Kollektivet via Caroline Oceana Ryan 10 november 2018

Kollektivet via Caroline Oceana Ryan

10 november 2018

Den senaste vägledningen från de Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordelementalerna, Féers Äldre, Änglar och Ärkeänglar, kända som Kollektivet:

Nyligen fick vår skrivare ett mail från en Ljusarbetare som bad om svar på denna serie av frågor:

Jag har ganska länge haft en känsla av att, trots att min Inre Varelse är medveten om vad som pågår och alltid är med mig, ett rop på hjälp i desperation eller djup sorg inte blir besvarad.

Jag har funderat på detta i månader, och undrar om Universum/Gud/Inre Varelsen ens kan känna igen negativitet, då högre varelser är så fullkomligt positiva.

Det finns ett så stort beroende hos människor som känner sig som offer, speciellt i religiösa kretsar, av att bli räddade genom vädjande böner.

Eftersom negativitet inte existerar i verkligheten, kan böner för hjälp utsagda i desperation överhuvudtaget bli uppmärksammade?

Eller går de obemärkta förbi, för människor är Gudomliga varelser med kreativ styrka, och vi är helt ansvariga för hur vi mår?

Var kommer då Medkänsla in? Är Universum medkännande, eller inte?

Jag har inte känt mig desperat på ett tag nu, men jag minns när jag kände mig så, någon liten känsla inom mig försökte säga att allt är bra och försökte styra mig mot positiva tankar, även då jag var barn.

Detta är en fråga som slår direkt mot hjärtat av mänsklighetens förbindelse till det Gudomliga – det Gudomliga inom er, och det som ni känner är närvarande men ändå bortom er.

Det är förståeligt, då ni levt livstid efter livstid inom de mycket begränsade frekvenserna i den tredje dimensionen.

Ni har hört om ”slöjan” som placerades över hjärta och inre sinnen, vilket så många ser som kännetecknet för tredjedimensionellt liv.

Och ni har utan tvivel också hört att slöjan – denna energetiska punkt av separation – nu håller på att lyfta.

Så när ni Uppstiger mot ökande femtedimensionella frekvenser och börjar uppleva dem som er nya verklighet, då känner ni er inte så avskurna från de bemyndigande frekvenserna – verkligheten – i de högre sfärerna.

Min kära har rätt i att säga att mänskliga varelser är sam-Skapande – kraftfullt begåvade med förmågan att styra yttre händelser såväl som inre upplevelser.

Så är det, oavsett vad ni i eoner blivit tillsagda av era religioner, er regering och ert utbildningsväsende, era medicinska och vetenskapliga institutioner, och så vidare.

Helt säkert är att, då ni kallar på hjälp, vi alla hör det på en eller annan nivå. Det är inte så att vi hör, men vi registrerar alla känslor av medkännande, och väljer därför att inte svara.

Det som är unikt i detta, och i vilket som helst Universum med fri vilja, är att de av oss som för närvarande inte befinner sig i ett Jordeliv, i hög grad är del av er dagliga verklighet, ändå går vi inte direkt in för att rätta till sådant ni själva har bestämt er för att leva med som en del av er resa.

Vi omarbetar heller inte Universell Lag – vi omarbetar inte någon annans sam-Skapelse, utom då vi tas med som aktiva sam-Skapare.

Vi blandar oss inte i er nuvarande vibration eller den blåkopia för detta ni som ni skapade före inkarnationen.

Dessa är era skapelser, och vi har etablerat respekt för dem och överenskommelse med er, att ni ska finna er egen väg tillbaka till Friden och bemyndigandet i de högre sfärerna.

Det betyder att vi kom överens om att ni inte skulle ”lyftas” ur situationer som ni själva medvetet skapat för att lära av.

Det inkluderar detta Universums experiment i dualitet.

Det inkluderar de tillfällen då ni varit utan vänner eller stöd i familjen, haft dåligt med pengar, varit hemlös, sjuk eller skadad(eller allt detta).

De flesta tror att sådana upplevelser kommer av sig själva – inte från någon djupliggande trosuppfattning, tidigare liv, eterisk påverkan, eller andra kreativa krafter.

Och ändå har ert medvetande nu kommit till den punkt då ni inser att, i detta Universum, inget händer av en slump.

Ni förstår i ökande grad att allt är vibration, och att allt som kallas materia – yttre omständighet – och också er reaktion på den, skapas av er och andra som är anslutna till er vibration.

Har ni konstant kontroll på och bestämmer över allt som påverkar era liv vid någon enskild tidpunkt? Nej, naturligtvis inte.

Ni lever i ett hav av intelligent, oformad energi som väntar på medvetna order innan den formar en yttre verklighet.

Ni lever också i ett hav av avsikter, order, och krav – några är era egna, några tillhör andra.

Ni reser ert huvud upp över havet av avsikter när ni avsiktligt väljer att lyfta er upplevelse till en högre nivå, och deklarerar, att trots era nuvarande reaktioner och känslor angående er situation, ni nu skapar en mycket högre form av verklighet.

Att höja er vibration är ovärderligt för detta, men vi skulle säga, även om ni inte kan få er själva att må bättre angående något, om det så är genom meditation, affirmationer, kreativt uttryck, visualisering av ert högre själv, eller någon annan sam-Skapande metod, så måste ni fortfarande försonas med den desperata situation ni befinner er i.

Det är ert ögonblick av triumf över den.

Ni måste släppa er förväntan och tro på att denna situation är ett ögonblick av kamp i ert liv, och faktiskt tacka era omständigheter för att de fört er till en möjlighet till nytt växande, nytt lärande, ny expansion in i Allt-Som-Är.

Med andra ord, ni frågar er, ”Varför har jag skapat detta? Vad är meningen att jag ska lära av detta? Vad behöver jag veta för att förändra detta och bli starkare i processen?”

Detta är frågan, hellre än att bara ropa på hjälp och sedan säga, ”jag är ensam och eländig, och hur mycket jag än ber dem högre upp om att få mig ur detta, så är det ingen som hör mig eller gör något.”

Detta är den medkänsla Universum erbjuder – att om ni släpper ert behov av att rasa mot det ni går igenom, och fråga vad det är ni behöver veta, så öppnar ni dörren som presenterat sig för er – och bakom den dörren finns den nya och mycket mer bemyndigade ni, som ni kanske aldrig skulle träffat annars.

När ni släpper det känslomässiga ”kamp emot” – när ni tackar för vad ni för närvarande upplever, då känner ni att ni släpper känslan av att vara ett offer.

Ni tar tag i tyglarna för att omvandla en situation, i stället för att bli överkörd av den.

Er motvilja och vägran att se den gåva som ligger i alla livsupplevelser är det som håller er på en plats av lidande – inte situationen i sig.

Vi inser att detta är, som man säger, ”motsägelsefullt” – dåligt ordval, men det man egentligen vill säga är att denna tanke är ”ologisk för den vänstra hjärnhalvan”.

Den vänstra hjärnhalvans dominans som greppat och styrt livet på Jorden så länge kräver att ni avskyr alla omständigheter som verkar motarbeta er, då de förefaller utmana er välmåga, kanske till och med er överlevnad.

En del av er vitala och oersättliga resa mot Uppstigning är att sluta betrakta livet som något som naturligt står i opposition till det ni vill ha – Överflöd, Glädje, Frid, Kärlek och Uppfyllnad som ni drömmer om att få uppleva.

När ni identifierar er som ett offer, och ropar på de högre sfärerna för räddning, då glömmer ni Vem ni naturligen är – en sam-Skapande kraft i Universum.

Ni ser på alla oss i de högre sfärerna (även om vi också går bland er) som avskilda från er – ”högre” än er – i förmåga och styrka, när faktiskt många av er innehar roller i de högre sfärerna som många av oss ännu inte kan fylla!

Att minnas Vem ni är en av de stora utmaningar ni antog när ni återigen inkarnerade på en planet vars atmosfär länge varit fylld av respektlöshet för allt liv och Jorden Själv, baserat på läror om obemyndigande och ”litenhet” som fångat och fängslat mänskligheten alldeles för länge.

Så – gav ni avsiktligt er själva utmaningar i detta liv, för att visa de miljarder som nu lider, att de inte behöver leva som offer, utan att de kan, bara genom inre beslut och avsikt, resa sig över de dåliga effekterna av sin situation, också medan de fortfarande befinner sig i den?

Vi skulle säga, även om det är en svår roll, ja – de flesta av er valde detta.

Ni är på så sätt fyrar av Ljus på vägen mot Uppstigning.

Vi prisar ert mod i detta, som vi prisat alla Uppstigna Mästares vägar, både före och efter deras Uppstigning.

Så, i dessa stunder av desperation, uppmuntrar vi er kraftfullt att kliva fram och kräva att få veta varför ni skrev in denna situation i ert liv – varför ni medvetet eller omedvetet skapade den, och på vilket sätt det är menat att ni ska bli mer (inte mindre) kraftfulla genom den.

Du har rätt, min kära, i att era själar och högre själv, Änglar och andliga vägledare, talade i ert inre öra, för att försäkra er om att ni aldrig är ensamma, aldrig utan val.

Vi erbjuder er detsamma nu, och skulle säga, ta er tid varje dag, oavsett om ni befinner er i en tid av obekväm expansion och utmaning eller inte, att tala med någon av oss, inklusive Moder/Fader Gud och ert Andliga team, och begär att de ger er den visdom ni bäst behöver nu.

Begär att er tanke och känsla får ta emot den högre Visdom och uppmuntran ni söker och de lösningar ni önskar, tillsammans med insikter, nya förmågor och uppfattningar som ger er det lärande och den tillväxt ni kom hit för.

Vi försäkrar er att vi ser både Ljus och skuggor, smärta och Glädje, och vi är inte okänsliga för några av era känslor, upplevelser eller insikter.

Vi tillåter bara inte någon trosuppfattning (annat än Kärlekens makt) att övervinna våra sinnen, vilket Jordvarelser ofta upplever.

Var så säkra, Vi Ser Er.

Och vi är här för att erbjuda, inte räddning, utan uppmuntran och inte bara stegen ur ert lidande, utan också stegen framåt mot detta högre lärande.

Det är er väg – att omvandla inte bara era liv, utan hela planetens.

Ni kom för detta – till Jorden, den fantastiska platsen för utmaningar och svårvunnen upplysning! Det kommer inte alltid att vara så, den smärtan är en del av er väg.

Släpp den nu – ni har inget behov av den. Och vi är alltid med er.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...