Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 27 maj, 2017

Ärkeängel Gabriel

via Shanta Gabriel

27 maj, 2017

Var tacksamma för allt som du har och allting som du är.

 

Kära Du!

Du har så mycket att vara tacksam för. Tidvis kan det kännas som om livet var hårt, men om du kunde backa ett steg bortifrån dess drama, så kommer du att få se hur lyckligt lottad du i själva verket är. Till och med de lärdomar som du nu genomgår, är en välsignelse.

Fastän det kan kännas som om du inte hade nog – om det så rör sig om tid, pengar, hälsa eller kärlek – så har du faktiskt blivit välsignad med en ofantlig gåva. Den gåvan är ditt liv. Den fysiska kroppen är en underbar välsignelse. Ta dig tid att observera de mirakel som äger rum i kroppen. Det är ett mirakel att meddelanden förmedlas från din hjärna, så att rörelser ska uppstå i olika delar av kroppen. Det är ett mirakel att du inte behöver tala om för hjärtat att det ska slå eller din mage att den ska ta hand om matsmältningen. Den fysiska kroppen är en ständig källa för vördnad, när du beaktar att den är en Guds gåva. Du ska få ta denna kropp i bruk för att lära dig dina lärdomar i livet och att hjälpa till att föra in Himlen på Jorden. Du är här för att skapa en bättre värld för alla. Du är här för att lära dig att finna frid och harmoni inom dig själv, så att alla människor på Jorden ska få uppleva detta. En person som finner sin inre frid hjälper till att skapa Fred för hela världen.

Du är en del av en underbar Närvaro, i vilken du lever, rör dig och har din gestalt. Gudomlighet existerar bakom alla dina tumultartade tankar och mellan dina andetag. Du finns här för att komma ihåg detta faktum och att ständigt leva i denna medvetenhet. Denna Närvaro ger dig ständigt, och du kan konsekvent få ta emot de välsignelser som är tillgängliga, genom att fokusera din uppmärksamhet på sanningen om vem du är. Du kan vara medveten om att vilken situation som än inträffar i ditt liv, eller i världen, så finns Gud mitt ibland allting.

Övning:

Var tacksam för denna gåva av Universell Närvaro inom dig. Var tacksam för din kropp och för de lärdomar som du lär dig, vilka främjar din andliga utveckling. Ta dig tid att upptäcka skönheten i naturen – en blomma, ett träd eller en fågel – och var tacksam för det Gudomligas skönhet där och inom allting.

Var tacksam för Änglarnas närvaro i ditt liv. Dessa budbärare från Gud är en kraftfull källa för Kärlek och Visdom i din värld. Du kan närsomhelst kalla på dem och deras hjälp finns tillgänglig för dig. Detta är en enastående gåva.

Var tacksam för allting som du är. Du är en gnista av Gudomligt Ljus som strålar Guds Närvaro på jorden. Du är Guds Kärlek som uttrycker sig till andra. Du är Guds Visdom som kan minnas Det Gudomliga Uppdraget i varje situation. Du är så mycket mer än vad du verkar vara. Kom ihåg förmågan till utvidgande inom din sanna natur och var tacksam.

Din tacksamhet öppnar upp slussportarna för Himlens välsignelser. Tacksamhet skapar en energi som bjuder in det Goda till ditt liv. När du är tacksam, känner du dig mer fridfull och mer tillfredsställd. Det blir lättare att komma ihåg att Gud finns inom alla människor och situationer. Du kan börja med att vara en åskådare snarare än att bli indragen i livets dramer.

Du innehar nyckeln till fred på jorden. När du tacksamt fokuserar på sanningen om din Gudomliga Natur, kom då ihåg ditt meddelande från Ärkeängel Gabriel idag:

Var tacksam för allt som du har och allting som du är.

 

Shanta Gabriel
for Archangel Gabriel
May 27, 2017
ShantaGabriel.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...