Ärkeängeln Michael via Christine Burk, 10 mars

ÄrkängelM

Ärkeängeln Michael, 10 mars 2016
via Christine Burk
Morgnar med Ärkeängeln Michael

Ljusbärare!

Jag kommer för att ge er en enorm uppmuntran. Ert mod är redan legendariskt. Nu, tillsammans, låt oss ta nästa steg. Det är dags att expandera – ytterligare, bredare, djupare. Det är dags att svälla er Galaktiskt ryktbara tro och beslutsamhet. Fram tills nyligen har ni arbetat i baljor (en varm nick till vår delfinfamilj, som också talar i dagens New Earth Times). För er Livsplan och ert Jord-Uppdrag, har ni hållit visionen från er inre vägledning, genom extrema förhållanden, och ni har varit mer framgångsrik än ni ännu förstår. Vad som händer vid denna tid, är att projekten av många sådana individer och grupper går samman för att uppenbara det ännu större uppdraget. Medan vissa baljor har arbetat med absolut fokus på RV / GCR eller andra delar av den finansiella reformation, har andra varit försjunkna i att vända det statliga systemet, rättssystemet och så vidare.

Jag säger detta till er med säkerhet: var och en av de personer som bildade övergångsgrupperna har haft en övergripande likhet i karaktär – ni alla valde att förkroppsliga djup tro och orubblig uthållighet, medan ni genomförde era till synes omöjliga uppdrag. Kom ihåg den invecklade resan som ni själv har kommit igenom, vilket om och om igen krävde att ni kämpade vidare, mot ett ansikte av en verklighet som sade, ”Inte en chans – det ni föreställer er är omöjligt”. Men här är vi. Ni är triumferande. Ni väntar bara på kallelsen till den sista ridån.

Tja, era bröder och systrar har samtidigt gjort samma sak i andra delar av den globala omvandlingen, och de har varit lika framgångsrika! Så när ni börjar höra om de överraskande händelserna och till synes besynnerliga resultaten av deras bemödanden… håll ert sinne öppet. Fastna inte i HUR miraklerna nu kommer att presentera sig för er och världen. Bestäm er för att lita på era mänskliga bröder och systrar, för de har visat sig vara lika tappra, lika ståndaktiga och lika triumferande som ni har varit! Ni ska se! Vi ska dansa!

Vi fortsätter uppmana att ni uttrycker era erfarenheter och insikter till det Galaktiska Råden, när ni är inspirerade. Vi alla arbetar tillsammans med er som ETT lag, och er input välkomnas och respekteras. Med det sagt, ni är inte densamma som ni en gång var … nu representerar ni energimässigt framgången för era personliga och gruppens prestationer. Använd denna svårt förvärvade drivkraft till att expandera ytterligare.

Håll er alltid, alltid nära kunskapen – så påbjudits av Gud – så att denna historia slutar i HÄRLIGHET. Se alla händelseutvecklingar genom den linsen, tillsammans med inre styrkan av de matris-trotsande prestationer ni och er balja redan har åstadkommit! Hurra för prestationerna av andra grupper när de nu visas i er verklighet. Varje detalj har setts efter, varje detalj, och ni hålls kär och omhuldad i Gud handflata.

Med den kärlek och hängivenhet, som er högre familj häller på er,

sveper vi in er i våra armar och håller era framsteg stadiga när Jorden uppenbarar de efterlängtade förändringarna. Njuta av det.

Jag är er bror.

~ Ärkeängeln Michael

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...