Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 17 februari 2019

Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 17 februari 2019

Per Staffan 18 februari 2019

Inspiration för Veckan | Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel

17 FEBRUARI 2019

Kraften av Välsignelser

Vi använder oss av den medkännande och tidlösa visdomen i Gabriels Budskap för att ge insikt och inspiration som vi kan tillämpa varje dag i våra liv.

Detta budskap från Ärkeängel Gabriel uppmanar oss att expandera våra förmågor för att skapa större möjligheter att vara lyckliga och leva på vackrare, och mer inspirerande sätt.

Gabriels Meddelandekort för denna vecka

Ta tid att välsigna det du har och be om det du vill ha.

Att välsigna betyder att ge energi till den person eller situation du är fokuserad på. Det är ett underbart sätt att föra in Gudomlighet i våra dagliga liv, och denna praxis hedrar Enheten inom oss hela tiden. Och även om verkligheten där vi är inte är vad vi gillar så är det viktigt att bringa medveten medvetenhet till platsen av ”det som är” så att vi kan expandera våra uppfattningar till att inkludera vad som är möjligt.

Det är viktigt att erkänna och hedra allt som manifesteras i våra liv. Det är då möjligt för erkännande och tacksamhet att komma upp till ytan. Utan att vi hedrar vad vi redan har i våra liv och är tacksamma, befinner vi oss inte på en plats av magnetism för vad vi vill uppleva istället.

I många år verkade jag vänta på något annat att förändra innan jag kunde bli lycklig. Jag fortsatte att tänka på att jag snart skulle få situationen i mitt arbete som jag ville ha, eller att folk äntligen skulle förändras så att alla skulle bli harmoniska. Detta fick mig att leva i framtiden, ur balans och utan kontakt med mitt nuvarande liv. Det var inte ett resursfullt tillstånd för mig att vara i. När livet som jag levde genomgick en mycket radikal förändring, var jag inte beredd att förlora allt jag trodde var viktigt för mig. Det kan kallas ofrivillig förenkling, för nu vet jag att Universum kommer att använda allt det kan för att få min uppmärksamhet.

Sittande i det tomrummet, var jag tvungen att undersöka mina kärnvärden och bli tydligare med vad som verkligen var viktigt för mig. Jag hittade en ny nivå av medkänsla och kärlek för vem jag var i kärnan av min varelse. Jag insåg att min andliga bas inte förändrades och att jag inte var vilse på alla vägar som verkligen var viktiga, oavsett hur det kändes. Jag lärde mig läxan att min Själ tappert försökte undervisa mig – att det var väsentligt att älska mig själv och hedra den nuvarande tiden. Jag upptäckte snart att ju mer autentisk jag blev, desto lyckligare var jag.

De andliga principerna som lärde mig vad jag verkligen behövde för att känna mig hel fanns fortfarande inom mig, aktiva och bra. Jag upptäckte att trots att det såg ut som att jag hade förlorat allt, levde jag faktiskt i ett kapabelt tillstånd som gjorde det möjligt för mig att följa mitt hjärta och ge uppmärksamhet till mitt inre styrsystem. Allt detta kan jag välsigna med min fulla uppmärksamhet och vara mycket tacksam.

När vi ber om något, hedrar vi den Gudomliga Närvaron och låter Universum veta vad vi behöver. Det skapar en öppning till den Gudomliga Floden av All Skapelse; det heliga Gudomliga flödet som alltid är tillgängligt för oss. När vi kan matcha vibrationerna av våra önskningar, blir vi en magnet för deras manifestation genom Attraktionslagen.

Att tacka på förhand tillåter oss att stärka och höja vår vibrationsfrekvens. Detta hjälper oss att utstråla den vackra energin av tacksamhet till vår värld. Guds välvilja svarar på denna skönhet och kommer att flöda till oss vad vi ber om, om vi kan fortsätta att upprätthålla och stärka kraften i vår uppmärksamhet.

Fokus i vår uppmärksamhet är den lockande kraften för det Gudomliga flödet. Om vi fortsätter att klaga på vad vi inte har, skapar det en stark koncentration på vad som inte fungerar. Resultatet är att vi kommer att få mer av det vi inte vill ha från samma Välvilliga Kraft som ger det som vi är fokuserade på hela tiden. Det är därför välsignelsens energi är så kraftfull. Även om vi verkligen inte vet vilken lektion vi får från en mindre än lycklig situation kan vi fortfarande erbjuda våra välsignelser så att den kan bli en katalysator för den förändring vi vill ha.

Genom denna koncentration på den andliga basen av vår verklighet blir vi mycket motståndskraftiga och öppna för nya nivåer av stöd från den Universella Närvaron som sörjer för oss i evighet. Allt vi behöver ges till oss då med mer Nåd och Lätthet, och vi vet i kärnan av vår varelse att vi verkligen är älskade.

Gudomliga närvaron,

Tack för det liv jag har fått och för de lektioner jag lär mig på alla nivåer. Var vänlig och välsigna alla mina relationer och alla situationer i mitt liv med Kärlek och Gudomlig Ordning. Må alla varelser bli välsignade för att få mer Nåd och Kärlek i sina liv.

Må mitt medvetande bli välsignat med Guds Ljus och bringas till en frekvens som är i harmoni med det som jag verkligen vill få i mitt liv. Jag är öppen för att få den Nåd som är här för mig nu. Tack Gud. Och så är det.

17 februari 2019

www.ShantaGabriel.com

Källa: The Golden Light Channel

 

 

 

 

Översättning: Lars-Erc

Du gillar kanske också...