Sanat Kumara via Kerstin, 18 februari 2019

Sanat Kumara 18 februari 2019
Det har förekommit frågor om jordens inre värld. I inre delen av er planet Gaia, har ni kontakt med Allt som finns. Där finns allt i Universum representerat, liksom allt på jordens yta. Ni känner till ordspråket ”Så inom, så utom”, eller hur? Och ”Så som i himmelen så ock på jorden”.
Ert ursprung finns i jordens inre, hemligheter om er själs livsresor finns där likaså och sanningen om Gaias skapelse. I den har ni, människor varit mer delaktiga än ni vet. Sanningarna är nu på väg upp i ljuset. Det är dags för hela mänskligheten, utan undantag, att stå i er själs ljus, stå i er fulla kraft. All kunskap ni behöver för att göra det, har ni inom er, som ni har hört många gånger nu : )
”Så inom, så utom”: I det ögonblick som ni inom er förstår sanningen om er egen storhet och styrka, då FINNS den också där utom er, i er yttre värld.
”Så som i himmelen så ock på jorden”: När denna process nu sker, just i dessa dagar, skapar Ni därigenom Himmelriket/Paradiset på er egen planet!
Ni behöver inte sakna ”Gud, Kristus eller den helige Ande” eftersom ALLT FINNS INOM ER. ”Sök och ni ska finna”. Många profeter och andra kloka kvinnor och män har försökt att föra fram sanningen till er. Sanningen har förvanskats och ni har förtryckts och gått ner i rädsla. Ta nu Ärkeängel Mikaels svärd och möt rädslan. Ni är alla sagans prinsar och prinsessor som ska stiga fram, uppväckta, i en tid när fred, frihet och kärlek vill växa på jorden.
Sök Kristusenergierna och du finner dem – i dig själv. Sök Skaparen och du finner Gud Fader/Moder i ditt hjärta. Sök Paradiset på jorden i naturen, djuren, glädjen, dansen, musiken, konsten, gemenskapen och du ska finna att paradiset redan finns här.
I Agartha, jordens inre värld, finns all kunskap om var och en av er, liksom om alla de urbefolkningar som en gång har levt på jorden. Också alla djur, även de som är utrotade av er på jordytan, finns där. Man lever i en högre dimension i Agartha och har ett stort tekniskt kunnande. Mycket snart kommer ni alla att kunna ta del av detta, när ni får möta era oerhört kärleksfulla släktingar, efter att ha levt åtskilda under lång tid.
SE er värld fylld av kärlek och ljus. Av fred och rättvisa och respekt för djur, natur och Er Moder Jord som föder er. SE er storhet och styrka. Vi, era guider och hjälpare i den andliga världen gör det!
Med stor kärlek och respekt. Sanat Kumara

Du gillar kanske också...