Judas Iskariot via Ann Dahlberg, 15 januari, 2019

 

Judas Iskariot

15 januari 2019

Kanal Ann Dahlberg

 

Det har nu kommit en våg av energi som har påverkat er i djupet av er själ. Ni rensar nu i de djupare skikten av er själva. Er sanna kärna börjar nu komma fram efter lager av skyddande höljen, som ni har omgivit er med för att skydda er själva i en känsla av stor sårbarhet. Sårbarheten blir dock inte mindre för att man stänger inne sig själv. Det är i er öppenhet och i ert sanna jag som ni är starkast. Det är när ni är i ert eget autentiska själv som ni visar prov på er styrka och er storslagenhet. Det är när de ser och förstår vem du är, som andra också vågar öppna sig för vilka de är, och era sanna vänner visar sig och livet tar då ofta en annan riktning. Vi har pratat om detta tidigare men med kanske andra ord. Det är viktigt att ni vågar öppna upp nu och att ni vågar vara era sanna själv. Energin är stark och levande och ger sig inte förrän den har låst upp alla dörrar som finns inom er.

Det är en befriande vind som blåser på Jorden idag. En vind som blåser bort all oro och ängslan och allt som gjort er fångna inom er själva. Var tydliga med att ni nu vill öppna ert fängelses port och stiga ut i världen som en öppen, stark, fri men likväl fortfarande en människa med all dess sårbarhet och medkänsla för det som händer runt omkring dig. Var lyhörda för era inre behov, var lyhörda för er kropps behov. Tag väl hand om dig själv och sätt dig för ett litet tag i det främsta rummet. Känn hur det känns att vara prioriterad och älskad av dig själv. Det är en underbar känsla som du sedan gärna vill dela med andra. Krama om ditt lilla barn och se hur det växer och blir stor och stark. Känn glädjen av att vara en stark och fri människa med resurser som du bara anade fanns därinne.. långt inne i dig själv.

I den här tiden så vänder energin lite ut och in på allting eftersom en stor omvandling sker i våra kroppar och en ny och vackrare matris växer fram där den gamla nu har tjänat ut. För en del har det redan startat för andra är det successivt på väg, men alla står nu inför en omvandling av det som de tror har varit sant men nu visar sig bara vara en bit på ytan. Den här omvandlingen kan ingen längre stoppa, den är förutbestämd och oundviklig. Det som händer och sker i er värld nu är en följd av alla de energivågor som nu har och fortsätter att strömma ner till Jorden. Många av er har befäst dessa energier både medvetet och omedvetet. Dessa energier verkar nu bland er och påverkar er på ett sätt där ni lättast kan anpassa och ta emot dem. De växer sedan gradvis i ert medvetande och ger er den belöning ni behöver för att ni ska kunna frigöra er själva och bli de autentiska jag som ni kom ner till Jorden för att vara. Ni återföds i den sanna unika gestalt som ni valde att födas i när ni gick ner till Jorden. Ett barn har åter blivit fött och vuxit upp till att bli sin egen mästare. Det är stora och fantastiska saker som sker nu på Jorden och det är en sann ära att få finnas ibland er och se hur det sker och förändras för varje dag i ert liv.

Ha tillit kära Jordbor, ni befinner er på en fantastisk resa och den resan kan bara leda till kärlek och glädjesång. Vi sjunger med er nu och vi hjälper er att skaka av alla höljen så att ni kan framträda i ert sanna vackra och autentiska jag. Er frihet står för dörren och den har nu startat och accelererat inom er.

Frihet, kärlek och medkänsla är de honnörsord som följer med Er nu.

Stor kärlek

Judas

Du gillar kanske också...