Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 11 november, 2018

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 11 november 2018

Per Staffan 11 november 2018

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel: Förankring av Gudomlighetens Jordade Närvaro inom Dig

11 november 2018

Kära Ni,

Från tidens början har det varit tydliga ögonblick när Uppvakningsportalerna är öppna för de som är kallade. 11:11 Portalen är en kollektiv högfrekvent Passage för att hjälpa till med utvecklingen av medvetandet på Jorden vid denna tidpunkt.

I år finns det en extra förstärkning som styrs av det faktum att numerologin av 2018 också är en 11. Kodningen för denna sällsynta 11:11:11 Passagen är en som låter dig förankra den Jordade Närvaron av Gudomlighet genom din kropp för evolutionen av hela mänskligheten. När du gör det här skapar du inte bara Helhet inom dig själv, du blir en Bro från Himmel till Jord, i harmoni med Ljusets Ärkeänglar.

Ärkeänglarna står vid 11:11:11 Passagen för att ge dig kärleksfull styrka och mod när du går genom portalen. De som lockas till denna tid av Nåd, kan utnyttja möjligheten att sväva, starkt inspirerade av Änglarnas Dimensioner. Denna medvetna åtgärd, i harmoni med det Gudomliga Ljuset, kommer nu att påskynda medvetandets utveckling inom ditt eget liv och på planeten.

Vi kommer att erbjuda böner och visualiseringar i slutet av detta budskap för att möjliggöra din egen Ljusfyllda 11:11:11 Ceremoni. Det är starkt rekommenderat att du arbetar med minst en annan person i heligt utrymme för att hedra Portalen 11:11. Du har kodats inombords för detta uppvaknande ögonblick. Det är ytterligare ett steg i din utveckling, ett med stort kraft och stöd.

11:11:11 Portalen öppnar vägen till Gudomlig Förening inom dig själv. Intentionerna du håller för den här tiden i ditt liv är avgörande eftersom Ärkeänglarna är redo att välkomna dig till den skapande kraften av Jordad Närvaro som förankrar din Gudomlighet.

Omskolning av er respons och styrning av de rädda tankar som kan plåga era dagar är bara en bön borta. Varje bön ökar dina vibrationsfrekvenser och kan vara den som frigör den kritiska massan för Spontan Evolution inom ditt liv och på planeten. Tänk dig att din bön är vändpunkten – nyckeln som passar koderna för ditt Gudomliga Jag.

Portal till Fullständighet

När du går genom Ärkeängelns 11:11:11 Portal, kommer du att synkronisera både de högre och lägre uttrycken av dig själv för att markera ditt mest autentiska, blandade och bemyndigade Gudomliga Jag. Det här är en anslutning till din själ som gör det möjligt för dig att mer fullständigt få mer tillgång till och uttrycka din Gudomlighet vilket frambringar din högsta Själs Öde.

Kalla på stöd från Ärkeänglarna och vet att du blir inspirerad, styrd och ledd genom 11:11:11 Passagen med full ära och respekt för all uppvaknandeenergi som du har bringat till världen under denna tid av stora förändringar. Och så är det.

Shanta Gabriel för Ärkeängel Gabriel

ShantaGabriel.com

Böner för Din 11:11:11 Portalceremoni

Gudomlig Närvaro och Ljusets Ärkeänglar:

När jag förbereder mig för att bli guidad genom den här 11:11:11 portalen ber jag att den Gudomliga Kärlekens ljus släcker all disharmoni inom mitt energifält. Jag släpper gärna bördorna av gamla föreställningar så att jag kan stå rakt och röra mig fritt genom portarna till Enhetsmedvetande som förankrar Gudomligheten inom mig.

Inom rymligheten i mitt rensade energifält ber jag att det fylls med kraften i mitt mest Gudomliga Jag. Jag ber att få ta emot och utstråla styrkan och modet att förkroppsliga detta Gudomliga Ljus och grunda närvaron av Kärlek och Helande energi in i Jorden för att hjälpa dess utveckling.

Jag förenar mig med Änglastyrkorna och de miljoner av dessa som arbetar i Guds Ljus, när vi leds genom portalen 11:11:11. Jag vet att när en lyfts av Ljuset, lyfts alla upp. Jag tillåter nya mönster av upphöjda Ljusfrekvenser att engagera min mänskliga struktur i Förening med det Gudomliga.

Nu går jag igenom pelarna i denna ljusfyllda passage, som känns helt guidad och stödd av Ärkeänglarna. Jag vet att nya möjligheter i mitt liv tillhandahålls i varje ögonblick, med varje hjärtslag. Jag är hedrad att förankra detta ljus i Jorden som en Gudomlig Närvaro så att Fullkomlighet kan råda för alla väsen på Jorden.

Tack för att ni håller mig med Kärlek och guidar mig när jag går igenom denna passage till de högre dimensionerna där mitt mest Gudomliga Jag uppfyller mig. Må jag bringa större Liv, Frid och Glädje genom mitt väsen och vara en Jordad Närvaro av Gudomlighet på Jorden.

För dessa och alla mina välsignelser säger jag, Tack. Så var det, må det vara så. Amen.

Shanta Gabriel
för Ärkeängel Gabriel
9 november 2018

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...