Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 16 april, 2018

Gabriel 180416

Att känna dig fri att vara dig själv är den största gåvan du kan ge

Det nya livet som nu vaknar i världen kräver att vi svarar på sätt som är mycket annorlunda mot de vi alltid känt till.

Vi ombeds att leva i nuet – och att hela tiden ta oss tillbaka till detta heliga ögonblick, eftersom nuet är den enda plats där vi äger kraft. Det är här vi lever utifrån vårt hjärta, och det är här vår själs röst talar.

Det är bara när jag befinner mig i harmoni med min ande som jag verkligen känner mig fri. Att vidgas in i mitt hjärta och leva utifrån min själs ingivelser har inneburit en enorm utvecklingsprocess. Tilliten till att jag själv är en förlängning av min själs vilja för mig till nuet, för det är bara här jag kan erhålla mitt väsens sanning. Sanningen inom mig är den frihet jag åstundar.

Det andra beslutet som begärs av oss är att ta bort det som hindrar oss från att uttrycka hela vårt väsen. Med andra ord, att vara den mest äkta och genuina versionen av oss själva vi förmår i den här världen. Det här kräver inte bara att vi befinner oss i våra hjärtan, vi måste också uppvisa stort mod. Denna sanna del av oss själva är vår allra heligaste essens, något vi skyddat under många livstider. Många av oss har starka minnen av hur vi straffats på brutala sätt när vi visade fram de mest heliga delarna av oss själva. Ändå ombeds vi nu att ta fram denna sanna, genuina och vackra essens.

Över hela världen samlas människor och skapar en nivå av stöttning och hjälp som inte var möjlig tidigare. Många ber om mer själslig gemenskap, att kunna känna sig tryggare i sin relation till andra. Nyckelordet i den meningen skulle kunna vara tryggare. Vi behöver fortfarande urskillningsförmåga, och vi måste vara tillräckligt jordade för att veta när någon är mottaglig för oss. Att utstråla kärlek under tystnad kan ibland vara det starkaste och mest äkta vi kan göra. Livet ger oss anledningar att söka djupare in i våra hjärtan och finna det som är sant och viktigt för oss. Att inse när vi blir ombedda att uttala vår innersta sanning är en viktig del i vår utveckling.

För att känna mig fri att vara mig själv behöver jag också tillåta mig att öppna mitt hjärta för mig själv. Ibland behöver jag lika mycket uppmuntran, stöd och välsignelse som någon annan. Mitt gensvar på den kärleksfulla vänligheten och medkänslan är att jag slappnar av och känner mig mera hemma i min kropp. När jag agerar som min egen bästa vän och ger mig själv den tid och energi jag behöver för att må bra, då förbättras min värld. Då finns friheten att vara, göra och säga det som uppenbaras för mig i nuet. Jag minns också att jag har all tid och energi jag behöver, och att jag har fullt stöd i varje ögonblick. Detta är den sanna friheten jag söker.

När vi tittar på vilka gåvor vi har missar vi ofta den gåva som är den kärleksfulla närvaro vi kan ta med oss till varje ögonblick vi delar med någon annan. Detta är vad så många söker efter, och det är så otroligt enkelt att ge. Vi behöver bara ge oss själva tillåtelse att vara den sannaste, mest kärleksfulla person vi kan. Den gåvan kommer att upplevas som sann frihet.

Gudomliga närvaro, 

tack för att du ger mig modet att vara i mitt hjärta som mitt sannaste och mest kärleksfulla jag. Tack för att du påminner mig om att när jag agerar som den kärleksfulla närvaro JAG ÄR, öppnar sig människor för mig på nya och förunderliga sätt.

Tack för att du hjälper mig låta min själs gåvor strömma i överflöd ut i världen. Jag ber om att känna mig fri att lita på mig själv och vara mottaglig på nya sätt, så att jag kan ta emot mer av den kärlek och det stöd jag allra mest önskar mig från andra och från det gudomliga. 

Må alla känna friheten att uttrycka sitt sannaste jag i en värld som behöver vår ljuva essens, så att hela mänskligheten kan bli välsignad. Och så är det. 

Shanta Gabriel

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...