Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 14 januari 2019

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 14 januari 2019

 

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel ~ Lärarna Ni Söker är Kärlek och Visdom: De Finns Inom Er

 

Kära Ni,

Inom er har ni all kärlek och visdom ni behöver för att bli hela, och leva på ett heligt sätt i världen. Varje gång ni letar utanför er själva efter dessa egenskaper, kommer lite mer av ert självförtroende och självkänsla att glida bort.

Detta betyder inte att ni inte bör be om råd från andra. Men när råden är mottagna måste ni tänka efter innan ni handlar efter dem. När råden passar för att kunna agera efter, kommer en känsla av resonans inom er, en känsla av att det är rätt, kanske till och med ett helhjärtat Ja!

Känsligheten för denna resonans kan utvecklas. Be att få veta vad som är för ert bästa bortom skuggan av tvivel, och var villiga att agera när det blir tydligt. Det innebär att ta ansvar för era liv, och kommer att betalas ut i stora framtida utdelningar, när ni börjar känna sanningen inom er själva, och agera i enlighet med den.

Att följa andras exempel får hela er kropp ur balans. Energin går in i huvudet när ni frestas att bara lyssnar med hjärnan, och inte med hjärtat eller magen. Gamla påståenden om att lyssna till magkänslan, är mycket värdefulla. Detta sätt går bortom sunt förnuft, till en speciell känsla för vad som är rätt för er. Ingen annan kan säga vad som är rätt för er. Be om att få veta er egen Sanning.

Det råder förändringens tider på planeten. Många tycker att de gamla sätten inte längre fungerar. Affärsverksamheter kämpar; liksom familjer, relationer och regeringar. Det verkar som om utmaningarna är så stora att lösningen inte finns. Vi vet att om vi i vilken situation som helst var tillräckligt upplysta, så skulle vi se att det alltid finns en inspirerad och kreativ lösning. Vi kan affirmera och be för detta i världen, såväl som i våra egna liv.

Allt som händer i vår yttre värld är ofta en återspegling av vår inre värld. Så när vi börjar lita på svaren från vårt inre, kommer dessa små steg att leda till stora steg i våra liv. Vi har talat om resonansen som finns tillgänglig inom er, när andra talar om vad de anser är rätt för er. Samma inre vetande är det som ska användas, när man går efter den egna inre vägledningen.

Stanna upp och andas innan ni handlar. Andningen innehåller anslutningen till Gudomlig Vägledning. Upplev den känslan när ni andas djupt, och ert energifält expanderar tillsammans med kroppen. Känn fötternas anslutning till jorden och lägg märke till Pelaren av Gyllene Ljus, som kommer med energi in i huvudet och ända ner till fötterna. När ni gör det blir ni Broar mellan Himmel och Jord.

Nu är ni redo för att lyssna till den kärleksfulla Sanningen och Visdomen inom er, och kom ihåg budskapet till er idag från Ärkeängeln Gabriel:

Shanta Gabriel

för Ärkeängel Gabriel

 

ShantaGabriel.com

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...