tusen år. Men den spelplanen är avslutad.

Den spelplanen är avslutad eftersom de i Alliansen har en bättre spelplan, en nyare. Något som kan användas för att övervinna den gamla spelplanen. De har nivåer av medvetenhet, som är bortom de som mörkrets krafter kan nå vid denna tidpunkt. Och de har själva Galaktikerna som arbetar med dem, för att inte bara vara ett steg före, utan många steg före. Steg före där de kan förutsäga. De vet vad som kommer härnäst. Och de kan vidta nödvändiga steg, för att hålla borta allt som mörkrets krafter fortsätter att använda, från de gamla spelplanerna.

Men som ni har hört många gånger: Ljuset har redan vunnit. Alliansen har redan vunnit. Det behöver bara komma till uttryck. Men återigen, inte här i detta tredimensionella illusionära rike. Illusionen måste falla och den faller. Men för att den ska falla så måste den först komma till kännedom eller vetande, hos den uppvaknande befolkningen.

Och ni har många gånger hört att deras största rädsla, de mörka krafternas största rädsla, är att befolkningen på denna planet skulle vakna. Och vaknar gör ni! Och de gör allt för att försöka hålla er borta från uppvaknandet, till och med så till den grad, att de mer och mer börjar attackera er. Attackera er känslomässigt. De kan även fysiskt attackera er- de kan det. Och de gör det.

Men eftersom ni är i högre vibrationer, så kan de inte bryta sig igenom era barriärer. De kan inte bryta sig igenom de hinder ni rest, barriären, er ljusa mentalkropp, den Violetta Flamman, er ljuskanal, allt detta används nu för att hindra mörkrets krafter från att tränga igenom de hinder ni rest. Och ni har skapat dessa hinder.

Och ja, det finns tillfällen då ert immunsystem verkar vara lite svagt. När ni släpper på garden lite så kan de tränga igenom, men bara helt kort. Och några av er upplever det nu. Och en del av er kommer fortfarande att uppleva det under de kommande tiderna. Men var inte rädda.

Låt ingen rädsla komma in i detta. Ni har tagit er bortom rädslan. Var och en av er har tagit er bortom rädslans angrepp. Den kan inte längre få er i sitt grepp, så länge ni inte låter det ske.

Snälla, ni alla: fortsätt, fortsätt på det sätt ni känner till. Som ni har lärt er att göra. Som ni har fått verktyg för att göra, oavsett vilka verktyg det än är: oavsett om det är kristaller, eller användningen av den Violetta Flamman eller att kalla på Ärkeängel Mikaels Flammande Blå Svärd av Sanning, för att bryta kvarvarande psykiska bindningar. Och ni bör göra det, kanske inte varje dag, men nu och då med jämna mellanrum, och då använda svärdet för att slutligen slutföra avlägsnandet av de psykiska banden, som fortfarande kan hålla er kvar i denna illusion på 3D-matrisen. Den kan inte hålla er kvar längre, om ni inte tillåter det.

Som Yeshua, då jag vandrade på Jorden, gjorde jag allt jag kunde för att förmedla budskapet om att vi alla är suveräna. Vi är alla fria varelser. Vi har alla valfrihet. Ni vandrar också nu på Jorden, och ni framför budskapet om att ni alla är fria, fria att vara vilka ni än vill vara, och bära medvetandet inom er för att matcha medvetandet från ert Högre Själv. Och ingen, ingen, har rätt att någonsin ta det ifrån er. Men om någon försöker göra det, så kan ni kalla på oss, för då kommer vi att ställa oss framför er och skapa en barriär, mellan den som försöker göra det och er själva.

För ni är ämnade att vara fria, och det menas fria från allt ni inte vill ska komma in i era fysiska kroppar, om ni inte tillåter det.

Jag talar nu om det vaccin som ni pratat om. Det har möjlighet, det har kraften inom sig att ändra DNA-processen, om ni tillåter det. Om de som tar detta vaccin inte vet det, så kan de skadas av det. Men, det finns ett stort ”men”: om man tar vaccinet och tänker att det kommer att förhindra virusets påverkan, men att det inte kommer att skada dem, så gör det inte det.

Men om de tror att det kommer att göra det, om de ger efter för programmeringen av rädsla, så kommer det att påverka dem, och kommer troligtvis att skilja dem från denna planet. Och det är olyckligt, men det är det sätt man använder nu för att ta sig bort från planeten, eftersom man kanske inte, eller inte ens förstår vad uppstigning är, och inte kommer att vara redo för detta.

Men om man är redo, om man gjort valet att gå framåt i uppstigningen, så kommer vaccinet, oavsett vad det bär inom sig inte att skada dem. Och det kommer till största delen att neutraliseras inom dem. Så alla ni, var inte rädda.

Nu, med den förståelsen, behöver inte ni var och en av er som vet bättre, ta vaccinet. Ge inte efter för rädslan. Kapitulera inte för de olika rädslomekanismerna som de mörka krafterna fortsätter att använda, med att ha på sig masker, hålla distans från era bröder och systrar för allt detta är onödigt, obefogat och kan vara skadligt för er, när ni fortsätter att gå igenom denna process av uppstigning, när ni fortsätter att gå igenom denna process av övergång.

Tro på er själva, mina bröder och systrar, mina vänner. Tro på kraften inom er att fortsätta stiga över illusionen, över matrisen omkring er. Ja, bli Neo.

Bli Neo i ’The Matrix’. Alla ni kan göra det, ni kommer att kunna stoppa, inte själva kulorna som i filmen, men stoppa vilket försök som helst att tränga igenom de hinder ni har, och kommer att resa för att hålla borta allt som kan försöka tränga igenom det.

Jag är Sananda och Yeshua kombinerade här i dag, i denna stund. Och all min kärlek, frid, harmoni och glädje, går ut till var och en av er.

Och tack, ett stort tack till var och en av er för allt ni gör nu i dessa tider, för att åstadkomma detta stora uppvaknande, och att gå mer fullständigt in i den Första Vågen av Uppstigning, som närmar sig nu.

 

 

EN SOM TJÄNAR (OWS) (kanaliserad av James McConnell)

Om, mani, padme, hum; om, mani, padme, hum; hum. Hälsningar till er! En Som Tjänar här. Shoshanna här. Och vi är redo för uppföljning av det underbara meddelandet från Sananda. Var det inte ett underbart budskap som han förde fram, med kraft och övertygelse och själva livet!

Vi är redo här. Vi har ingen uppföljning på det. Det är en mycket svår en att följa upp, eller? Men vi är redo för era frågor om ni har några. Och nu kan ni slå på ljudet på era telefoner, och ni kan ställa era frågor, om det finns några nu. Vi är redo för dem. Ja, finns det någon där ute?

Gäst: Tack, En Som Tjänar. Jag skulle vilja berätta om en upplevelse jag hade under den globala meditationen, och sedan skulle jag vilja ha ytterligare förklaring om jag kan få.

Jag var mycket hedrad av att delta i denna ceremoni, och jag var i den Violetta Flamman och ametistkristallen, i planetens mitt. Jag var där och jag hade varit där många gånger. När jag var där den här gången, drogs jag mot fyra stora kristaller. Jag deltog i mantrat som pågick (”JAG ÄR ljuset, JAG ÄR kärleken, JAG ÄR sanningen, JAG ÄR”),

OWS: Ja.

Gäst (forts.): Jag drogs till dessa fantastiska kristaller, och började gnugga mina händer längs deras sidor. Och när jag gjorde det, så växte de fyra stora kristallerna några decimeter från planetens underkant. Och sedan sprängde en igenom skorpan, genom atmosfären, genom solen och var nästan inom räckhåll för den stora centralsolen. Den växte från en vacker ametistfärgad kärna i Jorden till kristallklar, när den presenterade sig för Källan.

Du kan känna mina känslor just nu. Kan du berätta för mig varför den ena kristallen växte så mycket, och varför de andra inte sprängde sig ut från planeten? Tack.

OWS: Ja. Vi kan berätta för dig, baserat på din känslomässiga aspekt här, att det verkligen (och du vet redan det här, så vi behöver inte berätta det för dig), det var väldigt personligt för dig och mycket exakt också, eftersom denna beskrivning du fick i din meditation och känslan av detta är, att den ena kristallen: är representativ för dig, dig personligen. Du har stigit till högre medvetenhetsnivåer inom dig.

De andra är vägledande för många andra över hela planeten nu. Inte för att det gäller någon annan individ, utan hela mänskligheten och mänsklighetens kollektiva process. Och varje kristall representerar en del av mänskligheten. De som är i uppvakningsprocessen nu, som du själv, och de som kommer till uppvakningsprocessen, och den tredje är de som sannolikt inte kommer att gå igenom detta uppvaknande. Så det kan avbildas på fyra sätt som du kan se, förstår du? Verkar det vettigt för dig?

Gäst: Åh ja, och jag är mycket tacksam. Tack.

OWS: Och Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela om detta. Om du ger oss tillåtelse. Vill du låta oss dela, Kära Syster?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Allt som En Som Tjänar har sagt, fick vi också till oss när du ställde din fråga.

Vi kommer bara att tillägga en del som inte sades, och det är att du, Kära Syster, har samarbetat mycket med Jordens kristallkropp, och har gjort det i många livstider, i många inkarnationer med kristallernas magi och medvetande, om vi får säga det du kanske redan vet. Vi kommer också att berätta för dig att den person som du har samarbetat mycket med i ditt liv, har också deltagit mycket i den kristallina medvetenheten på planeten.

Du har stor kraft att skapa healing och att gå framåt på planeten genom kristallmedvetandet, när det sammansmälter med ditt medvetande. Det är din gåva till världen, förstår du.

Det du upplevde som sorgligt, är att du känslomässigt kände att du bara upplevde en kristall röra sig framåt. När du använde ditt medvetande och bad var och en att gå framåt, och tre av dem inte gjorde det. Vi kommer att säga, att de inte gjorde det är för att de deltar med gudomlig timing, förstår du. De kommer att gå framåt med gudomlig timing, förstår du.

Var inte ledsen, Kära Syster, eftersom du har förbättrat mänsklighetens och planetens medvetande avsevärt, genom att delta i den händelsen. Och att bar flytta en kristall framåt, har varit ett stort steg i medvetandet för alla. Namaste.

Gäst: Tack Shoshanna. Jag uppskattar det.

Shoshanna: Ja.

OWS: Mycket bra. Finns det fler frågor här?

Gäst: Jag vill ställa en fråga, En Som Tjänar och Shoshanna. Vi pratade under vår diskussion tillsammans om det väldigt konstiga och intensiva vädret i Texas, och vi sa alla att vi kände att det som hade inträffat, troligtvis var ett väderkrig av de onda. Min fråga är, kommer det att fortsätta? Eller kommer Alliansen och Galaktikerna att hjälpa till att stoppa den typen av trick inom en snar framtid?

OWS: Det finns vissa saker som Alliansen kommer att arbeta med och försöka stoppa innan det händer, och sedan finns det andra saker som de måste tillåta komma för att fortsätta på sin kurs. Och detta var en av dem. De kommer definitivt att stoppa de stora händelserna, till exempel att inte någon mer 911 kommer att hända, inte någon mer Fukushima, och helt klart kommer inget nukleärt någonsin att hända.

Men vissa saker så som detta och virussmittan, eller vi kommer istället att kalla det så som James gillar att kalla det, en ”bluff”, eftersom det är en del av den illusion som har tillförts mänskligheten här. Så dessa saker får hända för att få till processen av uppvaknande.

Och ytterligare en sak att tillägga. Att fler blir medvetna om vad som händer, eftersom de som ”till synes”, och vi använder uttrycket ”till synes”, nu har makten, kan visa befolkningen att de har kontroll, men det har de inte.

Så de i Texas-området, ja det var olyckligt för vissa av dem, men de hade vetat under en tid att detta skulle inträffa. Och för vissa av dem var detta utgången.

Men det var också för att åstadkomma en medvetenhet om läget, vad som händer här, och att de som är, vi kommer verkligen att kalla dem för den ”djupa staten”, försöker göra allt de kan för att hindra de konservativa krafterna så att säga, och Alliansen och alla andra också, fick avstå från det de hade planerat att göra där. Så det kan vara en tillfällig uppskjutning, men det kommer inte att hålla tillbaka det som kommer härnäst. Och det är en stark ledtråd om vad som kommer härnäst. Shoshanna, har du något att lägga till här?

Shoshanna: Den mänskliga anden är oerhört motståndskraftig, bortom de som bär Ljuset med sig, de som vet sin egen Gudomlighet, och till och med de som inte på en medveten nivå vet, är extremt motståndskraftiga. De som finns i Texas är en del av de som är extremt motståndskraftiga. Och dessa episoder som slängs över mänskligheten, är roande! För allt det gör är att det stärker deras beslutsamhet att gå vidare! Allt det gör är att förena dem! Varje händelse som någonsin har hänt som dessa kabaler tror skiljer människorna åt, sammanför dem! De som är bosatta på denna mark som kallas Texas, de som upplever dessa stora stormar och vatten- och elektricitetsbrist, kommer till varandras hjälp. De förenas.

I alla stora katastrofer som hänt, behöver ni se hur det mänskliga bandet stärks. Det är otroligt. Det här ska inte betraktas som något negativt, det ska betraktas som oerhört positivt, att de som upplever negativa händelser kommer starkare ur dem, kommer ur dem med mer beslutsamhet att gå framåt. Det är vårt budskap, Kära Syster. Namaste.

OWS: Ja. Och vi lägger till ett särskilt exempel som kom på er nyhetsmedia, inte er massmedia eftersom den aldrig skulle berätta något så underbart som detta, detta som hände i en livsmedelsbutik i en stad i Texas-området, (vi får det här från James, han läste om det), och det som hände är väldigt träffande med det Shoshanna just har sagt.

Det fanns kunder i butiken som handlade som vanligt. De hade vagnarna fulla och de stod i kö för att betala, i långa rader på grund av stormen och allt sådant, men då gick strömmen. När strömmen gick kunde de inte använda sina kreditkort och liknande saker. Så de i ledningen för denna butik sa, ”låt dem gå, låt dem bara gå med alla sina varor,” och ”gå och ha det så bra ni bara kan.”

Och de lät alla gå med sina vagnar. När de lämnade butiken kunde många av de äldre inte dra vagnarna genom snön, så folk gick fram och hjälpte dem att dra vagnarna till sina bilar, lastade in matvarorna och hjälpte dem. Och många hjälpte till att skotta fram bilarna.

Förstår ni? Det som verkade vara en katastrof, tog fram den goda viljan i människan. Och detta var i sig självt underbart. Okej?

Gäst: Underbart. Tack. Tack.

OWS: Finns det några andra frågor nu?

Gäst: Jag har en snabb fråga.

OWS: Ja?

Gäst: Jag har de senaste veckorna hört vissa saker på olika nyhetskanaler. Nu börjar de prata om en falsk flagg-invasion av utomjordingar. Vad tror ni, överväger de fortfarande en sådan?

OWS: De har funderat på det i många, många, många år, vad vi kan förstå. Men det kommer inte att tillåtas. Eftersom Alliansen har möjlighet att kunna se vad de ska göra innan de gör det. Och de vet att om de försöker få till en sådan invasion, så kommer det inte att tillåtas ske. De kan förhindra det, förstår du? Men om det skulle hända, så skulle informationen omedelbart skickas ut över planeten för att ni inte skulle bli rädda, eftersom det är en del av en illusion. Okej? Shoshanna?

Shoshanna: Vi kan dela. Får vi det, Kära Broder?

Gäst: Åh, ja absolut.

Shoshanna: Kära Broder, vi är så roade. Vi har väntat på att se vilket nästa drag är, förstår du. De kan inte ta ner världen med pandemin. De kan inte ta ner världen och skapa ett nytt krig. De har inte kunnat använda sin agenda. De har inte kunnat det. Så de försöker desperat hitta något annat.

De kunde inte ta ner Den Stora Förenaren. De kunde inte inskränka hans makt eller hans kärlek till hela världen. Så de måste hitta något annat. Det här är så skrattretande! De kommer inte att göra detta. De kommer inte att kunna skapa detta på något sätt.

Jag kommer nu som kollektivet Shoshanna att säga er, att det finns så många galaktiska varelser som står och väntar på detta, och då kommer de att visa sig, de Välvilligt inställda kommer att visa sig, och allt kommer att bli bra. Namaste.

OWS: Ja, och vi kan tillägga, att det omedelbart skulle slå tillbaka deras plan. För det skulle påskynda rörelsen totalt, och vi säger, ett fullständig avslöjande av de galaktiska bröderna och systrarna. Så nej, det kommer inte att hända.

Och tänk också på deras försök att få till en zombie-apokalyps. Titta på alla filmer som togs fram om det, för att förbereda allmänheten på att zombierna skulle komma. Har det hänt? Nej. Förstår du?

Det närmaste de kunde komma detta är pandemin, eller bluffen, och användandet av masker. Ja, vissa tycker verkligen att det ser så ut, och den vi pratar igenom är en av dem, att det ser ut som om zombier går runt på planeten, med dessa masker. Men det kommer till sin ände. Okej?

Gäst: Tack så mycket.

OWS: Finns det andra frågor här?

Gäst: Ja, jag har en fråga, En Som Tjänar. Kan ni höra mig?

OWS: Ja, vi hör dig.

Gäst: Ja. Det kommer att bli en mycket speciell dag. Finns det någon önskan från de Uppstigna Mästarna och de Gudomliga Varelserna, så att vi kan vara till tjänst för mänsklighetens sak, någon meditation, någon visualisering vi kan göra för att vara till hjälp?

OWS: Min Kära Syster, du är i tjänst i varje ögonblick av ditt liv, när du tänker tankar med högre vibrationell frekvens, tankar av tacksamhet, lycka, glädje. När du har dessa typer av tankar och känslor, så är du till hjälp.

Varje gång du kommer på dessa söndagssamtal, deltar i dessa diskussioner som du gjorde tidigare, mediterar och sedan denna frågor och svar-stund, så hjälper du.

För, som vi har sagt många, många gånger, dina tankar är kraftfulla Och varje tanke som du har går in i det universella medvetandet, det universella sinnet, kvantuttrycket av allt, och varje tanke tar sig dit och plockas upp av olika människor över hela planeten, när de är redo att ta in dessa tankar från det universella medvetandet.

Det är så uppfinningar kommer till. Någon har tänkt tanken, den tar sig in i den universella medvetenheten, sedan samlas den in av andra tankar om ungefär samma sak, allt går sedan samman och den som är redo att börja med denna uppfinning, tar det från det universella medvetandet och omsätter det i handling. Det är så det sker.

Så varje tanke du har är kraftfull, och det måste du alltid komma ihåg. Mer kraft än du kan föreställa dig just nu. Shoshanna?

Shoshanna: Vi vill dela. Kära Syster, får vi det?

Gäst: Ja varsågod.

Shoshanna: Kära Syster, Kära Underbara Varelse, vi måste säga till dig att du på alla sätt måste försöka ta bort det program som får dig att tänka att du inte gjort tillräckligt, att du inte är någon som räknas, att du inte kan påverka andra, för det är långt ifrån sanning.

Det enda en människa behöver göra för att höja andras vibrationer, är att erbjuda kärlek. I varje ögonblick du lever så måste dina handlingar, dina tankar och dina ord stödjas av kärlek. Och vi ser din själ, vi ser din varelse och vi tror att det är vad du gör. Och det är allt som behövs, och allt som någonsin behövs är att delta i allt med kärlek i ditt hjärta. Namaste.

Gäst: Tack så mycket. Namaste.

OWS: Mycket bra. Finns det några andra frågor här innan vi är redo att släppa kanalen? Sedan tar vi er e-postfråga.

Gäst: Ja, jag har det, tack. En som liknar den i diskussionen vi hade tidigare, den om ett Stjärnfrö skulle få Covid-vaccinet, skulle då Utomjordingarna eller de Uppstigna Mästarna kunna återställa eventuella skador, eller avlägsna vaccinet från kroppen? Tack.

OWS: Svaret är ja på den frågan. Helt klart, som du säger, så skulle ett Stjärnfrö, en Ljuskrigare från Ljusets Samhälle, inte påverkas skadligt av dessa vacciner, såvida de inte tror att de skulle det. Och det är viktigt. Men alla som är Stjärnfrön eller Ljuskrigare och vet att de är det, är inte benägna att ta dessa vacciner, på grund av det ni redan vet.

Och, med den förståelsen, med sin högre vibrationsfrekvens, om man skulle ta det, så skulle det sannolikt ha en mycket liten eller ingen effekt på dem – igen, såvida de inte tror det. Att tro är att se – kom alltid ihåg det. Shoshanna?

Shoshanna: Vi har inget att tillägga.

OWS: Mycket bra. Då tror vi att vi är klara för denna gång och vi kommer att vara redo att släppa kanalen. Innan vi gör det, Shoshanna, har ni något avskedsmeddelande?

Shoshanna: Det har vi.

OWS: Mycket bra. Ja.

Shoshanna: Vi kommer att be alla som deltar i denna rörelse mot uppstigning, att i varje ögonblick de andas, att i varje ögonblick de lever, samarbeta med sitt Högre Själv, med sitt GudsSjälv, att gå samman med det Högre Självet och delta med den visdom som finns medfödd inom var och en av er, kalla på ert Högsta Gudomliga Själv för vägledning, gå samman med det Högsta Självet så att illusionen ni befinner er i, helt enkelt försvinner.

Vi ber att alla på allvar gör allt ni kan, för att leva varje ögonblick och varje andetag, i visdomen från ert Gudomliga Själv. Namaste.

OWS: Underbart. Och vi vill helt enkelt säga, fortsätt hålla ögonen på priset, med vetskapen om att priset är här just nu.

Shanti. Frid vare med er. Var den enda.

Kanaliserad av James McConnell

www.meetup.com/ancient-awakenings
www.ancientawakenings.org
Article may be reproduced in its entirety if authorship and author’s website is clearly stated.
If you would like to join Ancient Awakenings and participate in our Sunday calls, please go to our Meetup website (www.meetup.com/ancient-awakenings) and join there.
”Believing is seeing!”
Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...