Lady Hope & Ärkeängel Gabriel via Shariq Mahbub, mars 5

angelgabriel2

Hopp & Visshet

Ett meddelande från Lady Hope & Ärkeängeln Gabriel

Kanaliserat via Shariq Mahbub på 3-5-16

Ljudlänk:

https://fccdl.in/SZ9aie8ct

Återgivning:

Mina kära älskade Ni,

Jag är Lady Hope, från den 9:e, 10:e, 11:e och 12:e dimensionen, där vi, i Ärkeänglarnas Riken, med nedstigningsfrekvenser, håller en plats till er just nu för er uppstigning, för er planet som ska återuppväcka SANNINGEN, för Michael, älskad krigare och företrädare för Källan i alla dimensioner, flödar vår energi, i ett sammanhängande LJUS- och KÄRLEKSFÄLT, till er, precis i detta NU, och jag, Lady Hope, är tillsammans med min Tvillingflamma Ärkeängeln Gabriel, och skickar vibrationer och frekvenser till er just nu, med kunskap om SANNINGEN för er Uppstigning, medan ni närmar er magnifika om-kalibreringar, om-dirigeringar och återfår FRIHETEN, precis NU, mina kära.

Flödet av förändringar är som vågorna i havet, de kommer och går.

Och eftersom mycket har kommit in, är tiden kommen med många skiften på planeten, mycket omdirigeras i form av tidslinjer för individerna, för kollektivet, och för Gaia.

Eftersom densitet healas expansivt, liksom när de astrala planen badas i ljus, liksom HOPPET jag håller, i SANNING och KÄRLEK, som flyter genom er,vidrör denna transmission, vitaliserar, tänder upp, omorienterar ert HOPP och er SANNING, i era heliga hjärtan.

Med följande toner av ljud, låter jag er återbefästas till sanningen om er Uppstigning, medan vi översvämmar er, i vilken densitet som helst som ni är redo att lämna nu, med HOPPET som är SANNINGEN, allt lämnar er, och ni om-kalibreras med framgång, och den här gången kommer ni att veta att ni är, och alltid har varit en del av Källan.

Att veta att ni är, och alltid har varit, sittande på era Uppstigna Mästartroner, i era kroppar, vid den framgångsrika skådeplatsen som de Uppstigna Mästarnas Riken har för att VISA er att det är gjort, och som ni, kära Ljuskrigare gör nu, på er planet, visa allt och alla hur det är att ha SANNINGEN i ljusskenet från de heliga eldarna i era heliga hjärtan.

Och så är det.

HOPP fyller er, när ni åter stärker er med SANNINGEN om vad som redan finns.

[LADY HOPE kommer sjungande med toner av HOPP]

I dessa tider av förändring, kära ni, som ni fortsätter att kalibrera, ska ni veta att, vågorna kan komma och gå, liksom ni, med lätthet i flödena av förändring, och snabbt förändra era kroppar med SANNINGEN, eftersom LJUS strålar ut från er, och ni uppvisar upphöjda skepnader av Mästare.

Men vågorna är också på stranden, för ni är på stranden, ni är stranden.

Ni håller denna vibration, er ÅTERUPPVÄCKTA SANNING, er återförstärkta vetskap från frukten av dessa tider, när er Vårdagjämning i mars kommer, och bortom den.

Några på planeten kommer att börja upptäcka SANNINGAR som de aldrig tidigare har vetat, slöjorna över de astrala planen har tagits bort så framgångsrikt de sista dagarna, så att vi kan stiga ner, med expansiva vibrationer av HOPP, så att ni vet att allt är väl och kan göra nya
om-kalibreringar med lätthet.

Eftersom de nya multidimensionella holografiska ankaren, som ni fortsätter att upptäcka och återuppleva i era SANNINGAR, kom då ihåg att lågan i ert heliga hjärta är ett HOPP som för er ännu längre in i SANNINGEN, där allt ska återuppväckas.

Energin från kunskap, som urbefolkningar i hela världen har tillämpat, genom kunskap om naturelementen och elementalerna inom de shamanska sällskapen, vaknar nu också upp på nytt till större HOPP och SANNING, med Galaktiska Shamanska frekvenser, som håller på att komma igenom på planeten nu, för att utvidga den kreativa potentialen för förändring.

Vi hedrar er för ert VETANDE, för er uppenbarelse är Gud/ Gudinna, för ert VETANDET, att ni är KÄRLEKEN.

Och då, med denna KÄRLEK, kommer jag nu att dra mig tillbaka, eftersom älskade Gabriel kommer att tala till er om sin kärlek för mig och för er och för allt som finns, om något ögonblick.

Många välsignelser, JAG ÄR LADY HOPE.

Älskade ni, JAG ÄR Gabriel.

När jag skådar var och en av er, kan jag säga att separationsfrekvenserna på er planet, som just nu fortsätter att förbättrats genom turbulens och förändring, har mycket healats genom SANNINGEN av KÄRLEKEN som tar bort oenighet, tar bort separation och gör det möjligt för KUNSKAPEN som själar nu börjar se hos varandra, genom det inre ljuset de har.

I vibrationerna av SANNINGEN som jag har i min KÄRLEK till Lady Hope, tillåter jag er ställa in frekvenserna av VISSHET som vi i Ärkeänglarnas Rike har med en bandbredd för 9:e, 10:e, 11:e och 12:e dimensionerna för denna transmission, går ner genom ett sammanhängande LJUS- och KÄRLEKSFÄLT som Michael håller i ert hjärtas utrymme, inte bara för att ge er HOPP, utan också VISSHETEN om det som redan manifesteras.

Var och en av er som lyssnar på denna sändning har varit så framgångsrika, älskade ni, inte bara genom era egna resor med att flytta Karma, utan för att öppna portaler av KÄRLEK och LJUS vilka har healat astrala plan till en sådan grad att vi kan genomföra denna transmission.

Ni ska veta att ni är ambassadörerna av Källan.

Ni är är de nya frontfigurerna för de Uppstigna Mästarna genom att visa hur det är att vara mästerlig inom alkemi, för att ni lyckats i varje ögonblick med att vara KÄRLEKEN och LJUSET av Källan.

I dessa vibrationer, då förankras SANNINGEN ytterligare.

Många välsignelser, älskade ni.

Jag och Lady Hope, på uppdrag av Kollektivet av Ljus och Ärkeängeln Mikael, hedrar er.

Ni återuppväcker SANNINGEN.

Ni FRIGER er själva.

Och ni uppnår hastigheten som behövs, vid vårdagjämningen, för er Uppstigning som är inom en mycket nära framtid.

Jag gratulerar er.

Och precis där ni befinner er är perfekt, och den SANNING ni behöver, guidningen ni behöver, tillhandahålls av Universum, i varje ögonblick.

Många välsignelser,

JAG ÄR GABRIEL, med LADY HOPE och MICHAEL vid min sida i ÄRKEÄNGLARNAS RIKE

Vi hedrar er på er resa som redan är framgångsrikt förankrad.

Många välsignelser.

www.goldsunhealing.com

www.facebook.com/shariqgold

Channelled med: Shariq

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

 

 

 

 

Du gillar kanske också...