Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 10 juli

angelgabriel2

Shanta Gabriel – ÄÄGabriel –

Alla pengar jag ger är välsignade och vänder multiplicerat åter till mig

Kära Du,

Ni har fått obegränsade resurser att använda i ert liv på Jorden. Dessa obegränsade resurser inkluderar underbar skönhet, relationer som affirmerar gudomligheten inom er, frihet att vara den bästa ni kan vara, och ett överflödande flöde av pengar. Detta flöde av pengar är ibland den svåraste av Guds gåvor att se i era liv. Ni står i mitt i denna energi, vilken kan användas för att göra livet komfortabelt, och ändå många gånger, är era förmågor att ta emot dessa resurser begränsade av er tankar och av ert motstånd mot att ta emot.

Denna energi från den Gudomliga Källan, vilket kallas pengar, har samma inneboende egenskaper i sig som alla Guds gåvor har, som Kärlek och Glädje. Det är den starka energin av Livskraft, vilken ni kan utnyttja, för att ta emot välsignelserna av överflödande flöde av kontanter.

Ett enkelt sätt att göra er mer tillgängliga för pengar är genom att skapa tankar av obegränsade resurser i ert sinne. Era tankar skapar er verklighet, När ni underhåller tankar av brist, av ”inte nog”, översätts det i er värld som inte nog med pengar för att möta era behov. En förändring i ert tänkande är nödvändig innan ni kan attrahera en nivå av överflöd av inkomster till er själva.

Ett sätta att ändra ert medvetande är genom affirmationer. Vi har givit er mycket starka affirmationer att säga varje dag, och särskilt varje gång ni skriver en check eller lägger ut pengar, även om det bara är småmynt. Denna affirmation är:

Alla pengar jag ger är välsignade och vänder multiplicerat åter til mig. 

När ni välsignar något – era vänner, barn, livspartners, jobb etc – ökas det inneboende goda. Välsignelser leder till en ökning av energin. Så när ni välsignar alla pengar ni spenderar, ökar ni energin de för in i världen.

Ni har hört uttrycket, som man bäddar får man ligga. Detta är en grundläggande princip: vad ni ger är vad ni får. När ni ger välsignelser, får ni välsignelser. När ni ger av rädsla eller av brist, får ni tillbaka vad ni är rädda för – brist på en överflödande inkomst. Rädsla är en mycket stark kraft som kan attrahera till er vad ni är mest rädda för. Men kärlek och välsignelser innehåller ännu mer kraft och kan föra till er det som är välsignat med kärlek. Kom ihåg att Gud är källan till ert underhåll och det finns ingen brist. Dessa outsinliga källor av Spirit är lika med alla behov ni kan ha.

Många människor kommer till Oceanen av Överflöd bara med en tesked, när de skulle kunna ta en hink eller en tankbil. Ni kan medvetet välja att expandera er förmåga att ta emot och förstora er egen container. Ett sätt att göra detta är genom böner av tacksamhet och välsignelser för vad ni redan har och vad ni kommer att ta emot. Dessa böner kommer att hjälpa er att lyfta ert medvetande och föra er till en plats där ni kan affirmera sanningen att ni är en med ett liv i överflöd och med det överflödande flödet av pengar och välstånd i världen. Att välsigna pengarna ni ger är ett annat sätt att göra detta.

Guds överflöd existerar överallt, och ni kan gå in i strömmen av medvetande som låter er få alla era behov mötta, när ni utvecklar en attityd av tacksamhet, välsignelser och affirmerar den gudomliga sanningen av överflöd i alla saker. Så börja ni att välsigna det ni har och välsigna dem ni älskar. Lyft er själva upp så ni kan börja att se det som är bra i era liv. Och kom ihåg ert meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Alla pengar jag ger är välsignade och vänder multiplicerat åter til mig. 

Shanta Gabriel

Ärkeängel Gabriel

10 juli 2016

www.TheGabrielMessages.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

You may also like...