Ärkeängel Gabriel via Shanta Gabriel, 18 oktober

 

angelgabriel2

Ärkeängel Gabriel

Ni får alltid Guds kärlek oberoende om ni ”ställer in” er eller ej.

Kanal: Shanta Gabriel

18 oktober, 2015

 

Guds kärlek är den energi som genomtränger universum. Det är essensen i vilken ni lever, rör och har er varelse. Det finns ingen tid då ni är separerade från gudomlig kärlek, oberoende av om ni är medvetna om detta faktum. Gudomlig kärlek är alltid där för er.

Om ni väljer att vara medvetna om att ni solar er i Universums Ljus så kan ert liv förändras till det bättre. När ni kommer ihåg att ni alltid tar emot guds välsignelser så vet ni att ni är högst älskade. Oberoende av vad ni har gjort, eller inte gjort, så är ni älskade. Oberoende av hur ofullständiga ni känner er så är ni älskade. Ni är de älskade barnen till en godhjärtad Gud, som vill att ni skall vara lyckliga, fria, rika, och fyllda med kärlek. Det är vad ni förtjänar för ni är de ni är.

Ni har kommit till denna plats och tid för att höra detta meddelande. Ni behöver komma ihåg hur mycket ert liv är värt för Skaparen av allt som är. Sola er i denna möjlighet ett ögonblick. Andas in det gudomliga Ljuset och vet, verkligen veta, hur mycket ni är älskade.

Det finns ingen annan i världen med de gåvor, talanger och färdigheter som ni har. När ni inser detta kan ni ge tack, med vetskap om att vägen nu är öppen för er för att använda era gudomligt givna talanger och färdigheter för att expandera och berika era liv. Ni kom till jorden för detta ändamål.

Ni kom också till jorden för att lära er de lektioner som er själ hade valt att lära sig. Dessa lektioner kanske känns svåra. Ni kanske inte kan finna något sätt att uppnå era drömmar. Ni kanske inte ens känner det som att det är ok att ha era drömmar. Trots detta finns det inom er en gnista av ljus som vet att ni alltid får gudomlig kärlek.

Denna kärlek, som ni hela tiden får, håller energin som för in era drömmar i denna värld. Denna kärlek kan hela allt som orsakar er smärta. Denna kärlek ger er hopp och bär på fröet av sanning inom dess ljusfyllda energi. Det finns där för er nu. Andas in Gudomlig kärlek.

Änglarna är Guds sändebud. De för gudomlig kärlek till de som vill lyssna och vill ta emot allt som finns tillgängligt för dem från den Universala Närvaron. Så be att få ta emot denna kärlek. Ni är värda att guds kärlek finns i varje del av era liv.

Kom ihåg då ni går igenom denna dag, så oberoende av vad ni gör eller var ni är:

Ni får alltid Guds kärlek oberoende om ni ”ställer in” er eller ej.

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

Shanta Gabriel for

Archangel Gabriel

October 18, 2015

TheGabrielMessages.com

Du gillar kanske också...