Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel, 18 september 2022,

Hur Man Känner Sig Säker i Sin Kropp 
Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel
18 september 2022,
Jorda all överflödig energi som rädsla, ångest eller ilska i jorden, för sedan in ett öppet hjärta i den nuvarande situationen.
Att jorda överskottsenergi innebär att vara medveten om att varje gång du känner dig orolig, arg, rädd eller överupphetsad, upplever du överskottsenergi i din kropp, som medvetet kan omdirigeras. Denna energi är mycket potent och kan användas på ett konstruktivt sätt.
En metafor kan vara användbar. I elektriska termer är det nödvändigt att ha något som kallas ”jordad”. Till exempel, i ett hus finns det en jordledning som ansluts till jorden så att elektriciteten flödar i rätt kretsar. Det är liknande med din kropp. Du tar emot energi från den gudomliga källan hela tiden. Det finns perfekta kanaler i din kropp för energin att flöda igenom.
Om du inte är jordad, det vill säga om du är så fångad av din mentala aktivitet att du inte är medveten om din koppling till jorden, kan denna energi flöda in i kanaler som kan kännas obekväma. Det kan sedan cirkulera genom ditt nervsystem, överstimulera ditt sinne och orsaka ångest och andra mentala obalanser. När du märker att du känner dig upprörd och orolig är det till stor hjälp att komma ihåg att du har fötter såväl som ett huvud.
Öva:
Dina fötter är i kontakt med jorden, en plats för riklig tillgång och närande energi. När du är medveten om jordens närvaro känner du dig stöttad och närd. Du kan visualisera energi som lämnar dina fötter eller från basen av din ryggrad som att flytta ljusstrålar in i jorden. Detta kommer att tillåta överskottet av elektrisk energi i ditt sinne att skingras.
Det är också viktigt att lugna din känslokropp. Precis som den mentala kroppen är elektrisk, är den emotionella kroppen magnetisk. Detta betyder att dina känslor har kraften att locka till dig,det du upplever genom lagen om attraktion. Många gånger är det du attraherar, motsatsen till vad du vill ha i ditt liv. Det är viktigt att grunda dessa överflödiga känslor också. På den elektriska strålen som jordar ner i jorden kan du linda en spole för dina känslors magnetiska energi. Med avsikt kan du skicka dessa överflödiga känslor till jorden.
Om du har träd, berg eller vattenmassor nära dig kan det vara bra att se dessa som platser för att jorda överskottsenergi. Du kan visualisera ljusstrålar som strålar ut från dina fötter, kraftfulla ljussladdar från basen av din ryggrad, eller ljuspelare från himlen till jorden; vilken bild som passar dig. Detta är ett mycket enkelt men kraftfullt verktyg för dig att använda.
När du blir mer medveten om denna jordningsprocess kommer du att börja vara mer närvarande i nuet. Att vara närvarande innebär att ha ett öppet hjärta var du än är och vilken situation som helst, som utmanar dig för tillfället. När ditt hjärta är öppet kan du fatta beslut från en plats av kärlek istället för rädsla. När fler människor gör detta höjs hela planetens medvetande. När fler sinnen är medvetet kopplade till One Mind, blir alla välsignade och kan leva mer fritt i kärlek och frid.
Du kan vara en del av denna fredsfyllda utveckling med de val du gör varje dag. Välj att leva i kärlek, inte rädsla. Lägg märke till när du kör ångest eller ilska genom din kropp och känner dig ”överförstärkt”. Ta dig tid att skicka denna överskottsenergi till jorden med en bön, och be att få uppleva bara kärlek.
Vet att alla på jorden är välsignade när en person väljer att öppna sitt hjärta i kärlek för en annan. Vet att jorden är välsignad när du ger energi till henne, så i sin tur kommer alla att bli välsignade när denna stora planet ger tillbaka i näring och liv.
På dessa enkla sätt kan du skapa fred i världen när du…
Jordar all överflödig energi som rädsla, ångest eller ilska i jorden, för sedan in ett öppet hjärta i den nuvarande situationen.
Ärkeängeln Gabriel via Shanta Gabriel
Översättning, Marie-Anne

Du gillar kanske också...